27 listopad 2021, 03:20:58

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - EricDraven

1
Myślałem, że właśnie to w tych .... to, to co mu pomaga na b** ;)
2
Skończcie z tym czy mam problem z zaznaczeniem spoiler bo mnie to irytuje, nie, nie mam i odpowiadając na drugie pytanie odpowiem i na to, dlaczego? bo dawno mnie tu nie było i gdy wchodziłem na stronę główną forum zobaczyłem:

THE DARK KNIGHT RISES (DZIAŁ ZE SPOILERAMI)
THE DARK KNIGHT RISES (DZIAŁ BEZ SPOILERÓW)

Wybaczcie mi, albowiem ja głupi pomyślałem iż po to są dwa osobne działy, by w jednym pisać spoilery, a w drugim nie, najwyraźniej, działy są dla picu bo i tak trzeba robić cenzurę  ;)

Jednej rzeczy nie rozumiem
Spoiler
wg tego co jest w empire, maska ma zastosowanie jak urządzenie do znieczulania bólu, a jednak mimo to, wychodzi na to, że bane pompuje mięśnie, bo na oficjalach był na zdjęciu gdzie nie miał takich mułów, a teraz je ma :/
[Zamknij]
3
No dobra, ale skoro są działy na spoilery i nie spoilery, to chyba ten kto nie chce wiedzieć pójdzie na nie spoilery, a kto w ogóle nie chce wiedzieć jak ty, nie będzie w ogóle zaglądał bo i po co :/
4
To jest temat dla tych co spoilerują tak? to po co tu wchodzisz?
5
Spoiler
Nowe info, film dzieje się aż 8 lat po tdk, bane zostaje ranny gdzieś wcześniej i dlatego nosi maskę, bez gazu z niej, by umarł.
[Zamknij]

To wszystko w 6,7 minutach ma zawierać prolog.

żródło: comicbookmovie.com

Bez spoilerowania mi tu!! Następnym razem nie będę taki wyrozumiały!

6
Bat-Filmy / Odp: Oceny filmów o Batmanie
01 kwiecień 2011, 00:48:57
Nie, ale to co zrobił było wg mnie nie grzeczne i niekulturalne.
Co do mojej pisowni, moim zdaniem da się to jednak czytać, chyba że nie umiesz czytać, bo to inna sprawa, źle coś napisałem, zła składnia, interpunkcja? zwróć mi uwagę, jeśli jednak nie masz nic do powiedzenia to po co komentować?  chciałeś tylko poinformować o tym że nie będziesz czytał bo... bo nie, więc ok.
7
Bat-Filmy / Odp: Oceny filmów o Batmanie
01 kwiecień 2011, 00:35:01
Jak ci nie odpowiada to nie czytaj.

Nie wiesz czemu się czepiamy? bo ktoś czyli ja, wyraża swoją ocenę czegoś, a on oburza się, że ktoś ma inne zdanie niż on sam, ewentualnie mógł po prostu nic nie pisać ale musiał, bo inaczej by chyba nie był sobą.
8
Bat-Filmy / Odp: Oceny filmów o Batmanie
01 kwiecień 2011, 00:04:35
Juby, zawsze udajesz takiego rozgarni?tego ale gdy kto? ma inne zdanie na jaki? temat, to go obra?asz, wr?cz obra?asz jego inteligencje, dodaj?c obrazek, facepalm? móg?bym ale nie b?d? takim frajerem i nie wklej? takiego obrazka z my?l? o tym co napisa?e?.

