22 październik 2021, 16:13:43

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Deuce

16
Oba stroje są dosyć podobne do siebie, szczególnie górna część kostiumu. Patrząc jednak generalnie na całość obu kompletów, bardziej podoba mi się ta starsza wersja i tak też zagłosowałem.
17
Inne filmy i seriale / Odp: Flash
02 listopad 2015, 14:10:37
Gdyby ktoś jeszcze nie oglądał, jak np. ja, to od dziś Puls będzie pokazywał pierwszy sezon serialu. Dwa pierwsze odcinki zostaną wyemitowane 2 listopada od 17.00, a od jutra, od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00, po jednym premierowym odcinku.

http://tvpuls.pl/seriale/flash-0
18
Cytat: aneczka92 w 04 październik  2015, 16:44:05A teraz jeszcze pytanie. Czy w nadchodzących ekranizacjach Ligi Sprawiedliwych będzie on  czy nie? Bo w różnych źródłach różnie podają.

Marsjanin pojawił się ostatnio w Lego DC Comics Super Heroes: Justice League: Attack of the Legion of Doom (długaśny tytuł !), gdzie odegrał zasadniczą rolę dla przebiegu fabuły. Jak sama nazwa wskazuje, jest to film inspirowany popularnymi klockami i jest kierowany do najmłodszej widowni. Może akurat Tobie taka forma się spodoba. To już musisz sama się przekonać.
19
Moim zdaniem to ca?e pomijanie Marsjanina wynika z tego, ?e jest on zbyt podobny do Supermana. Obaj musieli ucieka? z rodzinnej planety, obaj trafili na Ziemi?, obaj próbuj? odnale?? si? w nowych, jak?e trudnych dla nich, warunkach. Clark ma t? przewag?, ?e fizycznie wygl?da jak Ziemianin. J'onn musi jeszcze walczy? z wyobcowaniem z powodu odmiennego wygl?du. Ca?e szcz??cie, ?e mo?e dowolnie kszta?towa? swój wizerunek. Uwa?am te?, ?e w?a?nie ta inno?? jest ogromnym polem do przedstawiania Marsjanina. Motyw "to nie wygl?d ma znaczenie, ale to jakim si? jest, jak si? post?puje" daje du?e mo?liwo?ci. Wiem te?, ?e nawet i tej kwestii nie da si? jednak pokazywa? w niesko?czono??.
Aniu na pewno wiesz, ?e Martian Manhunter dosta? niedawno swoj?, solow? seri?. Jest szansa, ?e tam poka?? jak?? opowie?? rzeczywi?cie godn? uwagi, a komiks utrzyma si? na d?u?ej.
20
Cytat: Soontir w 12 wrzesień  2015, 16:00:34A polecisz mi mo?e jeszcze jakie? dobre komiksy z Tali? i Ras`em?

Mog? poleci? mini seri? Bane Of The Demon. Co prawda, to Zguba jest centraln? postaci? w tej historii, ale Al Ghulowie odgrywaj? tu do?? prominentne role i na pewno nie stanowi? tylko t?a.
Za bezpo?redni? kontynuacj? mo?na uzna? histori? pt. Legacy, gdzie Ra's i Talia równie? s? g?ównymi antagonistami. Niestety, z dost?pno?ci? tej opowie?ci jest s?abo, ale nie wiem czy w 2016 roku nie ma by? wznowienia. Gdzie? czyta?em, ?e s? takie plany.

21
Inne filmy i seriale / Odp: "Arrow"
17 czerwiec 2015, 15:18:54
Cytat: Doctus w 17 czerwiec  2015, 00:08:00Diggle jest wa?n? cz??ci? grupy, i nie uwa?am ?e bez niego by sobie poradzili. Kiedy? wypomnia? Oliverowi ?e zgin??by wiele razy gdyby nie On, i mia? racje. Cho?by po tym jak Ra's "zabi?" Queena, nie wyobra?am sobie ?e Team Arrow mog?oby si? utrzyma? bez Diggle'a. Jestem zdziwiony ?e posta? pocz?tkowo stworzona na potrzeby serialu, zdoby?a tak? popularno?? i wprowadzono j? do komiksów na wi?cej ni? jedna epizodyczn? histori?. Dzisiaj mo?na ?mia?o powiedzie? ?e Diggle wpisa? si? do historii Green Arrowa.

