05 grudzień 2021, 03:27:13

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Transformers (i sequele)

Zaczęty przez Huntersky, 01 luty 2009, 11:38:13

LelekPL

Cytat: Gieferg w 15 luty  2012, 21:25:58
Kolejny seans zadecydował - 5/10 - wynudziłem się, ale wciąż lepsze to niż dwójka.

hehe Dobry komentarz. Nudny to jedno ze słów, które dość często przewijało się też w mojej recenzji.

Leon Kennedy

Niech to szlak... Bay potwierdził, że wyreżyseruje czwartą część otwierająca nowa trylogię.

Night_Wing [usunięty]

Witajcie!

Ostatnio zastanawia?em si? czy twórcy kinowych Transformersów wyprodukuj? nam 5 cz???? Taka my?l nasz?a mnie szczególnie po obejrzeniu sobie Czwartej cz??ci: Age of Extinction. Wcze?niesze cz??ci ogl?da?em wielokrotnie, a cz??? 4-t? obejrza?em w kinie i kupi?em sobie teraz na Blu - ray by m.in. ca?kowicie wsi?kn?? w efekty specjalne, a taki film jak ten zawsze lepiej obejrze? w Full HD

Transformers 4: Age of Extinction wg. mnie by?a najlepsz? dotychczas seri?. Zerwanie z Shia LeBeouf chyba nie by?o a? tak z?ym posuni?ciem jak si? mog?o pocz?tkowo wydawa?. Owszem , obawy by?y, ale Mark Wahlberg sprawdzi? si? znakomicie w roli wskrzesiciela Optimusa Prime'a i ambitnego In?yniera pragn?cego uratowa? Ziemi? przed zamian? jej w Transformium.
Moj? uwag? je?li chodzi o ,,Age of Extinction" przyku?o: posta? Lockdowna, Motyw Ziarna i Transformium oraz Megatron w ciele Galvatrona.  Te rzeczy spowodowa?y krok na przód je?li chodzi o ,,kinowe Transformersy". Oczywi?cie, w ka?dej cz?sci pojawia?o si? co? nowego, ale 4 cz??? przebi?a wszystkie:

Ju? na pocz?tku filmu pojawi? si?  motyw wspó?pracy Ameryka?skiego Rz?du z  innym ,,Botem" z tzw. Lockdown-em. Komiksów i animacji nie widzia?em, wi?c z tego co pami?tam z filmu : Lockdown by? pewnego rodzaju stra?nikiem lub dzia?aj?cym na zlecenie ,,Botem  - Agentem", którego zadaniem na Ziemi by?o: sprowadzenie m.in. : Optimusa Prime'a do swojego ,,Stwórcy". Rz?d USA , a raczej jakie? tajne rz?dowe organizacje w zamian za ,,pokojowe" oddanie Optimusa Prime'a i autobotów  Lockdown-owi,  otrzymaj? tzw. Ziarno - co? w rodzaju bomby atomowej z ,,innej bajki", która zdetonowana na powierzchni Ziemi, zamienia znajduj?c? si? w zasi?gu ra?enia :materi? organiczn? i nieorganiczn? w Transformium - metal , z którego stworzeni s? m.in. Autoboty i Deceplicony. Logiczne idzie zatem wniosek , ?e USA nie potrzebowa?o ju? na swojej Ziemi ?adnych Transformersów: tych dobrych i tych z?ych, bo dzi?ki Transformium po??czonego z ,,Materi? Programowaln?" mogli sobie stworzy? takich ,,Autobotów" ile chcieli.  Ziarna oczywi?cie nie zdetonowano, ale powsta?y ju? wcze?niej w zak?adzie zajmuj?cym si? ,,materi? programowaln?" takie ,,Transformersy" w?a?nie z tej materii , bo po co ?wiatu Transformersy, których i tak nie mogli kontrolowa?, które to  na ludzko?? ,,sprowadzi?y" m.in. Megatrona i inne nieszcz??cia. Z tak? technologi? mogli natomiast zbudowa? tysi?ce w pe?ni ,,Kontrolowalnych" botów.
I tu pojawia si? kolejna ?wietnie dodana posta?, a mianowice: Galvatron. Robi si? ciekawie, gdy firma zajmuj?ca si? wprowadzaniem na ?wiatowe rynki broni przysz?o?ci buduje Galvatrona. U?ywa do tego ,,Technologii Materii Programowalnej". Galvatron  w ostatecznej formie kszta?tem przypomina? prawie, ?e ,,Megatrona" . I takie by?o zamierzenie. Zbudowano go by schwyta? Prime'a i inne autoboty, a pó?niej przekaza? je Lockdownowi by otrzyma? w ko?cu upragnione ,,Ziarno" , jednym s?owem co? za co? :D .

