27 listopad 2021, 03:57:14

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Kmitz

1
Pieczara gier i quizów / Odp: Wiedza o DC
14 kwiecień 2017, 14:28:30
Sorki za poślizg.

Hm...To może zostając przy temacie: The Question w swojej serii miał krótki epizod z Rorschachiem i Watchmenami. Jaki to był numer i do jakiego wniosku ostatecznie doszedł Q?
2
Pieczara gier i quizów / Odp: Wiedza o DC
10 kwiecień 2017, 23:57:43
Earth-4?
3
Cytat: Doctus w 08 kwiecień  2017, 13:46:16
Kmitz, Goyer jest zwyczajnie s?abym scenarzyst?, który nie tylko nie szanuje materia?u ?ród?owego, traktuje jego odbiorców jak g?upków, ale zwyczajnie tworzy s?abe rzeczy. Przejrzyj jego portfolio. Sequel Kruka, trzecia cz??? Blade'a, nie chc? mi si? podawa? kolejnych przyk?adów. Ka?da chwila w której czytam nazwisko tego cz?owieka w kontek?cie jakiegokolwiek projektu na podstawie komiksów, jest dla mnie chwil? niebywale traumatyczn?, uci??liw? bardziej ni? sylwestrowy kac. Urealniona konwencja Nolana zawsze by?a dla mnie m?cz?ca, ale przynajmniej dba? o to by przedstawia? solidne historie. Obdziera? Batmana ze wszystkich ?wietnych, komiksowym motywów które uwielbiamy, ale przynajmniej potrafi? przy tym przedstawi? wyraziste postaci. Goyer udaje ambitnego scenarzyst?, który chce obdziera? adaptacje z ich komiksowo?ci, ale JEDNOCZE?NIE, pisz? przy tym kompletne durnoty. To jest dla mnie prawdzie combo, którego nie powstydziliby si? zawodowi gracze Mortal Kombat.

Bez przesady. A jego portfolio znam ca?e na pami??, ?piewaj?co. Przypominam tak?e, ?e jest wspó?autorem sukcesu Nolana. (Mo?na by si? k?óci? jedynie co do stopnia jego wk?adu)

Problemem Goyera jest jego powierzchowno??, stawiaj?c sobie za cel wy??cznie jak najwi?kszy realizm, traci sporo nawet i wa?niejszych elementów z pola widzenia. Potrafi ?wietnie przenie?? komiks na du?y ekran, podnosz?c go do rangi pe?noprawnego filmu, ale ewidentnie nie radzi sobie z rozwojem postaci, dialogami, nakre?laniem motywacji, czy z tym, by poszczególne komponenty fabularne ?adnie wspó?gra?y ze sob?, jako ca?o??. Potrzebuje kogo? zdolniejszego od siebie do wspó?pracy. Mimo to, nawet jego najs?abszy film móg?bym bez kompleksów pokaza? osobie niemaj?cej zielonego poj?cia o superbohaterach, czy nawet nieprzepadaj?cej za nimi. (Kiedy? napisa?bym "doros?ej", ale dzisiaj by mnie zabito za co? takiego :P)

Ca?a seria Blade'a, w??cznie z serialem, to jego dziecko. Nie s? to mo?e dzie?a wybitne, ale samo podej?cie do tej postaci jest w?a?ciwie. Szczerze? Wola?bym ju? otrzyma? takie Avengers, ni? to co dostali?my, bo dla mnie to jest prawdziwie m?cz?cy film, pod ka?dym wzgl?dem beznadziejny i ca?y zestaw czerstwych ?artów nie rozwi?za? dla mnie problemu braków fabularnych, wci?? kulej?cych dialogów, wy?wiechtanego przeciwnika i nudnego konfliktu. Poza tym, ka?da posta? w stosunku do swojego solowego wyst?pu zalicza spory regres i ubytki w IQ. Tysi?c razy bardziej czuj? si? zniewa?ony i umordowany takim dzie?em jako fan, ni? czymkolwiek innym spod r?ki Goyera. No, bo serio, znajd?cie mi jaki? wa?ny komiks, który b?dzie tak paskudnie sp?ycon? klisz?, nastawion? na komedie, jak ten film.

