28 wrzesień 2021, 10:10:16

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - RafBat

1
Inne komiksy / Najseksowniejsze kobiety z komiksów
12 wrzesień 2010, 19:53:28
 Ok, czas na zapowiadany przeze mnie temat. Czas wypowiedzie? si? w kwestii najbardziej seksownych z bohaterek, które pojawi?y si? kiedykolwiek w komiksach. Pocz?tkowo my?la?em ?eby ograniczy? temat tylko do kobiet ze ?wiata DC, ale po chwilowym zastanowieniu (mam nadzieje, ?e temat si? rozwinie) uwzgl?dni?em równie? mo?liwo?? podawania w swoim rankingu pi?kno?ci z innych uniwersów jak i z komiksów oneshotowych, europejskich, czy jakichkolwiek, w których znalaz?y si? Waszym zdaniem babeczki na które warto zwróci? szczególn? uwag?. Mam nadziej?, ?e w dyskusje w??czy si? tak?e Pi?kniejsza Cz??? naszego Forum. A teraz czas na przedstawienie ogólnych zasad prezentowania tu swoich rankingów "naj..."-zach?cam do ograniczenia swojej listy do trzech bohaterek, dodatkowo fajnie by by?o gdyby Waszym propozycj? towarzyszy?y "zdj?cia" wybranych przez Was kobiet, o krótkim uzasadnieniu Waszego wyboru nie wspominam...


1. Catwoman- wiem, "sztampowo", ale po prostu nie by?em w stanie nie umie?ci? Jej na pierwszym miejscu mojego rankingu. Jest Ona kobiet? o której marzy wielu facetów (wielu da?oby si? jej nawet wych?osta?... ale zostawmy ten w?tek ;D ). Jest kwintesencj? zmys?owego poruszania si? (z gracj?), jest po prostu "?ywym diamentem". Przy ca?ym swoim seksapilu pozostaje ona nadal bardzo eteryczna. Nie dziwi? si? ani troch? Bruce'owi, ?e zwróci? na ni? (a? tak?) uwag?. ;)

2. Wonder Woman-có?, Ziemska Ksi??niczka by?a przez d?ugie lata wzorem ikony komiksowej super-bohaterki (no i warto pami?ta? o tym, ?e jest ona jedn? z najstarszych postaci komiksowych, ups... no tak, przepraszam, kobiet? si? wieku nie wypomina :) ). Posiada Ona wszystkie walory, które pozwalaj? znale?? si? Jej na drugim miejscu w moim rankingu. Mimo wszystko Wonder Woman jest nieco zbyt wyidealizowana... brakuje Jej nieco tej "z?ej strony", któr? posiada Catwoman, dlatego te? znajduje si? dopiero za Ni?.

3. Supergirl-do kompletu brakowa?o jakiej? blondynki, chocia? przy trzecim miejscu w moim rankingu powa?nie bra?em pod uwag? Batgirl (w tej roli Barbar? Gordon). Obydwie z nich posiadaj? ten szczery dziewcz?cy urok (obie s? te? nieco naiwne...). W ko?cu zwyci??y?o u mnie Superdziewcz?, g?ównie dlatego, ?e jest nadal czynnie dzia?aj?c? bohaterk? (sorry Barb, pretensje kieruj do Jokera na adres Arkham... ;) ).