Aktualności:

"Batman Knightfall: Upadek Mrocznego Rycerza. Tom 2" w sprzedaży od 27 lipca.

Menu główne

Star Wars (seriale animowane)

Zaczęty przez Night_Wing [usunięty], 21 Kwiecień 2017, 14:33:26

Night_Wing [usunięty]

Star Wars - Wojny Klonów to naprawd? ?wietna animacja, wnosz?ca niesamowit? ilo?? informacji, ró?nych danych -  w szczególno?ci dla tych niezaznajomionych z literatur? i  dzie?em filmowym,,Star Wars" z okresu pomi?dzy II-gim a III-cim rozdzia?em Star Wars - wpost do Klasycznego Kanonu Gwiezdnych Wojen.

W Serialu tym, przede wszystkim rzuca si? w oczy du?a gama postaci ,  obcych przedstawicieli flory i fauny oraz zupe?nie inne ni? te z cz. od IV - VI  i pó?niej: galaktyczne kr??owniki, statki czy frachtowce, a to wszystko charakterystyczne jest dla ,,Wojen Klonów" tego wyj?tkowego okresu Nowej Ery Gwiezdnych Wojen.

Jestem na odc.13-tym 1-ego sezonu Gwiezdnych Wojen, a nie chc? za bardzo wybiega? w przysz?o?? i samemu sobie spoilerowa?  jak sko?czy si? ten serial -  o ile mia? ju? swój fina?owy odcinek - gdy? mog? go ci?gle emitowa? - a pozostaje mi  snu? ju? tylko domys?y jak si? zako?czy. Jasno i wyra?nie jest napisane, ?e ta animacja opowiada o ci?g?ej Walce Republiki i Jedi z Separatystami, którzy dzielnie przy pomocy gen. Grievous'a maj?cego tendencje do kaszlu wydobywaj?cego si? ze zmia?d?onych przez Mace Windu p?uc, staraj? si? za wszelk? cen? zniszczy? Senat, Jedi i Republik?.

Ale? ja uwielbiam te proste, patykowe , silne tylko ilo?ci? oraz stworzone ze zwyk?ych stopów metali : Droidy Bojowe B-1.  S? takie g?upiutkie, kompletnie nic  nie ogarniaj?ce ,a z tym swoim powiedzonkiem ,,rozkaz, rozkaz" pokazuj? jak  bardzo szcz?tkow? Sztuczn? Inteligencj? maj? za?adowan?.Aayl? Secur? uwa?am za jedn? z wa?niejszych, a nie pobocznych postaci ,,Star Wars Wojny Klonów". Nie wiem co b?dzie pó?niej, ale wida?, ?e stanowi ona dodatkowe wsparcie dla m?odej Ahsoki Tano - padawana Anakina Skywalkera. Oprócz niej, przez te kilkana?cie epizodów, które obejrza?em przewija si? spora ilo?? Jedi.Palpatine Imperatorem mo?e jeszcze nie jest, ale Hrabia Dooku - jego ucze?, nazywa go Lordem Sidiousem. I na tym polu te? si? robi ciekawie.

W takim razie, co s?dzicie o 1-szym sezonie  "Star Wars - Wojny Klonów" ?