Ja bym Johna widzia? nast?puj?co: zawsze jest z dru?yn? na akcji, nie ma kostiumu, ale twarz skrywa za kominiark?. Komunikuje si? z Felicity, a nast?pnie przekazuje wszystko kolegom. Jako by?y wojskowy, jest g?ównym strategiem dzia?ania grupy, opracowuje plan poczyna? reszty, a wszyscy go s?uchaj?. Sam wkracza tylko w ostateczno?ci, oczywi?cie ze swoim pistoletem. By?by niczym Bruce dla Terrego, tyle ?e móg?by zawsze s?u?y? fizyczn? pomoc?.
Co by nie my?le? o tej postaci, to jednak si? do niej przyzwyczai?em. Dziwnie by si? ogl?da?o serial bez jego udzia?u. Chcia?bym, aby mia? nieco wa?niejsz? rol?, np. tak?, jak opisa?em wy?ej. W ko?cu od niego i Olivera, wszystko si? zacz??o.
22
Inne filmy i seriale / Odp: "Arrow"
16 czerwiec 2015, 23:56:46
Doctus, jak pisa?em wcze?niej, serial rz?dzi si? swoimi prawami. Tym samym zgadzam si? z Tob?, ?e Oliver posiada? odpowiednie umiej?tno?ci, aby pokona? Al Ghula. Sytuacj? t? porówna?em tylko do komiksu, gdzie Green Arrow poleg?by z kretesem w pojedynku na szable, która to jest domen? Ra'sa. Serialowy Queen jest znacznie lepiej wyszkolony i to wszechstronnie, ni? orygina?, co sam zauwa?y?e?, a ja równie? si? z tym zgadzam. Jestem jednak zwolennikiem, jak najdok?adniejszych adaptacji w filmach czy serialach. Nie twierdz? zarazem, ?e wszystko, co inne ni? w komiksach jest z?e.
Co do Johna, to znacznie bardziej podoba? mi si? na pocz?tku, jako wynaj?ty ochroniarz. Oliver próbowa? mu ucieka?, a ten go odnajdywa?. W trzecim sezonie odbiera?em go, jako dobrego ducha dru?yny, która bez niego da?aby sobie rad?. Jednak kr??? plotki, ?e mo?e przywdzia? kostium.
Felicity powinna by? z Rayem Palmerem. Pasuj? do siebie idealnie pod wzgl?dem osobowo?ci.
23
Inne filmy i seriale / Odp: "Arrow"
16 czerwiec 2015, 14:46:34
Po niedzielnym finale, jestem mocno rozczarowany. Jak mo?na by?o powali? tak dobry projekt ? To wszystko wygl?da?o tak, jakby twórcy robili serial pod Batmana, ale bali si?, ?eby nie zmarnowa? takiej postaci, wi?c zabezpieczyli si? Zielon? Strza??. Komiksowy Ra's Al Ghul nawet by nie pomy?la? o Oliverze, jako swoim nast?pcy. To nie ta pó?ka, co Batman czy Bane. Wiem, ?e to serial i rz?dzi si? w?asnymi prawami, ale nawet tu trzeba zachowa? minimalne standardy przy interpretacji postaci.
?mier? G?owy Demona z r?k Green Arrowa, normalnie niewykonalna, tu sta?a si? faktem. Ca?e szcz??cie jest Lazarus Pit, który dzia?a s?dz?c po przyk?adach Thei oraz Sary.
W?tek Felicity oraz Olivera równie? kiepski. Oni pasuj? do siebie, jak drzazga... wiadomo gdzie. Te ci?g?e, moralizatorskie gadki Smoak, sta?y si? ju? nie do zniesienia. John Diggle ? Po co on tam w ogóle jest ? Kolejny zmarnowany potencja?, cho? sugestia powrotu w kostiumie pad?a. Zobaczymy.
Thea zamiast Roya ? Wol? jednak tego drugiego.
Trzeci sezon znacznie obni?y? loty. Wiele g?upich, niepotrzebnych i nudnych rozwi?za?. Je?li czwarty sezon b?dzie w polskiej telewizji, to b?d? ogl?da? dalej, cho?by po to, aby zobaczy?, czy si? co? poprawi.
24
Inne filmy i seriale / Odp: Supergirl
15 maj 2015, 14:56:09
Nie wiem czy dobrze pokazują charakter Supergirl. Nie znam za bardzo Kary, ale wydaje mi się, że ona nie była zbyt chętna do ratowania ludzi. Ona uważała, że raczej powinna dominować nad mieszkańcami planety. Superman często ją musiał temperować. W ogóle, to wygląda mi ona na kopię zarówno eSa, jak i Clarka Kenta.
Poza tym, to Jimmy Olsen powinien być nieco młodszy, posiadać owłosienie na głowie, a przede wszystkim powinien być... biały.
25
Batman #39 - #40