Widzisz, wszystko zale?y od oczekiwa?, dla mnie live-action to próba wykr?cania z komiksu jak najwi?kszej dozy realizmu, albo raczej d??enie ku temu. Dla Ciebie jest to mecz?ce, ja niczego innego nie chce ogl?da?, no bo co mi po uproszczonej filmowej wersji komiksu? To ju? lepiej ten czas po?wi?ci? na co? innego, cho?by gr? w te klimaty. Po to si? chwytam za inne medium, by dosta? inny produkt. Niech animacje b?d? sobie wersj? demonstracyjn?, robi? to du?o lepiej.
4
Cytat: Doctus w 31 marzec  2017, 15:10:49Są już jakieś informacje w sprawie odsunięcia Goyera od Zielonych Latarni?

Na razie nie, wręcz przeciwnie, dochodzą głosy, że oprócz bycia (współ)scenarzystą dostanie mu się fotel reżyserski! No, ale jak wiemy, to nic pewnego, sytuacja w WB zmienia się jak w kalejdoskopie. ;D

A przyznam, że też po cichu liczę na jakąś zmianę w tej kwestii i to pomimo bycia gorącym zwolennikiem twórczości pana Goyera. Nie da się ukryć, że angażowanie go do takiego projektu jak GL, na dodatek, w roli kreatora tego uniwersum to bardzo zły pomysł. Goyer jest dobry w obdzieraniu z typowego dla komiksowości campu i to jest dobre podejście do pewnych tytułów, ale kosmiczny świat Hala Jordana z pewnością do nich nie należy. Zbyt duży absurd wokół tej postaci, który jest dla niej w końcu fundamentalny. Poprzedni film, choć tak znienawidzony, myślę, że przy ewentualnym dziele Davida, wciąż będzie bliższy ideału. A przecież nie o taki efekt chodzi. Nie widzę tu miejsca dla Goyera, facet się odnajdzie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy postacie Green Lantern i jego lore zostaną totalnie przemodelowane. Co wiadomo z jaka reakcją się spotka. Sam też nie chcę tego oglądać. Jestem na "nie".

Natomiast co do Batgirl i Jossa Whedona, sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. Nie jestem fanem Whedona, jeśli chodzi o jego twórczość reżyserską to uważam go za prawdziwego heretyka komiksów (pomimo bycia przecież uznanym scenarzysta komiksowym), i nie podzielam jego poglądów. W jakimkolwiek innym przypadku, wybór ten byłby dla mnie tym, czym siedem kolejnych filmów Snydera dla większości, ale postać Batgirl mnie ani ziębi, ani grzeje. Patrząc po reakcjach ludzi, to całkiem niezły pomysł, chyba jedyny dobry z tych dzikich planów WB, dzieciaki się pośmieją, film na siebie zarobi, dzięki czemu otworzy furtkę kolejnym - o to chodzi. Pluralizm gatunkowy to jest to, co cechuje świat komiksowy, dlatego oczekiwałbym przeniesienia czegoś podobnego na uniwersum filmowe. Luźne filmidła też z chęcią obejrzę.  Byle to nie był Batman.
5
No nie, dlatego Cyborga te? uwa?am za ?redni pomys?, ale mimo wszystko ma troch? wi?cej atutów na papierze od Nightwinga. Najprawdopodobniej b?d? si? starali osi?gn?? efekt Luke Cage'a by Netflix. Co oczywi?cie mo?e wyj?? ró?nie, a i sam Luke nie wszystkim przypad? do gustu. Czas poka?e.

W tej chwili tak naprawd? tylko "The Batman" ma znaczenie, od niego b?dzie zale?e? przysz?o?? i kierunek DCEU. A nieco bli?ej terazniejszosci: Wonder Woman i JL.

Pierwsze "ploty za p?oty"  :P

http://comicbook.com/2017/02/21/wonder-woman-first-reviews-reactions/

...nastrajaj? pozytywnie. Ja licz? na powtórk? z pierwszej cz??ci Kapitana Ameryki, który przecie?, delikatnie mówi?c, te? nie zosta? okrzykni?ty komiksowym filmem roku. A mnie si? cholernie podoba?.
6
Cytat: Q w 25 luty  2017, 01:24:07
Je?li maj? dobry pomys? na film z Nightwingiem to nie ma potrzeby czeka?. To nie jest nieznana posta?, która wymaga?aby specjalnego wprowadzenia, a nie wykluczone, ?e pojawi si? w "The Batman". Chyba wi?cej osób zainteresuje historia Nightwinga ni? zapowiedziany film o Cyborgu.

