Aktualności:

"Batman Knightfall: Upadek Mrocznego Rycerza. Tom 2" w sprzedaży od 27 lipca.

Menu główne

Son of Batman

Zaczęty przez Rado, 20 Styczeń 2014, 21:48:48

Rado

Na wiosn? 2014 czeka na nas nowa animacja. Tym razem na tapecie jest Grant Morrison i jego komiks "Batman i syn", który tak?e ukaza? si? w Polsce. Podstawowe informacje, takie jak np. g?ówna obsada i trailer znajdziecie pod tym linkiem:

http://www.batcave.com.pl/2014/01/zwiastun-i-pierwsze-zdjecie-z-son-of-batman/

Najwi?ksza ró?nica w stosunku do pierwowzoru, to chyba du?y udzia? Deathstroke'a, który dopiero pó?niej pojawia? si? w runie Morrisona i w zupe?nie innej roli. Sporo ró?nica to tak?e wpleciony w fabu?? Ra's al Ghul. Bardzo dobrze, ?e tak du?o zmieniaj?, bo komiks w moim odczuciu by? raczej kiepski, wi?c jest nadziej?, ?e animacja bardziej zaciekawi.PS. Gus jako Ra's, yeah!

LelekPL

Komiks rzeczywi?cie nie by? najlepszy. Zwyczajnie mi si? nie podoba?. Mimo, ze nie jestem fanem ?adnej historii Morrisona zwi?zanej z Batmanem (nie, nie czyta?em Arkham Asylum), to jednak to jest najs?absza. Czy potencja? jest? Mo?e, chocia? je?li mam by? szczery to nigdy do mnie Talia nie przemawia?a, ani Damian i ca?a ta historia by?a mocno w stylu jakiej? brazylijskiej telenoweli, ?e Bruce ma syna o którym nigdy nie wiedzia?. Dajcie spokój...

Dlatego ciesz? si? ze zwi?kszonej roli Deathstroke'a, bo to jest posta?, która mo?e nie jest zbyt g??boka i ciekawa, to przynajmniej mo?na j? w interesuj?cy sposób doda? do fabu?y, jest zagro?eniem dla Batmana, no i sugeruje mi wi?ksze zmiany co do pierwowzoru. Poza tym, wida? te?, ?e usun?li gacie z kostiumu! Radujcie si? narody ;)

Ja tam ca?y czas licz? na adaptacje trzech opowie?ci - Trybuna? Sów, Knightfall i Hush. Wed?ug mnie Killing Joke nie wypadnie dobrze w formie animowanej, bo opiera si? w du?ej mierze, na tym co Joker tam wyprawia i do jakich szokuj?cych czynów si? dopuszcza... ale my ju? to wszystko znamy, wi?c nie b?dzie mocnego uderzenia i wyjdzie taka sama kopia jak Year One. Najlepiej wyjd? filmy animowane z du?? ilo?ci? akcji, gdzie mamy te? w miar? dobr? fabu??, które wzbogaci widowisko. Nie powiem, jako kolekcjoner fajnie by by?o mie? adaptacje Killing Joke, TDKR i Year One, wi?c tylko z tego powodu niech to kiedy? zrobi?, ale póki co najlepsze ostatnie filmy animowane DC to te z akcj? i/lub sporo zmienione - Under the Red Hood, Crisis i wyj?tek potwierdzaj?cy regu?? - TDKR.

Poza tym dajcie mi adaptacj? Arkham Origins albo Arkham Asylum. Wersja filmowa tych gier by?aby równie kapitalna, Origins ze swoj? filmow? budow? a? si? o to prosi.

kelen

"Killing Joke" w wersji animowanej chciałbym zobaczyć tylko i wyłącznie z powodu ewentualnego udziału Hamilla. Po prostu chcę usłyszeć wszystkie dialogi Jokera z tego komiksu czytane przez niego. Koniec. Kropka. Bum!

W planach jest "Assault on Arkham", być może to będzie adaptacja "Arkham Asylum", bo wątpię, że będą chcieli powielać schemat z gry po raz drugi.

