Aktualności:

"Batman Detective Comics – Gothamski Nokturn: Uwertura. Tom 1" w sprzedaży od 17 lipca.

Menu główne

The Your Batman Show !

Zaczęty przez Drawski, 21 Lipiec 2011, 19:57:34

Drawski

Podpatrzy?em w?tek na innym forum komiksowym. Tutaj mo?na przedstawi? swoj? osobist? wizje serialu, filmu, kreskówki z Batmanem. Tytu?, postaci, spis odcinków, i kolejno dodawa? co? na kszta?t ich streszcze?. Po co to? ?eby w naszym w?skim gronie pozna? nasze wizje, pomys?y, skonfrontowa? je ze sob?. Nie s?u?y do pisaniem d?ugich opowiada? (do tego mamy ju? temat). Mam nadziej? ?e w?tek ten spotka si? z akceptacj? Moderacji, oraz sympati? innych u?ytkowników! :) Na pocz?tek mój ma?y projekt, jego rozwini?cie wkrótce - na dzisiaj prezentuje wam zarys ?eby?cie zobaczyli jak? mam wizj?. Jest to serial - czy go sobie wyobrazicie animowany czy aktorski, to ju? wasza sprawa ;)

BATMAN MYTHOLOGY

Postacie które pojawi? si? w serialu: Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Wilfred Pennyworth, Henri Ducard, Talia Al Ghul, Wildcat, Black Canary, Vicky Vale, Harvey Dent, Thomas Elliot, Red Hood, Lucius Fox, Sasha Bordeaux, , Leslie Thompkins, Clyde Rawlins, Ras Al Ghul, James Gordon, Roman Sionis, Shondra Kinsolving, Charles Palantine, Dr. Darkk, Mistrz Youru, Kyodai.

Miejsca które pojawi? si? w serialu: USA (Gotham City, Metropolis), Japonia, Azja, Francja (Pary?), Arabia

SEZON PIERWSZY:

1. Pocz?tek ko?ca
2. Walka o sto?ki
3. Dajcie mi si? zniszczy?
4. Przebudzenie
5. Wyruszam w podró?
6. Pierwszy przystanek
7. Kot, Kanarek, i trening
8. Przystanek Azja
9. Paryskie nauki
10. Tajemnicza Talia
11. Pierwsza prawdziwa walka
12. Liga Zabójców
13. Lekcja pokory
14. Powrót do Gotham
15. Wayne Enterprises
16. Ochroniarz
17. Gad?ety
18. Pierwsza akcja
20. Mroczny Rycerz
21. W cieniu Red Hooda
22. Powrót Ligi Zabójców
23. I'm BATMAN !

Nie zamierzam bawi? si? z opowiadania, ale stopniowo budowa? co? na kszta?t opowie?ci. Raz d?u?sza, raz krótsza, ale konkretna wizja. B?d? szcz??liwy, je?eli kto? jeszcze do??czy si? do ekhem... zabawy? pozdrawiam i zapraszam do rozmowy.

Drawski

#1
1. Pocz?tek ko?ca, cz??? pierwsza

Zawsze mia?em problemy. Z zarobkiem, ze znajomymi - i zawsze mia?em mojego anio?a stró?a. Mojego brata - Alfreda. Na imi? mi Wilfred. Wilfred Pennyworth. Zawsze my?la?em ?e moje ?ycie zatoczy inne ko?o, ?e b?d? móg? by? aktorem, tak samo jak mój brat Alfred kiedy?. Niestety gdy zmar? nasz ojciec, kto? musia? sp?aci? jego d?ugi. Wtedy dostali?my propozycje od pewnego bogacza - cz?owiek ten sprawia? pozytywne wra?enie. Ewidentnie jego bogactwo go nie zniszczy?o, zachowa? poczucie humoru. By? te? wizjonerem, lubi? inwestowa? w co? po?ytecznego, a nie tylko dochodowego. Wiem tyle ?e jego bogactwo by?a spraw? dziedziczn?. Chyba by? doktorem - nie pami?tam ju? czy by? to prawnik, historyk... mo?e lekarz. Nazywa? si? Thomas Wayne.  Ca?e ?ycie chodzi?em drog? na skróty, i kiedy tylko wpada?em w k?opoty ratowa? mnie Alfred. Praca na dworze Wayne'ów by?a dla mnie jak zbawienie. Cho? nie zaspokaja?a moich aspiracji, pozwala?a mi si? uwolni? z naszego rodzinnego miasta w którym mia?em ju? tylko wrogów i d?ugi.