S?owo klucz: Je?li. Ja niestety nie mam zaufania do takich projektów, bynajmniej nie dlatego, ?e poprzednie filmy DCEU uwa?am za z?e. Dla laików (którzy nap?dzaj? ten biznes) to anonim, do tego ma?o charyzmatyczny, zawsze w cieniu Batmana. Cyborg jest cz?onkiem Ligi, jest czarnoskóry, stoi w kontra?cie do innych, dodatkowo ma swój target...

Nie by?bym przeciwnikiem takich pomys?ów jak film o Nightwingu, ale jestem po prostu realist?. Batman vs Superman zosta? zrobiony przez marzyciela i niestety si? nie przyj?? (nad czym ubolewam, bo jest coraz mniej takich filmów). Suicide Squad si? sprzeda?o, bo by?o zrobione na mod?? komedii Marvela, z kampani? reklamow? o twarzy Jokera i hehe "pozytywnie zakr?conej" Harley.  To mo?e si? uda? tylko raz, a i fani s? ju? zdecydowanie mniej zadowoleni z takiego efektu. Dlatego s?abo to widz?, o ile Nightwing nie dostanie kogo? do pary, albo nie zostanie totalnie przemodelowany, ale - po?yjemy, zobaczymy.

Cytat: newtimeRównie? uwa?am ?e wprowadzenie postaci Nightwinga za fantastyczny pomys? ta posta? zas?uguje na to aby w ko?cu dosta? swój w?asny film i ch?tnie bym zobaczy? za par? lat  ja  staje si? kolejnym batmanem.

Nie tylko on. Jest ca?a masa postaci, które na to zas?uguj?, ale to Deadpool bije rekordy popularno?ci - nie Deathstroke. Taki ?wiat, có? poradzi?. Fajnie, ?e DCEU jest projektem ?ci?le fanowskim, ale wyczuwam tutaj kompletny brak ?wiadomo?ci rynkowej. Teraz BvS dostaje maliny, a ludzie kupuj? DVD z Doctorem "Beyonce" Strange'm.
7
Q
Oczywi?cie, ?e film z Nightwingiem nie jest z?ym pomys?em, o ile mówimy o uniwersum jako ju? dawno uznanej marce. Na to potrzeba wielu lat konsekwentnej budowy z ma?ych cegie?ek, jakimi s? poszczególne filmy o najwi?kszych ikonach danego wydawnictwa. Dopiero jak ju? wszystkie znane nazwiska zosta?y wyczerpane, mo?na zacz?? my?le? o tych mniej znanych (Ant-Man z MCU to dobry przyk?ad) no, albo przynajmniej w po?owie drogi.

Nie mam nic przeciwko Nightwingowi, ale to po prostu kiepska polityka i ?aden biznesplan. Debiut takiej postaci jak Nightwing, od razu we w?asnym filmie, w uniwersum w którym nawet wszyscy cz?onkowie ligi nie doczekali si? swoich w?asnych filmów, brzmi wr?cz jak kiepski ?art i brak pomys?u na dalszy rozwój ca?ego przedsi?wzi?cia. Ju? du?o lepszym pomys?em by?oby zrobienie filmu o Red Hoodzie i skonfrontowanie go z Batmanem w kolejnym filmie. Sami fani Nightwinga nie wykr?c? dobrego wyniku w Box Office. Od kiedy nie ma na czym bazowa?, pozostaje jedynie zapo?yczenie kreacji z innych filmów, (jak to robi CW) wykorzystanie supergwiazdy do tytu?owej roli (Deadshot), czy zrobienie z postaci kogo? zupe?nie innego, ?eby projekt pt. "Nightwing" si? sprzeda? i spodoba? ludziom, którzy nie maj? zielonego poj?cia, ani o komiksach, ani o tytu?owym bohaterze.

Co do porzucenia B. Wayne'a, tak sobie gdybam, kto? dzisiaj w komentarzach na stronie zapoda? podobny pomys?, na podstawie tych doniesie? o odej?ciu Afflecka. Niestety, gdyby mia?o do tego doj??, to obsadzanie w tej roli Nightwinga by?oby chyba jedynym rozs?dnym wyj?ciem. Osobi?cie jednak nie chc? widzie? nikogo innego w tej roli, dla mnie Affleck jest genialny.
8
Pomysł na film o Nightwingu brzmi tak samo mało rozsądnie jak spin-off Deadshota, Birds of Prey i Black Adam z The Rockiem. Przecież żadne z nich nigdy nie otrzymało nawet głupiej animacji, ciężko też znaleźć solowy odcinek w najbardziej tasiemcowych serialach animowanych. Komiksy z nimi, ich własne mini-serie, mają o tyle sensu, że jest to zazwyczaj odprysk bardziej ikonicznych nazwisk i serii.