Nie czytałem całej historii, skupiłem się tylko na dwóch, ostatnich numerach.
Spoiler
Bardzo fajny motyw, kiedy bohaterowie i ich przeciwnicy walczą ramię w ramię. Na co dzień jesteśmy wrogami, ale kiedy zło jest tak wielkie, że zagraża miastu, w którym wspólnie działamy, to łączymy siły i razem je bronimy, mimo dzielących nas animozji. Naprawdę świetne.
Jedna rzecz nie podobała mi się w końcówce. Kiedy Joker uświadomił sobie, że umrze, to był tym faktem przerażony i chciał ocalić życie. To zupełnie do niego nie pasuje. Zawsze w takich momentach, śmiał się na pełne gardło i w ogóle go to nie ruszało. Zabieg taki pojawiał się nawet w animacjach.
[Zamknij]
Rysunki całkiem przyzwoite, choć nie za bardzo podobał mi się Bane spod ołówka Grega Capullo.
Co do nowego Batmana, to uważam, że to bardzo dziwny wybór. Patrząc jednak na napisy oraz światełka na zbroi, to da się to zrozumieć. Dostaniemy Nietoperza w stylu Exo Squad. Po przekartkowaniu Divergence ( przeczytam później, bo mam jeszcze wiele zaległości ), uważam, że jego nowa fryzura oraz nowy wizerunek, nieco go uwiarygodniają do przyjęcia nowej roli. Zobaczymy co z tego wyjdzie od czerwca...
26
Arkham Manor: Endgame

Prawd? mówi?c, mia?em pewien problem z tym komiksem. Chodzi mi o umiejscowienie go w czasie. W Batman vs Bane Zguba zamkni?ty zostaje w Arkham. W Eternal zak?ad zapada si? pod ziemi?. Bane ucieka i w serii g?ównej oraz Eternal jest na wolno?ci. Dopiero pod koniec tygodnika zostaje pojmany. Tak naprawd?, to nigdzie nie pokazano, kiedy i jak trafi? do rezydencji. Mo?e kto? jest w stanie to rozstrzygn?? ? A mo?e w ogóle nie powinienem si? nad tym zastanawia? i przyj?? to wprost, jako ?e jest to oddzielna seria ? Z tego co si? orientuj?, to by? debiut postaci w Arkham Manor.
Co do zeszytu, to nie bardzo podoba? mi si? motyw, ?e
Spoiler
Bane potrzebowa? klawisza, aby ten wyprowadzi? wszystkich z rezydencji. Sam powinien przej?? kontrol?, odebra? klucze i opu?ci? dom osobno b?d? z kompanami. Zna przecie? teren doskonale.
[Zamknij]
Zauwa?y?em te?, ?e we wszystkich seriach Zguba trzyma si? z Freezem, Poison Ivy, Scarecrowem i Clayface'em. Czasami te? do??cza do nich Pingwin, ale nie zawsze. Podoba mi si? taka konsekwencja.
Nie podoba mi si? za to co innego. Kiedy Bane jest na wolno?ci, prawie zawsze ma pod??czony Venom. W zamkni?ciu ju? nie. To jest du?y b??d. Przecie? nie s? to jakie? witaminy tylko silny narkotyk, który mocno uzale?nia. Nie da si? go tak odstawia? i wraca? bez konsekwencji. W starym DC Zguba pozby? si? Jadu po pierwszej pora?ce z Valleyem, a ci??kie skutki uboczne odczuwa? jeszcze w Secret Six po wielu latach.
Co do rysunków, to kiedy je zobaczy?em, to od razu przypomnia? mi si? komiks Machiny - najgorszy numer, jaki kiedykolwiek czyta?em o Batmanie. W Arkham Manor pasuj? one idealnie. S? straszne dos?ownie, jak i w przeno?ni.
27
Bat-Filmy / Odp: Batman versus Robin
08 maj 2015, 21:57:23
Do oglądania filmu przystąpiłem z nastawieniem, że będzie słabo. Muszę przyznać, że nie było aż tak źle, ale tylko odrobinę lepiej niż w Synu Batmana. Bardzo podobała mi się animacja świata. Niestety, ludzie im kompletnie nie wyszli. Nie rozumiem dlaczego mają taką manierę, aby robić im skośne oczy. Toż to są Amerykanie, a nie jacyś Japończycy czy Chińczycy. Nie jest to przywara tego tylko filmu, ale wielu animacji DC i to od kilku lat.
Było też sporo błędów. Po pierwsze, skoro to animacja o Sowach, to dlaczego Nightwing miał strój ze starego DC ? Brak konsekwencji. Dalej, kiedy Bruce jechał pod prąd na autostradzie, nie było tam innych samochodów oprócz czterech, które go ścigały. Inni kierowcy nagle wyparowali ? Wskażę też to, co inni już zauważyli. Damian może umieć walczyć, ale za nic nie może mieć takiej siły ciosu. Jest to najprostsza fizyka, zbyt mała masa dzieciaka.
Damian cały film wymądrzał się, że poradzi sobie w każdej sytuacji. Koniec końców wyszedł na kompletnego kretyna ( i bardzo dobrze ) i wyjawił kim jest Batman. Wpieprzał mnie trochę mniej niż poprzednio, ale nadal jest #1, jeśli chodzi o najbardziej nielubianą postać w Uniwersum DC.
Z pozytywów, odnotuję fakt dużej ilości walk wręcz, które bardzo lubię.
Tak jak pisałem na początku, było lepiej niż się spodziewałem, ale nadal tylko średnio/słabo +.