Mój pierwszy dzie? pracy pozwoli? mi wysnu? pewne obserwacje. Thomas Wayne jest pracoholikiem, robi wszystko aby zapewni? byt i perspektywy swojej rodzinie. W sumie to nie musia?, bo byli bajecznie bogaci... do ko?ca mojej pracy nie zrozumia?em intencji tego cz?owieka. Jego ?ona by?a cz?sto do?? ponura, samotna. Jej pociech? by? ich ma?y synek - Bruce. Naprawd? by? to ?ywy i zabawny dzieciak. Wiele razy zazdro?ci?em im, bo mieli wszystko. Jedyny element ich ?ycia który bym sobie odpu?ci? to praca pana Thomasa... na wskutek wiedzy której pó?niej wszed?em w posiadanie, utwierdzi?em si? w swoim przekonaniu. Pewnego wieczoru do Thomasa Wayne przysz?o kilku m??czyzn. Pocz?tkowo my?la?em ?e to gangsterzy - cz?sto bywa ?e bogacze popadaj? w d?ugi lub zapoznaj? szemrane osobowo?ci. Przyznaje ?e zawsze by?em ciekawsk? osob?, to i by? mi?dzy innymi powód moich k?opotów. Owego wieczora podszed?em do okna, i pods?ucha?em to i owo. Od razu zorientowa?em si? o czy mowa. Ot niespodzianka - pan Wayne finansowa? dzia?ania policji. I to do?? intensywnie. Wayne prowadzi? wewn?trzne rozgrywki z przest?pcami, cz?sto udaremnia? ich dzia?ania. Szybko sta? si? potencjalnym szkodnikiem do ostrza?u. Co ciekawe jednak, by? anonimowym osobnikiem. Dane Wayne'a by?y najbardziej rozchwytywane w przest?pczym ?wiadku, i gdyby kto? wszed? w ich posiadanie, móg?by nie?le na tym zarobi?. Od razu pomy?la?em o sobie. Kiedy by?a okazja, ukrad?em owe dokumenty i my?la?em co z nimi zrobi?. Szybko jednak znalaz? je Alfred, mój brat o którym wam mówi?em wcze?niej.

Zboczmy na chwil? z g?ównego w?tku, opowiem wam co? o moim braciszku. Jak ju? wspomina?em, by? on moim anio?em stró?em. Nie raz wyci?ga? mnie z opresji, i nigdy nie on kompletnie bym si? stoczy?. Zawsze by? oddany, prawy, uczciwy. Zawsze sobie z niego ?artowa?em, jest idealny na pomocnika superbohatera, albo chocia? jego lokaja... pami?tam, to zapewne przez mod? na Justice Society of America, media mocno kreowa?y ich wizerunek oraz nasz? opini?. Kiedy znalaz? u mnie owe dokumenty, natychmiast je spali?. Zniszczy? moj? jedyn? szans? na bogactwo, i znowu otworzy? mi oczy... lub po prostu poruszy? moje sumienie. Nie przebieraj?c w ?rodkach.

Kilka miesi?cy pó?niej zwolni?em si? z pracy, i wyjecha?em do Wielkiej Brytanii. Tam od statysty uda?o mi si? zosta? aktorem. Dzisiaj rzadko spotykam si? z moim bratem, ca?y czas siedzi w Gotham i jest czym? zaj?ty. Dalej s?u?y na dworze Wayne'ów, gdzie pono? zmar?o si? kilku osobom. To co wynios?em z tej pracy, to niesamowita historia Thomasa Wayne'a. Nigdy nie spotka?em i pewnie nie spotka? cz?owieka, który w dzie? jest miliarderem, a w nocy pomaga ludziom.