   Dodam tylko co? od siebie, dlaczego ceni? batmany burtona, a s?abiej nolana, wszystkie s? zajebiste, ale jednak wol? burtona, dlaczego? prosz? bardzo:
To b?dzie recenzja, taka nie typowa, porównanie batmanów burtona z tymi nolana.
   Czym i kim jest batman? moim skromnym zdaniem, batman to kto? kto stoi nad
zwyk?ymi lud?mi, zniesie to, czego nie znios? inni, zrobi to czego nie zrobi? inni, po?wi?ci
si? w tedy gdy wszyscy si? cofn?. Jednym zdaniem bohater.
W filmach burtona, Michael Keaton to kto?, kto powinien moim zdaniem dosta? oscara,
dlaczego? poniewa? ze swoim niewinnym wygl?dem, zachowaniem, umia? przekszta?ci?
si? w kogo?, kto nie musi wytrzeszcza? oczu, ani krzycze? by by? postrzegany jako kto?
gro?ny. Wystarczy zimne spojrzenie, b?d? u?miech który mówi, ?e nikt nie b?dzie mu
podskakiwa?.
   Jako bruce jest to cz?owiek po którym nikt si? nie spodziewa ?e mo?e by? BATMANEM, t?
legend?. Bo w ko?cu jest dziwny, cichy, urz?dza cz?sto bankiety, jest prezesem
powa?nej firmy.
Jednak jako batman, ten pan, ka?e tych którzy na to zas?u?yli. W dodatku keaton ?wietnie
ukaza? batmana. Bruce/Batman w wykonaniu Michaela, to nie kto? kto p?acze, za?amuje
si?, pyta o rady, tak fakt, czasem i batman ich potrzebuje, ale nie co chwil?, nie kiedy
w?a?nie ma udowodni? to ?e jest ponad tym. Micheal ukazuje batmana jako kogo? kto
cierpi w ?rodku, kogo? kto umie st?umi? emocje i my?le? trze?wo, tak jak w sytuacji gdy
jest w miejscu ?mierci rodziców.
   Bale jako batman to... hmm, widziel?my jego genez?, u keatona nie, widzieli?my genezy
jego przeciwników, ale nie batmana, u nolana, widzieli?my genez? batmana, al ?adnego
jego wroga, nawet rass al ghula. Tak wi?c które podej?cie lepsze, odkryty nietoperz? czy
nietoperz którego musimy pozna?, którego musimy zrozumie?? i dlaczego batman bale'a
si? za?amuje? dlaczego tam gdzie ma by? batmanem, czyli kim? ponad ludzkim
cierpieniem? na ko?cu tdk, gordon mówi, ?e batman mo?e to znie??.... ale czy
naprawd?? nie wida? tego, wida? ?e mimo tego robi co musi, ale dlaczego nie robi tego
od razu? dlaczego cierpi tak ?e wszyscy widz? to, ?e nie umie sobie z tym poradzi?.
   Gdyby batmana keatona co? takiego spotka?o, ten by nie spa? tylko cz??ciej dzia?a? jako
batman, tym samym si? wyczerpuj?c i ka??c za to co si? sta?o, ale nie p?aka? by.
Zanim ucieknie mi ta my?l, to dodam ?e wiele osób mówi ?e bale lepiej maskowa? si?
jako batman, udawanie ekscentryka, imprezy itp. To s? ró?ne czasy, szczytem bycia
bogatym i zadufanym w ?wiecie burtona by? taki keaton, sam knox (dziennikarz z filmu)
postrzega go jako kogo? kto jest bogaty, dziwny i pró?ny. To samo kr?g w którym si?
dzieje akcja, u burtona to nie minus, to w?a?nie plus.
   Kto jest lepszym batmanem? zdecydowanie keaton, plus dla batmana z 1989.
Muzyka, któa lepsza? dam remis, bez wzgl?du na wszytko.
Historia, re?yseria, hmm, jak w batmanach burtona wiele rzeczy mo?e uj?? bo to sci fi, to
u nolana to jednak realny ?wiat, czy poparzony cz?owiek mo?e chodzi? bez ?rodków
znieczulaj?cych? czy mo?na porusza? okiem bez mi??ni, czy oko mo?e nie wypa?? bez
powieki? najwyra?niej tak, mo?na te? spa?? z wierzowca z kobiet? w sukni... i prze?y?.
   Mo?na tak?e z czo?gu zrobi? motor i nauczy? si? nim je?dzi? od r?ki, tak?e mo?na znika? w