LelekPL

Cytat: kelen w 20 Styczeń  2014, 22:31:41
"Killing Joke" w wersji animowanej chciałbym zobaczyć tylko i wyłącznie z powodu ewentualnego udziału Hamilla. Po prostu chcę usłyszeć wszystkie dialogi Jokera z tego komiksu czytane przez niego. Koniec. Kropka. Bum!

Domyślam się, że Troy Baker też byłby do przełknięcia? ;)

kelen

W ostateczności. Mimo wszystko, nadal bardzo bym chciał Hamilla. Nicholson już za stary ;)

Leon Kennedy

No faktycznie komiks jakiś wielki nie był, ale animację już udowodniły, że ze średniego tytułu ( Wrogowie Publiczni ) mogą zrobić coś fajnego.

Rado


8azyliszek

Obejrza?em i jestem zadowolony.

UWAGA SPOILERY

Mi?? niespodziank? jest, ?e G.Esposito (G.Fring z Breaking Bad) pod?o?y? g?os Rash'al Ghula. Sam film jest niez?y i dobrze mi si? go ogl?da?o jak na NEW 52. Tym bardziej, ?e w ogóle nie czyta?em komiksów z Damianem. :) Dla laika jest wszystko jasno pokazane. Talia ?wieci cyckami i kusi Batmana. :) Damian to krwio?erczy niepos?uszny bachor z mieczem.

Najbardziej podoba? mi si? oczywi?cie Deathstroke który jest ostatnio mocniej eksploatowany - Young Justice, Arrow, epizodzik we Flashpoint Paradox a teraz tu. Kostium, g?os i teksty by?y w porz?dku. Nie spodoba? mi si? tylko ten sztywny ko?nierzyk na szyji ale to drobiazg. Komiczny by? atak na Lig? Zabójców. Ludzie Slade'a strzelaj? do wszystkiego co si? rusza a assasyni rzucaj? si? na nich z mieczami - ?a?osne. :) No i Talia z dzia?em na strza?y - Green Arrowowi by si? przyda?o co? takiego. :)

Po przeniesieniu akcji do Gotham ju? nie by?o ?adnych niespodzianek. Batman prowadzi ?ledztwo i wychowuje Damiana który na ko?cu wreszcie przechodzi przemian?. Czyli typowy bana?. Dobrze, ?e nie wymy?laj? kolejnego aktora do podk?adania g?osu - zostali przy Jasonie O'Marze z JL: War. Ale oczywi?cie K.Conroy to nie jest. :)

Niestety w prywatnym rankingu Syn Batmana przegrywa u mnie z Wojn?. Za ma?o humoru niestety by?o. Co? tam mówili tylko Alfred i Nightwing, a poza tym raczej cisza. Nie to co onliner za onlinerem w JL: War. Co ja zrobi?, ?e uwielbiam komiksowe historie z humorem. Tu by? ledwo obecny, wi?c super zachwycony nie jestem.

LelekPL

Film przeci?tny, je?li nie powiedzie? s?aby. Wiem, ?e Damian zyska? troch? na popularno?ci ostatnio i w komiksach Tomasiego po s?abym pocz?tku potem wypada? troch? lepiej, ale tutaj na ekranie jest nie do zniesienia.