Skok z Nightwingiem mi się nie widzi, chyba, że chcą przekazać pałeczkę Batmana Graysonowi i w ten sposób się rozstać z Affleckiem. Wtedy wszystko zależy od aktora. To może tym razem Scott Adkins?!

Natomiast angaż Reevsa na stołek reżyserski cieszy, w końcu coś dobrego. W dzisiejszej erze rebootów, prequeli i spin-offów, jego "Planety Małp" wypadają naprawdę nieźle. Lubię te filmy, zdecydowanie bardziej od całej reszty Star Treków, Warsów, Bayformersów i tak dalej. Ich twórcy mogliby się uczyć. Także liczę na najlepszy film o Batmanie.
9
Bat-Gry / Odp: Gotham Knights
02 luty 2017, 20:49:39
A wi?c jednak. Oby tylko nie by?o to kolejne bezczelne odcinanie kuponów od marki i jaka? pseudo minigierka na niszow? platform?.

Gdyby to mia?a by? faktycznie nowa, pe?noprawna gra, oto moja lista ?ycze?:
1) G?ówny w?tek fabularny: Court of Owls
2) W zwi?zku z tym, wi?cej Bruce Wayne'a
3) No, a  w zwi?zku z nim upragnionej, ikonicznej sceny w Wayne Manor ze zjazdem do Batcave przez wej?cie zegarowe (brakowa?o mi tego jak cholera) i ogólnie swobodnej eksploracji jego ?wiata, poza rezydencj? Wayne Tower etc.
4) Mo?e troch? zabawy Batwingiem, g?ownie dla szybszego przemieszczania si?, ale nic ponad to.
5) Powrót do konkretnych walk z bossami, akurat uwa?am, ?e Origins zrobi?o to dobrze.

I tyle. I tak chyba prosz? o zbyt wiele. Opcje rezerwowe je?li chodzi o opowiadan? histori?: Origin Two-Face'a i Falcone Family, ewentualnie pierwsze starcie Batmana z Lig? Zabójców. W?tpi? jednak, by te historie ud?wign??y ca?? gr?.
10
Offtopic / Odp: Przywitaj się!
27 styczeń 2017, 22:43:17
Cześć i czołem!

BatCave ślędzę od X lat, okazyjnie udzielam się w komentarzach, jednak nigdy nie czułem głębszej potrzeby zaistnienia na tym konkretnym forum. Zmieniło się to za sprawą scentralizowania struktur internetu przez portale społecznościowe i upadku tematycznych na których do tej pory regularnie przesiadywałem (o czym pisał już kolega Doctus parę postów wyżej)
Nie lubię sygnować się wszędzie swoim imieniem i nazwiskiem. Nie z każdej opinii chcę być potem
rozliczany (albo raczej linczowany :P) Poza tym, za dużo tych aktywności fejsbukowych naraz, mimo wszystko stara szkoła jestem, a i klimat for tematycznych jest dla mnie niezastąpiony. Fajnie jest sobie podyskutować w grupce pasjonatów tematu.

Co do śmierci naturalnej forum, portal do którego jest ono przypisane cały czas się kręci, temat jest bardzo nośny, nie ma tu chyba nazi-moderacji, więc może jeszcze trochę pociągnie. :)
11
Cytat: Night_Wing
Zastanawiam się czemu Etrigan wszystko co mówił czy to w Justice League Dark 2017 czy w animacjach, które oglądałem i w których się pojawiał (wspomniana wyżej Liga Sprawiedliwych z CN) - wypowiada w formie rymów. Przypomina to zaklęcie lub wiersz, może nawet pewnego rodzaju przysięgę, którą musi wypowiadać .Czyżby był w ten sposób naznaczony przez Merlina?

Jak to z tym jest, z tym jego rymowaniem ;D ?? Czy fakt, że Merlin złączył go  w jedność z ciałem wojownika - a czasy Średniowiecza kojarzą się nam właśnie z Rycerzami składającymi ślubowanie i wierność swej Lubej, brzmiące jak rymowany wiersz - spowodowało że Etrigan przejął trochę z świadomości Rycerza ,z którym był scalon i tak się już wypowiadał??