pomieszczeniu zamkni?tym... niestety, je?li si? pcha na realizm i tak to podkre?la, to
trzeba si? tego trzyma?, b?d? powiedzie? ?e to tylko troch? realistyczne, bo gdy tak si? to
podkre?la i daje np bus wyje?d?aj?cy z banku w gruzie wtaczaj?cy si? w t?um to trzeba
si? liczy? z krytyk?. Du?y plus to pomys?, tak jak u nolana si? liczy?a sama historia, to u
burtona klimat, jednak kliamt burtona mia?d?y nolana, z tego wzgl?du ?e cho? i nolana
wyst?puj? sceny podkre?laj?ce klimat filmu to u burtona jest to po porstu profeska, dam
przyk?ad, z batman returns, to mnie rozwala, po prostu jestem w stanie wyrzuci? dvd the
dark knight, to scena gdy batman jedzie batmobilem i zatrzymuje si? gdy widzi pingwina
z bibliotece (tak s?dz?), pada ?nieg, genialna melodia w tle, i twarz batmana, ca?a
esencja w kilku sekundach.
   TDK ma jedn? szczególn? wad?, ca?y czas co? si? dzieje, nie b?d? komentow?? tak bb, bo
wielu nie zwraca uwagi na ni? tylko na tdk, bb trzyma poziom ale tak?e ma sporo b??dów.
W Mrocznym Rycerzu, nie ma chwili z batmanem który by po prostu by? sob?, ca?y czas
si? co? dzieje, dostajemy ?dziebko nudne przerywniki a potem akcj? która nie daje czasu
na wytchnienie, sam batman nie umia? skra?? dla siebie czasu w SWOIM filmie, okaza?o
si? ?e co kogo obchodzi bohater który jest jak otwarta ksi?ga z której czyta joker i który
sam jest ciekawszy bo tajemniczy, hmm panie NOLAN, k?ania si? msitrz BURTON.
   Dalej, efekty, ok tdk ma ?wietne, sceny akcji, jednak brakuje sceny gdzie kamera nie lata
jak szalona, gdzie mo?emy popatrze? na batmana który g?ówkuje co zrobi?, nie tego w tdk
nie do?wiadczymy, gdy w batman returns, batman walczy, nie raz stanie i wida? po jego
spojrzeniu ?e my?li, ?e ca?y czas bada sytuacje, batman w tdk to taka zabawka z
mi??niami, alfred co? powie, fox co? powie,WRESZCIE joker gada i mówi wszystko to
czego nie wie batman, a batman nie umiej?c nic powiedzie? wali go?cia w twarz, nie
my?l?c o tym czy ma czas na s?uchanie przemy?le? jokera gdy... gdy kto? walczy o ?ycie?
O_o
   No w?a?nie najwi?ksza chyba wada filmu, dlaczego nam wszystko wyja?niaj?? u burtona
to alfred, to panna vale, to catwoman pyta si? kim jest batman, kim on jest? alfred pyta
si? co zrobi batman, batman odpowiada co my?li i co zrobi, tutaj? tutaj wszyscy wiedz?
kim jest batman, co ma batman zrobi?, kim s? ludzie, a potem tak z ni st?d ni zow?d
batman wyskakuje jak filip z konopi z tym kim s? ludzie i jacy dobrzy s?, sam uwa?am
?e przesadzi? ze scen? gdzie multum ludzi woli zgin??, ok zgodz? si?, ludzie mog? by?
dobrzy, ale nie ma tam czasem jakiego? frajera który si? boi? o znajduje si?, ale potem
my?li.... a jak potem mnie oskar?? O_O dobra ja tego nie zrobi?, wszyscy krzycz? by
wysadzi? drugi statek, ale nikt tego nie zrobi, to troch? hipokryzja, ukazanie ludzi jako
kogo? kto jest w stanie zabi? ale tego nie zrobi.... i tego si? nie wyja?nia, batman mówi
?e ludzie s? dobrzy i takie tam, jak dobrzy? oni chcieli zabi? si? nawzajem, ka?dy!!!
   Aktorzy drugoplanowi, nie ma gadki, wygrywa burton, dlaczego? dlatego ?e Nolan przedstawi?
postacie nie takimi jakimi s?, zmieni? praktycznie ich charakter, a czy to jest dobre?
alfred, cichy go?ciu, który nie wtr?ca si? ale wie kiedy pomóc. U nolana to cz?owiek który
