Aktualności:

"The Batman" na  4K Ulta HD, BD i DVD od 27 maja.

Menu główne
Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - JaRo II

#1
Bat-Gry / "Batman: Toksyczny chłód"
09 Wrzesień 2012, 09:44:36
 Dane o grze:

Dystrybutor: The Learning Company, Riverdeep, DC.

Produkcja: USA, 2005.

Platforma: PC.

Jest to bezpo?rednia kontynuacja gry "Batman: Sprawiedliwo?? ponad wszystko". Gra jest bli?niaczo podobna do poprzednika, przez co zawiera plusy jak i (w wi?kszej ilo?ci) minusy cz??ci pierwszej.
Tym razem Batman i Robin musz? rozprawi? si? z duetem= Cz?owiekiem Zagadk? i Mr. Freeze'm. W rolach drugoplanowych u?wiadczymy takie postacie jak Batgirl, Alfred i Gordon.
Jak pisa?em na wst?pie gra jest bardzo podobna do poprzedniczki. Warto zwróci? uwag?, ?e obie gry s? kierowane do m?odszych graczy. S? to przygodówki, nastawione na poszukiwaniu ?ladów i dowodów. Nie ma w tych grach przemocy, ani pojedynków. O ile pierwsz? cz??? jeszcze mo?na by?o w miar? zaakceptowa? (mimo swych wad, gra?o mi si? w ni? przyjemnie), tak tu ju? mamy tylko powtórk? z wcze?niejszej rozrywki. Owszem, nadal si? gra spokojnie i nawet przyjemnie, ale ca?y czas towarzyszy nam uczucie, ?e w?a?nie mamy do czynienia z odgrzewanym kotletem. Dodatkow? bol?czk? tej gry jest to, ?e jest bardzo prosta i niezwykle krótka (w??czaj?c wszystkie wstawki filmowe sprawny gracz jest w stanie uko?czy? gr? w oko?o dwie godziny).
Gra ukaza?a si? tylko na platformy PC i mo?na j? u nas kupi? za bardzo ma?e pieni?dze (gdzie? w granicach 15 z?otych).
Podsumowuj?c- prosta, pozbawiona przemocy gra, przeznaczona dla m?odszych graczy. Mimo swych wad, mi gra?o si? w ni? w miar? ciekawie. Najwi?ksz? jej bol?czk? jest jednak to, ?e jest bli?niaczo podobna do cz??ci pierwszej. Z tego wzgl?du rozrywka nie jest ju? tak sympatyczna jak wcze?niej.
PS. Oczywi?cie nie nale?y tej serii porównywa? z seri? "Arkham".  To s? zupe?nie dwie ró?ne sprawy.

Moja ocena:  7 / 12.