Poza tym film robi trzy najbardziej znienawidzone przeze mnie rzeczy, jakie z perspektywy scenarzysty mo?na robi?:
1) Nowy bohater, aby zaznaczy? jak "cool" i "extreme" jest, co chwila chwali si? jakimi? absurdalnymi osi?gni?ciami - a to w?ama? si? do NORAD w wieku 6 lat, wspina? si? na szczytu gór w wieku 4, a jak mia? miesi?c odby? pierwszy stosunek z kobiet?, po czym napi? si? whisky i wypali? papierosa... szczyt tandety i brak s?ów na takie "rozwijanie" postaci.
2) Uderzenie ma?ego dziecka powala doros?? osob? na ziemi?. Rozumiem, ?e jest szkolony ekstremalnie, itp, itd, i inne pierdo?y, ale 10-letnie dziecko po prostu fizycznie nie jest do tego zdolne. Dajcie mi najsilniejszego i najbardziej wyszkolonego dziesi?ciolatka i i tak spra?bym go na kwa?ne jab?ko. Pewnych rzeczy nie da si? przeskoczy? i lepiej by by?o, gdyby Damian stwarza? bardziej realistyczne zagro?enie. A tak mam dramatyczne wspomnienia z tego filmu o dzieci?cych ninja i jak badziewnie tam to wszystko wygl?da?o. Dzieciaka z mieczem, albo ze spluw? traktowa?bym ju? powa?niej. Czasami tak te? robi? w tym filmie, ale nie s? w tym konsekwentni.
3) Posta? kompletnie nie przejmuje si? zagro?eniem i ca?y czas traktuje swoich przeciwników jak sparing. To jest chyba co? co najbardziej mnie wpienia w filmach obecnie - je?li posta? si? nie przejmuje zagro?eniem to i ja, jako widz, si? nim przejmowa? nie b?d?. Owszem, takie lekkomy?lne postacie maj? swój urok, ale zagro?enie nadal musi by? realne - np. Han Solo w Gwiezdnych Wojnach, zawsze ma jaki? ?art, jest pewny siebie i ryzykowny, ale i on si? denerwuje kiedy ucieka przez pas asteroid czy kiedy zostaje zamro?ony w karbonicie. Natomiast Damian, czy Black Widow w Kapitanie Ameryce musi by? ponad to, bo s? "zbyt awesome, ?eby czym? si? martwi?. Nie daj bo?e poka?? jakie? ludzkie uczucie". Najdziwniejsze, ?e zawsze s? to postacie, których warunki fizyczne w ogóle ich do tego nie predestynuj?.

Te 3 rzeczy kompletnie wyci?gaj? mnie z filmu i irytuj?, wi?c nie mog?em traktowa? go powa?nie. Poza tym by? bardzo przewidywalny i niespecjalnie klimatyczny. Postacie lataj?, skacz?, wyczyniaj? jakie? niestworzone wygibasy. Nie ma miejsca na prawdziwe rozwini?cie si? postaci, nie mówi?c ju? o w?tku detektywistycznym. S?aba jest to produkcja, ale obawiam si?, ?e wielu fanów b?dzie j? lubi?o z jakiego? powodu - bo "Damian jest super", albo jaki? inny b?ahy powód.

Czy jest lepszy od czy gorszy od War? Nie wiem, chyba troch? s?abszy, ze wzgl?du na to wszystko co wymieni?em, a czego w wi?kszo?ci nie by?o a? tak du?o w War. Natomiast jest powa?niejszy, z mniejsz? ilo?ci? tanich ?articków, wi?c tutaj jest na plus no i mamy troch? brutalno?ci... cho? znowu do?? absurdalnie pokazanej. No i nie podoba mi si? przedstawienie Deathstroke'a w tym filmie kompletnie. Kiedy? by? jednym z najlepszych najemników w DC, a teraz jest u?ywany tylko po to, aby móc si? wykaza? kolejnemu bohaterowi. Pe?ni podobn? funkcj? jak Bane - czyli posta?, której g??bi? ju? wyczerpali?my i teraz s?u?y tylko jako zbiór umiej?tno?ci, a nie cech charakteru, które maj? przetestowa? i ostatecznie zosta? pokonane przez bohatera danej historii.

Anonimowy Grzybiarz

Najs?absza animacja DC ever. Zgadzam si? z zarzutami Lelka. Ponadto: fabu?a s?aba, animacja nierówna, mnóstwo irytuj?cych szczegó?ów (nienaturalnie poruszaj?ce si? postacie podczas zwyk?ego chodu, 20 wojowników jednocze?nie przechodz?cych przez drzwi, w których zmie?ci?by si? jeden cz?owiek, niedoci?gni?cia, zachwiane proporcje, np. w niektórych uj?ciach ma?e g?owy w stosunku do reszty cia?a), zmarnowany potencja? Deathstroke'a. O ile jeszcze prze?kn? Damiana, który w walce wr?cz pokona doros?ego, to Damiana odbijaj?cego mieczem kule ju? nie. Man-baty nieco zb?dne. Kiepskie dialogi, cho? brak onelinerów mi zupe?nie nie przeszkadza?. Mimo wszystko strasznie si? zawiod?em. Mia?em nadziej?, ?e jako? podratuj? kiepski materia? ?ród?owy, ale jest ?le.