je?dzi? na safari, pewnie by? tak?e agentem i gdyby nie to ?e tdkr b?dzie ostatnim
batmanem w re?yserii nolana to dalej okaza?o by si? ?e tak naprawd? alfred to alfrid
?uczeko agent z rosji... sorry mo?e to nie ?mieszne ale prawdziwe, gordon jest genialny i
bije tego od burtona, rachel? mam w dupie czy zginie, nie obchodzi mnie, kiedy bruce
"p?acze" O_o po jej ?mierci, widz te? powinien by? smutny, a widza kogo obchodzi?
OBCHODZI GO DENT i dobrze, bo dent jest lepszy ni? ten od burtona, ale rachel? rachel
le?y i kwiczy, bo widza nie obchodzi co z ni? b?dzie. Kim Basinger jako Vicki Vale, jest
poci?gaj?ca, atrkacyjna, ale widza ochodzi co z ni? b?dzie, i nie chce aby jej si? co?
sta?o, w przeciwie?stwie do irytuj?cej rachel czy to w wykonaniu holmes czy gyllenhall.
   Bale le?y... joker? hmm dobry, ale... TO NIE JEST JOKER!!!, joker ok, miewa? takie
chwile, ale on chcia? si? bawi?, chcia? si? bawi? i ?mia?, a tylko dwa czy trzy momenty s?
w tdk gdzie joker naprawd? si? ?mieje, a reszta jest jakby chcia? si? ?mia? przez ?zy
swojego losu, bo chce udowodni? ?e ?wiat jest z?y tak jak on, wszystko robi z jakiego?
powodu, wiecie co powinno si? zda?y? w scenie na bankiecie u bruce'a? gdy jeden z
go?ci mówi ?e ?adne zbiry ich nie zastrasz?, joker idzie, mówi o ojcu i ze go nie nawidzi?,
po czym: ale wiesz? ciebie polubi?em, klepie go w twarz, po czym si? obraca i idzie,
nagle znowu obraca si? i mówi: yyy wiesz jednak nie xD i strzela do niego,zabijaj?c go,
?mieje si? gromko, a? jest scena z rachel która nie wiem piszczy czy krzyczy co? ty zrobi?
czy co? takiego. Ale nie to co by?o pokazane w filmie, but not THIS!!!!....
Pingwin genialna kreacja de vito, ?wietny scarecrow, daje wi?c remis.
   M?czy mnie kwestia batmobilu nolana, z którego robi si? motor,na którym batman umie
je?dzi? bo... bo umie. U Burtona to by? szybki wóz, o eleganckim i klasycznym wygl?dzie i
co tu du?o mówi?, by? bajerancki. U nolana to jaki? czo?g, którym raczej nie da si? skra??
tylko... wjecha? i staranowa? wszystko po czym rozwali?, scena gdy u butrona jedzie
batmobil w?ród lataj?cych wokó? niego li?ci m m mmmmmmm marzenie, ok rozumiem
?e nolan chcia?, by batman mia? wóz jak powrotu mrocznego rycerza, ale... on nie jest 50
letnim batmanem, tylko 20 paro letnim, tak? wi?c po co taki toporny wóz...
Mo?e jeszcze jedna kwestia batmana: dlaczego batman w tdk to ninja z kwesti?, jeb w
drzwi, gleba, KU*WA GLEBA!!! po czym naparzanka, dlaczego nie uzywa batarangów,
dlaczego si? nie skrada, dlaczego u?ywa tego g?osu, dlaczego nie ma zas?on dymnych,
dlaczego nie zas?ania si? peleryn? by zaskoczy? przeciwnika, dlaczego nie jest
CHOLERNYM BATMANEM!!!
   krótko i na temat, w dwóch kwestiach, tak? jest remis, a reszta? reszta le?y u nolana i tyle.
To moja subiektywna opinia, nikogo nie chcia?em obrazi?, pogadajmy na ten temat,
kulturalnie, bez wyzwisk. Dzi?ki.
 Tego w ogóle si? nie da czyta?... Mo?e ten war bardziej ci? zmobilizuje do lepszej/sensowniejszej pisowni.
9
Bat-Filmy / Odp: Co po "Batmanach" Nolana
30 marzec 2011, 12:28:00
I??? powiedział że reboot?  bo ja zrozumiałem że chce na nowo podejść, czyli zrobić film nie związany bezpośrednio z batmanem nolana.
10
Bat-Filmy / Odp: Co po "Batmanach" Nolana
29 marzec 2011, 19:39:58
ja tylko zacytuje swoją skromną osobę:

Dlaczego stanowcze nie? może nie będzie tyle błędów co w tdk, imo jestem za, no bo co? jeśli się nie uda, to co? zniszczą dobre imię batmanów nolana? jeśli się uda, to?... to będziemy mieli dobry film, ja jestem pewien że powstanie czwarta część, bo to zbyt dochodowa seria, a po końcu harrego pottera trzeba robić coś co zarobi.
11
Film jest zajebisty, fakt, ale po kilku obejrzeniach widzi się że bardziej zainwestowano czas w historię a mniej w to co po drodze jej, będzie nielogiczne bądź bez sensu.
12
Inne komiksy / Odp: Blue Beetle
28 marzec 2011, 22:21:28
No wydawało mi się, że ma przyczepionego skarabeusza który jest w formie tatuażu dopóty dopóki nie aktywuje jego mocy tak?
13
Inne komiksy / Blue Beetle
28 marzec 2011, 18:59:30
Tak, wi?c z góry sorry je?li takich tematów nie mo?na zak?ada? b?d? by?, b?d? co? innego xD
mo?ecie mi powiedzie? ogólnikowo na czym polegaj? moce blue beetle'a, chodzi mi o tego z tatua?em na plecach. Dzienks za odp ;)
14
Bat-Filmy / Odp: Oceny filmów o Batmanie
27 marzec 2011, 21:18:49
No to tak:
Batman: 9/10 (drobne niedopracowania) ale jest zajebisty xD
Batman Returns: 10/10, ideolo i koniec imprezy ;D
Batman Forever: 6/10 (nie będę się rozpisywał co było nie tak, podwyższam ocenę za alfreda i nicole kidman ;D )
Batman i Robin: 1/10...
Batman Begins 9/10, kilka błędów i tyle, gdyby w tdk był taki batman.
The Dark Knight: 8/10, wiele błędów, które nie powinny być ważne, bo najważniejsze miało być przesłanie i historia.
Batman Under The Red Hood: 10/10, bezapelacyjnie, dialogi, historia, postacie, głosy, akcja. Świetny batman, joker i jason, a głos jokera także świetny, nie wiem czemu wielu nie pasuje...
15
Czy ja wiem, ani thor, ani cap, ani x-men jako? szczególnie pod wzgl?dem promocji si? nie wyró?niaj?, je?li chodzi o zwiastun, nie o film ale o zwiastun, to ten gg by? lepszy imo od cap'a. Czy nie porywa?? moim zdaniem porwa?, w kilku miejscach mog?em powiedzie? FUCK YEAAAH, a w capie nie bardzo.