Moja ocena: 4,5/10.
28
Batman: Eternal #47 - #50, #52

No i si? sko?czy?o. Niestety, do?? s?abo.
Spoiler
Walka Batmana z Marchem by?a zdecydowanie za krótka. To powinno trwa? co najmniej dwa numery, a upchni?to to zaledwie w pó? ostatniego zeszytu. Sam pojedynek te? zako?czy? si? ?le. Ca?a ekipa Nietoperza stan??a naprzeciw Lincolna i ten nie mia? ?adnych szans.
[Zamknij]
Potwierdza to jednak moj? teori?, ?e bez swoich pomocników/rodziny, Batman i Bruce Wayne po prostu by nie istnieli. To oni daj? obu to?samo?ciom si?? do dzia?ania.
Spoiler
Rozwalone miasto
[Zamknij]
od razu skojarzy?o mi si? z pierwszym pojedynkiem Superman vs Doomsday.
Spoiler
Upchni?cie Bane'a do tej exo - zbroi, to ju? kompletna pora?ka. Jaki to mia?o sens ? Prawdziwy Zguba nala?by Red Hooda bez tego z?omu.
[Zamknij]
Szkoda te?
Spoiler
Cluemastera
[Zamknij]
. Bardzo rzadko si? pojawia, a jak ju? to zrobi?, to od razu go
Spoiler
odwalili
[Zamknij]
.
Podsumowuj?c, seria by?a ca?kiem niez?a, przyjemnie si? czyta?o. Nie zabrak?o jednak g?upich rozwi?za?, a ko?cówka ?ci?ni?ta do minimum. Rozbudzili oczekiwania, ale te? brutalnie je skasowali. Czy b?dzie ewentualny, drugi sezon ? Zobaczymy. Je?li tak, oby by? lepiej rozwi?zany.
29
Mi się wszyscy podobają, oprócz Harley Quinn. Sam wygląd nie jest zły, ale jedyną formą tej postaci, jaką akceptuję, jest ta oryginalna, w stroju pajaca. Nie lubię jej wszelkich inkarnacji z gier Arkham czy The New 52. Przez taki wygląd traci cały swój sens. Ponadto, w tym stroju i z tymi napisami na koszulce, to bardziej kojarzy mi się z "Córką" Jokera niż z samą sobą.
30
Batman/Superman Annual #2

Uwa?am, ?e to ca?kiem niez?y rocznik. Musz? si? przyzna?, ?e nie czyta?em jeszcze nic z Supermana po restarcie. Z tego te? wzgl?du, nie wiem kto i dlaczego
Spoiler
wynaj?? morderców do zlikwidowania Clarka Kenta.
[Zamknij]
Dowiedzia?em si?, ?e Superman
Spoiler
ma nowe moce, które po u?yciu, robi? z Krypto?czyka zwyk?ego cz?owieka.
[Zamknij]
Od razu przypomnia? mi si? eS z czasów, gdy mia? moce elektryczne i pogina? w bia?o - niebieskim stroju od prof. Hamiltona.
G?ównie chcia?bym si? odnie?? do Bane'a i Killer Croca. Scott Snyder i Peter Tomasi wyra?nie pokazali, w jakich relacjach s? obaj panowie.
Spoiler
Tu z kolei, wszystko jest na odwrót. Zguba i Croc wspó?pracuj? ze sob?, aby zabi? Kenta i zdoby? nagrod?. Moim zdaniem to du?y b??d. Ich wcze?niejsze spotkania, ko?czy?y si? prawie ?mierci? jednego z nich. Kilku scenarzystów kreuje ich nienawi??, to Greg Pak powinien to uszanowa? i nie rozpisywa? ich w sojuszu, nawet w stylu Secret Six.
[Zamknij]
W ogóle to uwa?am, ?e edytorzy powinni pilnowa? takich kwestii i to blokowa?, bo przekaz jest ca?kowicie sprzeczny z dotychczasowym kontinuum.
Spoiler
Tak poza tym, co Bane robi? w Urugwaju ?
[Zamknij]
Zako?czenie mocne i daje do my?lenia, ?e raczej nie b?dzie to to, na co wygl?da.
Pochwal? za to rysowników. By?o ich kilku, ale ka?dy dobrze wywi?za? si? z zadania.