Na plus niez?y dubbing i w sumie tyle.

Rado

Niestety. Podzielam negatywne opinie. Film by? kiepski. Na tyle kiepski, ?e podczas ogl?dania wcisn??em pauz? i poszed?em si? zdrzemn??. Generalnie mi si? to nie zdarza, no ale tutaj praktycznie nic mnie nie zaciekawi?o. Pocz?tkowa sekwencja, czyli atak na posiad?o?? Ra'sa ustali?a dla mnie negatywny ton tej animacji. Takich scen, jak odbijaj?cy kule od kilku karabinów maszynowych jednocze?nie G?owa Demona, to nie chc? ogl?da? nawet w konwencji superhero. Potem by?o równie kozacko, bo Talia zdejmowa?a wojskowe helikoptery za pomoc? zwyk?ych strza?.

Zostawili O'mar? jako Batmana i zostawili mu te? ten kiepski design maski z tym zakrytym podbródkiem. Bardzo mnie to irytuje i nie podoba si? za choler?. G?os Deathstroke'a by? moim zdaniem naprawd? kiepsko dobrany. Totalnie mi nie pasowa? do postaci, w zwi?zku z czym ka?de jego s?owa rani?y me uszy niczym budzik o 5.30 nad ranem. Jego sceny walki z Damianem ju? wcze?niej opisywali?cie, wi?c nie b?d? powtarza?, dla mnie równie? by?y lekko ?enuj?ce. Mo?na by?o to inaczej rozwi?za?, np. ci?g?e uniki Damiana od ciosów Slade'a. Jest w ko?cu ma?y i szybki i jako? by to wygl?da?o, a tak je?li potrafi sparowa? cios doros?ego faceta, takiego jak DS, z pe?nego zamachu to ju? podpada pod ?enad?. Nawet jak na superhero.

Dwie ostatnie animacje by?y moim zdaniem z?e. Wcze?niej War, a teraz to. Dobrze, ?e wysz?o co? takiego jak Batman Strange Days, które klimatem przebija te filmy tak z pi?? razy.

Jakie? plusy w Son of Batman? Nie bali si? pokaza? troch? krwi i ?mierci, dzi?ki czemu film nie by? totaln? "bajk?" dla dzieci. Kilka momentów by?o niez?ych, jak np. cios w oko czy przebicie przez Slade'a r?k Damiana. Na plus id? te? niewykorzystane arty z walki Damiana z Nightwingiem, które pojawia?y si? podczas napisów ko?cowych.

Adriann

By?em bardzo pozytywnie nastawiony do animacji iii...niestety troszk? si? zawiod?em.
Zobaczy?em pi?kn? animacj?,ciekawe desingi postaci,us?ysza?em dobr? muzyk? aleeee nic poza tym.
Voice acting bardzo kiepski(najgorzej chyba wypad? Deathstroke)  Strasznie du?o g?upich przesadzonych momentów.

Fabularnie..móg?bym to porówna? do tego co zrobi? Lucas z now? trylogi? Gwiezdnych Wojen, mamy list? konkretnych rzeczy które kto? chce wstawi? zamiast my?lenia ca?o?ci? co sprawia ?e historia jest opowiedziana do?? niezdarnie i przewidywalnie.
Najwi?ksze trzy minusy to bohaterowie. ?mieszny stereotypowy g?upi villain w postaci Deathstroke'a którego zachowanie jest idiotyczne(W ogóle nie dorównuje  chocia?by wspania?ej wersji serialowej:P )
Batman..no to ju? tragedia..tak nudnego podej?cia do tej postaci jeszcze nie widzia?em..
No i na koniec sam Damian. Nie wiem jak to w ogóle opisa?...to 10cio letni niezniszczalny dzieciak który dokopa? jednemu z najwi?kszych zabójców na ?wiecie i przebi? mu oko,odbija kule mieczem,goni faceta 5 razy wi?kszego od niego..nooooo nie. Chocia?by nie wiem jak ekstremalnie trenowa?..bez przesady.
Dlaczego nie móg? mie? chocia? te..18 lat?!
Ju? nawet nie rozpisuj? si? o tych okropnie wygl?daj?cych Man Batach czy ogonie Killer Crocka.
Achh..dobra. plusy. Jak wspomnia?em wy?ej bardzo podoba?a mi si? muzyka,czu?em kilka subtelnych nawi?za? do filmów,mi?o si? s?ucha?o. Inna sprawa to Talia,my?l? ?e najlepiej wypad?a je?li chodzi o bohaterów.