***

B?d? wdzi?czny za jakie? opinie. Jest to cz??? pierwsza pierwszego odcinka. Krytyka mile widziana, no i je?eli nie zlejecie na to z góry  b?d? niebywale wdzi?czny.

Rado

Całkiem całkiem, nie nudziłem się jak czytałem  :). Masz już napisane jakieś części następne? To dawaj.
A Alfred miał brata, czy całkiem to wymyśliłeś? Rozbawiło mnie to imię Wilfred  ;)

Drawski

Miał ponoć brata/innego krewnego o tym imieniu, ja tylko nadałem mu jakiś charakter ;)

Rado

Podobał mi się ten schemat z miliarderem za dnia, który w nocy pomaga ludziom-lubię takie aluzje. Generalnie to bym sobie poczytał coś o samym młodziutkim Brusie, jakieś ciekawe schematy i zachowania itp.

m2reily

Wizja produkcji o Batmanie. Można powiedzieć, że mam coś takiego. Serial fabularny, dziesięć epizodów, każdy trwający około godziny. Ogólny zarys wygląda tak: olbrzymi kataklizm nawiedził ziemię, żeby nie dopuścić do całkowitej anihilacji planety potrzeba było połączonych sił bohaterów i złoczyńców ze świata DC. Teraz nadszedł czas  odbudowy, żalu za poległych i powrotu do normalności. To również moment decyzji dla mrocznego rycerza i jego przyjaciół i wrogów. Główne wątki:
Batman - Bruce Wayne jest już człowiekiem zmęczonym ciągłą walką i samotnością, jego myśli coraz bardziej oscylują wokół Damiana i jego przyszłości. Batman  zmaga się z wyborem, czy ma odwiesić pelerynę nietoperza na dobre i komu ewentualnie przekazać schedę po sobie i czy nie rozszerzyć idei nietoperza na cały świat, nie tylko na Gotham.
Jason Todd - Red Hood będzie się starał zrehabilitować i na nowo zacząć żyć, bez zgryzoty i bólu, które napędzały jego gniew. Jason dochodzi do wniosku, że niczego nie osiągnął poprzez swoją działalność i nigdy nie przestał być tym "dzieckiem z ulicy", które Batman przygarnął. Dla Red Hooda rozpocznie się długa droga, jednak będzie on miał wsparcie ze strony Batmana i reszty.
Jean Paul Valley - Azrael powrócił podczas wspomnianego kataklizmu i dołączył do walki z siłami destrukcji. Teraz "Anioł Zemsty" chce rozwikłać zagadkę swego zmartwychwstania. Azrael wyruszy na pielgrzymkę na bliski wschód by tam poznać wszystkie sekrety Zakonu św. Dumasa i prawdę o sobie samym oraz by by wreszcie zaznać spokoju dla swej skołatanej duszy.
Tim Drake - Red Robin zapragnie stworzyć nową drużynę młodych herosów, wśród tych, którzy przeżyli kataklizm. Zobaczymy go w roli przywódcy o silnym morale i chęci czynienia dobra. Jego nastawienie zacznie zacznie się również udzielać młodemu Damianowi. Ich stosunki staną się koleżeńskie, razem będą budować nową przyszłość.
Bane - Ogrom zniszczenia jaki wywołał kataklizm sprawił, że Bane wejrzał w głąb siebie i nie zobaczył nic. Odkąd pamiętał zawsze wszystkim udowadniał swoją siłę, której tak naprawdę w sobie nie czuł. Teraz będzie się starał znaleźć siłę w sobie, a nie szukać jej w oczach innych. Bane postanowi wyruszyć i odnaleźć pozostałych przy życiu złoczyńców i powstrzymać jeśli trzeba nie zabijając.
To są na razie wstępne założenia paru głównych wątków.
Zapraszam na opowieści ze świata Nowej Warszawy
http://legendynowejwarszawy.pl/