Rymy nawiązują do jego oryginalnej inwokacji, fabularnie jest to wynikiem awansu w hierarchii piekła. Rymowanie to taka forma atrybutu z tym związanego, ale nie jest do nich ograniczony. We wspomnianym Justice League z DCAU, nie rymował, w The New Batman Adventures chyba też nie, ale głowy nie dam sobie uciąć. John Byrne w swoim runie Blood of the Demon zrezygnował z rymującego Etrigana (wkomponować takie kwestie w dobrą fabułę? to jest dopiero sztuka, która przerasta :P)
Z technicznej strony, zgadzam się z Tobą, rymy nadają ton poetyckości, co idealnie pasuje zarówno do Druida jak i baśniowego demona.

Jeśli nie czytałeś, to polecam (został wydany w Polsce w ramach tomu "Hitman", w którym występują też Batman i Joker) komiks Demon Annual 2. Masz tam przezajebisty origin (niestety już zapomnianego) Hitmana, z którym Etrigan działa w duecie i oczywiście rymuje podczas kopania demonicznych tyłków.

Btw. w New52, jak zwykle, coś tam namieszali i pozmieniali w Etriganie, ale nie wiem z czym dokładnie w jego przypadku.

Cytat: Night_Wing
wydaje mi się, że nie jest antyBohaterem jak wspomniałeś. Uwięziony, jest raczej sługusem, który coś za coś staje po czyjejś stronie, przeważnie po stronie dobra.
Ogólnie jest klasyfikowany jako antybohater
Jest paskudnym demonem, para się okultyzmem i nie przebiera w środkach. Dokładnie na takiej samej zasadzie co Ghost Rider z Marvela. Oczywiście, to jeszcze nie czyni go złym. :)

Ciekawy jestem jak wypadł w tym Justice League Dark, wiem, że po animacji Flashpoint Paradox parę osób miało ochotę na Etrigana (szczególnie, że dostał tam rolę na 5 sekund) Reszty też jestem ciekaw, tym bardziej, że nie znam ich już tak dobrze. Post otwierający temat na pewno zachęcający, obejrzę na dniach.
12
Cytat: Night_Wing w 26 styczeń  2017, 15:11:43
Etrigona widziałem dużo wcześniej w odcinkach animacji Ligi Sprawiedliwych z CN, tylko tam nie było pokazane, że byl scalony przez Merlina z ciałem jakiegoś rycerza, co dało obu stronom nieśmiertelność.

A owszem, było.  :)

https://www.youtube.com/watch?v=uUqg8tekaj4

Z całego DCAU właśnie ta historia chyba najbardziej zapadła mi w pamięć. Mocny wątek. Również: od tamtej pory Etrigan the Demon trafił w poczet moich ulubionych (anty)bohaterów.
13
Na pierwszym miejscu Court of Owls, do którego zreszt? by?y ju? odniesienia w serii. Wielki potencja? fabularny, powiew ?wie?o?ci i zdecydowanie mniej banalne ni? Liga Zabójców. Odpowiednio przedstawiony Talon(y) to te? przepis na fantastyczny klimat i mocny boss fight. Szkoda, ?e Arkham Origins nie posz?o w?asn? ?cie?k?, by?aby na to spora szansa.

Oprócz tego? Hm... na pewno, Prometheus. KGBeast, pod warunkiem, ?e zosta?by przedstawiony podobnie do Bane'a z AO (czyli bli?ej komiksu, nie tego dziadostwa Dini'ego) Black Spider, Bronze Tiger, ale ta dwójka bankowo by?aby kopi? Copperhead z AO. Black Spider i KGBeast zostali ju? wprowadzeni do Arkhamverse poprzez t? ?rednio-udan? animacj? Assault on Arkham, ale mam nadziej?, ?e to nie by? kanon,
bo to co z nimi zrobili wo?a o pomst? do nieba.

Swoj? drog?, niektóre postacie du?o bardziej wol? w wersji Arkham w?a?nie (Scarecrow, Strange, Black Mask z AO) to takie najlepsze zaakcentowanie tego co znam z komiksu. Dlatego ka?dego ch?tnie bym zobaczy? w tej serii.

Cytat: LelekPLCiekawie te? prezentowa?a si? Arkhamowa wersja Killer Motha.

A to on gdzie? tam by?? Poza tym trupkiem na ?cianie w Botanical Gardens :P
14
Detective Comics Tom 2 - Techniki Zastraszania. Z chęcią przygarnę i obiecuję atrakcyjną ofertę. Jeżeli ktoś zechciałby się pozbyć tego mało atrakcyjnego tomiska, niech wali  jak w dym. Na email, bądź priv najlepiej.