Podsumowuj?c to niestety jedna z gorszych animacji ostatnio.. ale czego tu wymagam,niedawno dostali?my kilka ciekawych produkcji jak The Dark Knight Returns czy ?wietne Flashpoint Paradox. Pozostaje czeka? na kolejne produkcje;)

Kujaw

No, nie jest to animacja wybitna. No, dobra jest dosy? cienka. W?a?ciwie, to tylko sekwencja otwieraj?ca by?a arcydebilna, z tymi wszystkimi napastnikami pruj?cymi do Ra'sa z automatów, a ten unika kul jak cygan pracy. Reszta animacji by?a zno?na, ale to raczej za ma?o. S?aby voice acting, dziwne, jak na mój gust projekty postaci, zw?aszcza Cacka i Ra'sa. Ale podoba mi si?, ?e DC konsekwentnie brnie w brutalno?? w swoich filmach. Tak czy inaczej, w ogolnym rozrachunku, do?? s?abe to by?o.

"Is it a bird? Is it a plane? NO! It's a flyin' pirate ship!"
~ Lagerstein "Dreaded Skies"

BlackBat

Pierwsze co mi si? rzuci?o w oczy, to niespójno?? spowodowana strasznie p?dz?c? fabu??. Pocz?tek mi si? nie podoba?, by? jaki? chaotyczny nie dawa? tego poczucia ci?g?o?ci, która zazwyczaj jest w animacjach DC dopracowana.
Moim zdaniem wszystko dzia?o si? za szybko, nie mia?am czasu si? wkr?ci?- ju? lepiej by?o w JL:War pod tym wzgl?dem.

Wrzucenie Deathstoke'a do fabu?y te? troch? wybi?o mnie z rytmu. Nie wiem, czy to tylko ja ale nie widz? go jako takiego wiedzionego ch?ci? zemsty na Ra'sie, pchaj?cego si? na sto?ek szefa League of Assassins. DS jest dla mnie najfajniejszy jako taki chaotic neutral merc. Przez moment liczy?am w ogóle, ?e za wszystkim stoi Talia i ?e od pocz?tku to by? plan, by za?atwi? Ra'sa i przej?? kontrol? nad Lig?- chyba polecia?am ambitniej ni? twórcy ;)

Co mi si? podoba?o? Najbardziej chyba stillsy po napisach, ze sceny walki z Nightwingiem (której szczerze mówi?c mi brakowa?o, to móg? by? mocny punkt tej animacji) no i sama interakcja pomi?dzy nim a Damianem.

Da?o si? ogl?da?, ale to jeden z niewielu przypadków kiedy nie czuj? potrzeby by sprawi? sobie ten film na DVD, bo niespecjalnie mnie ci?gnie, by do niego wraca?.

No i by?am rozczarowana designem Damiana, w kostiumie wygl?da? w porz?dku, ale jak biega? w tym swoim ninja-armorze bez maski, to brakowa?o mu charakteru twarzy i tej "wredoty".

Ostatnio ta nowa stylistyka troch? mi podpada, tak samo CGI- jak ju? to robi? mogli by wykorzysta? jaki? bardziej finezyjny cell-shading (scena na morzu we Flashpoint Paradox bola?a w oczy).

Zgadzam si? z Rado, fajnie, ?e pokazuj? krew i nie unikaj? scen przemocy. Tylko ?e dobr? juch? dziur si? niestety nie za?ata.

Ogólnie, da?o si? zobaczy?, ty?ka nie urwa?o- czekam na kolejn? animacj?.
"Last time I moved this fast, Hitler was still alive"


Rado

Porcja krótkich wywiadów z twórcami i obsad? filmu podczas Wonder Conu.

WonderCon 2014: 'Son of Batman' Interviews