Pocz?tkowo s?dzono, ?e g?owa Megatrona, której pami?? i dane rozszyfrowywa? ma?y : Bot i nast?pnie przenosi? do komputerów i maszyny Galvatrona by?a Martwa. Lecz tak nie by?o. Ludzie jak zwykle ciekawscy i chciwi w swej naturze chcieli troch? tej doskona?ej ,,Technologii Transformersów: lizn??. G?owa ,,Megatrona" fizycznie by?a martwa, ale jego umys? by? w stanie u?pienia, a? do momentu gdy przeniesiono go na szkielet Galvatrona. Wtedy ,,Galvatron" czyli tak na prawd? ,,Megatron" pragn?? tylko zemsty na Primie i autobotach. Z doskonalsz? ,,pow?ok?" z inteligentnej Materii móg? znacznie wi?cej ni? wcze?niej. Gdy ludzie dowiedzieli si?, ?e Galvatron nie tylko ?ciga Optimusa, ale i chce przy pomocy Ziarna zamieni? ca?? Ziemi? w Transformium i odbudowa? Deceplicony , postanowili ruszy? na ratunek.

Optimus Prime  - i tu moje zaskoczenie - budzi tzw. pierwszych Transformersów  -rycerzy, stra?ników, których si?? przekonuje by stan?li do walki z Galvatronem u jego boku. Ci ,,rycerze" zamieniaj? si? w ,,Dinoboty" co jest takim smaczkiem, bo wiem, ?e w animacjach pojawia?y si? motywy Transformersów przyjmuj?cych form? jakiego? zwierz?cia.

Podsumowuj?c : Czy kto? podejmie si? wyzwania i nakr?ci 5 -t? cz??? Transformersów? Co by w niej by?o? Czy by?a by to odr?bna historia, w ogóle nie maj?ca zwi?zku z 4 cz??ci?? Czy Jednak b?dzie to kontynuacja cz??ci 4-tej? Bo film sko?czy? si? tak, ?e mia?em wra?enie, ?e na 90% b?dzie 5-ta ods?ona. Lockdown zgin??, Galvatron prze?y? i skry? si? z ekip? gdzie? w wysokich górach. By?a te? mowa, jak wspomnia?em wy?ej o ,,stwórcy" , kto? kto jak mówi? Lockdown: stworzy? Optimusa Prime'a, Prime si? nie narodzi?, jak sam pierwotnie s?dzi?. Czy poznamy ,,Stwórc?" wszystkich Transformersów, nawet tych najstarszych? Czy akcja przenios?aby si? z Ziemii na Obc? Planet?, a i co z Prime'em? Bo on te? jak Galvatron gdzie? si? oddali? w nieznane miejsca w raz z ,,Dinobotami"..

Jakie s? wi?c wasze opinie na temat ewentualnej 5- tej cz??ci Transformersów? Czy w ogóle by wysz?a? Kto wyre?yseruje i jaka b?dzie?

Dajcie zna? !  8) 8) 8) 8) 8) 8)

:P :P :P :P ;D ;D ;D


LelekPL

04 maj 2016, 22:07:22 #48 Ostatnia edycja: 04 maj 2016, 22:23:23 by LelekPL
Piąta część już jest potwierdzona. Michael Bay będzie reżyserem. Film wychodzi w przyszłym roku.

NIE MUSISZ tworzyć NOWYCH tematów pytając się o rzeczy, które można sprawdzić w internecie. Poza tym temat o Transformersach już istniał. Na przyszłość, zanim stworzysz temat, sprawdź czy taki już nie istnieje.

Co do potencjalnej fabuły to... czy kogokolwiek jeszcze ona obchodzi po trzech z rzędu kaszanach? Sądząc po tym, że ostatni post w tym temacie był w 2012 roku, raczej nie :P

lady_ozzy

Nie chcę być złośliwa... ale czy kolega @Night_Wing od kilku dni dopiero posiada internet?
<br /><br />[glow=red,2,300]Dom to organizm... żywiący się szaleństwem...<br />To labirynt, który śni...<br /><br />...a ja się zgubiłam...[/glow]

Night_Wing [usunięty]

No tak: forum chyba służy do tego , żeby dzielić się opiniami, wiedzą, spostrzeżeniami. Nie rozumiem po prostu ludzi, którzy wytykają innym to, że zbyt dużo jest przecinków czy dużych liter w zdaniu, albo zbyt długi tekst.  Jak można mieć do kogoś pretensje o to, że nie zauważył, że dany wątek już wcześniej był. To się go powtórzy i nic się nie stanie. Admini powinni się domyślać, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. I chwała wam za to, bo inne fora o tematyce Komiksowej są tak zasyfione, że niektóre posty są sprzed ponad 10 lat. Robicie na prawdę dobrą robotę.

Przepraszam za narzucanie się, po prostu na takim forum to ja jestem pierwszy raz i dopiero ogarniam co i jak, a jak pisałem o transformersach to nawet się nie zastanawiałem i nie patrzyłem w Internet czy jest już info o 5 części. Nie będę za każdym razem, gdy najdzie mnie ochota podzielić się z wami jakąś myślą na forum sprawdzał czy to już miało premierę, czy taki wątek już był itp.