Aktualności:

"Batman Knightfall: Upadek Mrocznego Rycerza. Tom 2" w sprzedaży od 27 lipca.

Menu główne

Sondowanie "TDKR"

Zaczęty przez Q, 14 Luty 2011, 18:52:35

02. Czy Bane powinien złamać Batmana?

TAK
20 (74.1%)
NIE
7 (25.9%)

Głosów w sumie: 27

LelekPL

Kto był gejem w The Dark Knight Returns, bo nie mogę sobie przypomnieć?

EricDraven

Właśnie kto był?... czyżby alfred ujawnił swoje....
Call mi geek.

(A)nonim

#47
Joker. Tzn. może to nie był homoseksualizm sensu stricte, ale jego uczucie do Batmana miało wyraźny podtekst seksualny.
Zresztą:
Jestem Jen. Najpierw chciałabym założyć panu te rękawiczki. Sondaże mówią, że wyborcy lubią palce.

RafBat

 EricDraven, zajrzyj na dziewi?t? stron? tematu o Jokerze (w Uniwersum Batmana), tam znajdziesz ca?? dyskusje na temat orientacji Jokera.
CytatCo do wzoru to si? zgodz?, ale w takim wypadku lepiej by by?o gdyby wybra? wzór, który nie sugeruje, ?e lubi pejczykiem ok?ada? swojego ch?opaka w domowym zaciszu, albo gwa?ci? Bruce'a Willisa i bossa kalifornijskiej mafii w piwnicy jakiego? wie?niaka. Owszem ta druga opcja jest nieco przera?aj?ca, ale nie na poziomie Batmana, a w po??czeniu z t? obcis?? i ods?aniaj?c? tors czarn? koszulk? i skórzanymi spodniami to jest jedyne psychologiczne skojarzenie jakie przychodzi mi do g?owy.
Hehe, sobie wyobrazi?em scen?, która mog?aby otwiera? TDKR-wi?zienie w jakim? odleg?ym kraju, stra?nik otwiera cele na ?rodku której stoi wielkie pud?o. Razem z innymi stra?nikami otwiera to pud?o, mówi?c "ostro?nie, to nie ?arty". Z pud?a wyskakuje Bane zrobiony na pokraka z Pulp Fiction. Bane w masce, machaj?c ?apami, zaczyna co? be?kota?:"Uuu... Uuuu, bi?, zabi?!". Na to jeden ze stra?ników do niego:"Sko?cz ju? si? wyg?upia?, mów normalnie, to nie Batman i Robin, w tym filmie masz napisane kwestie". ;)

JaRo II

 1. NIE, ten w?tek uwa?am za zamkni?ty, by?oby to tylko niepotrzebne powracanie do cz??ci pierwszej.

2. TAK, ukazanie tej sceny najbardziej mnie ciekawi, jednocze?nie wi??e si? z ni? sporo komplikacji.

3. NIE, nie lubi? w?tku Rhas Al Ghula, poza tym znowu by?oby to niepotrzebne nawi?zanie do jedynki.

4. NIE, powinno by? mocne, troch? nawet przygn?biaj?ce zako?czenie (co? jak w "Powrocie Batmana" czy w "Mrocznym Rycerzu").

5. TAK, to w ko?cu jego znak rozpoznawczy. Za?o?y? mask? mo?e zwyk?y zbir, wi?c nie ma w tym nic nierealnego.

6. NIE, tu licz? na naturaln? odpowiednio wyrze?bion? postur? Toma Hardy'ego.

7. Dwóch wystarczy (Bane, Kobieta Kot).
Na początku duże Jot, a pomiędzy małym 'a' i 'o' znak Robina rozświetla to = JaRo

LelekPL

#50
Wydaj? mi si?, ?e poj?cie happy endu ludzie ró?nie rozumiej?. Ja mo?e wyja?ni?, ?e w prawdzie zag?osowa?em na tak, ale nie mam na my?li cukierkowego zako?czenia, gdzie wszystko jest cacy i ?yli d?ugo i szcz??liwie. Ale chcia?bym, aby jaka? sprawiedliwo?? nast?pi?a na koniec. Jako fan tej serii, zainwestowa?em w t? posta? (Bruce'a Wayne'a) i nie chcia?bym, aby jego wysi?ki nie okaza?y si? nadaremne, bo to umniejszy?o by znaczeniu pozosta?ych filmów. Widok Bane'a ?ami?cego Batmana na koniec i przejmuj?cego rz?dy w mie?cie na koniec filmu by?bym w stanie prze?kn??, gdybym nie wiedzia?, ?e to jest ostatnia cz??? tej historii. Zako?czenie Imperium Atakuje jest jednym z moich ulubionych w historii, ale mi?dzy innymi dlatego, ?e g?ówny bohater jest w stanie si? po tym podnie?? w Powrocie Jedi. Tutaj Bruce ju? tej mo?liwo?ci mie? nie b?dzie, nie w tym sk?adzie. Czy Batman powinien by? poszkodowany w jaki? sposób na koniec? Oczywi?cie, ale powinien te? wyj?? zwyci?sko z pojedynku z Banem. Tak?e nie jestem za cukierkowym zako?czeniem, ale nie jestem te? za przygn?biaj?cym i nieco bezsensownym w stosunku do reszty serii zako?czeniem.