31 Marzec 2020, 18:31:05

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Two Face w TDK

Zaczęty przez Drawski, 08 Sierpień 2011, 18:16:46

Drawski

A raczej jego brak. Cho? lokalna inteligencja mieszkaj?ca w ty?ku Nolana nie chce tego przyzna?, to Christopher Nolan pokaza? nam jedynie H. Denta. Nic wi?cej. Wykreowa? nam dobrego prokuratora, ale jego alter ego zosta?o kompletnie olane. Nie poruszono w?tku rozdwojenia ja?ni, i problemów z psychik? Harvey'a. Pokazano nam tylko "glin?" dostosowanego do realiów "The Dark Knight". Jego przemiana w Dwie-Twarze nie zmieni?a tej sytuacji. To by? wtedy ten sam Dent, z zniszczon? po?ow? twarzy. Dalej nie pad?o (chyba ?e ja przegapi?em) imi? "Two Face". To by? tylko krótki okres ?ycia Denta, w którym m?ci? si?. Nolan tak samo jak Raimi w "Spider-Man 3" zmarnowa? potencja? genialnej postaci. W czym Two-Face jest lepszy od Venoma? nie wiem. Niczym. Nie patrz?c na gr? aktorsk? Aarona Eckharta i jego kreacj? Harvey'a Denta, to naprawd? niczym.

Jakie jest wasze zdanie? czy Two Face w TDK was zadowoli??

franek

Mnie nie zadowolił. Two-Face jest mi znany z TAS a tak pamiętam go jako gościa z problemami psychicznymi i rozdwojoną jaźnią. Był brutalny, straszny. A w TDK mamy tylko Denta z poparzonym ryjem.


Show Must Go On!!!

XIII

A mnie zadowolił wygląd i charakter były lepdze niż w szmirze Schumachera. Beznadziejny w tej roli był Tommy Lee Jones. Ten Two Face chociaż respektował decyzje monety.

b.p.

Two-Face wed?ug Nolana na pewno by? postaci? bardzo ciekaw? i dlatego jego pojawienie si? na sam koniec filmu wprowadza mocny niedosyt. Zastanawiam si? jednak jak Dent taki, jak w TDK móg?by sta? si? przeciwnikiem Batmana, który ma modus operandi analogiczny do Ra'sa Al Ghula czy Jokera, tzn. totalna zag?ada miasta. Czy Dent/Two-Face (z naciskiem na to pierwsze, bo pseudonim pojawia si? tylko w rozmowie z Gordonem w szpitalu) by?by villainem takiego formatu, patrz?c, ?e w swoich dzia?aniach na koniec kierowa? si? tylko prywatnym interesem i skrzywdzeniem, a nie jak?? wi?ksz? ide? (jak Ra's lub Joker)? W?tpi?.

(A)nonim

CytujNie poruszono w?tku rozdwojenia ja?ni, i problemów z psychik? Harvey'a.

Rozdwojenia ja?ni nie u?yto specjalnie, filmowy Dent to inna posta? od komiksowej i jego problemy z psychik? polegaj? na czym? innym. Nie zmarnowano tej postaci, tylko inaczej j? wykorzystano. Chocia? mo?na stwierdzi? ?e przemiana by?a troch? za szybka i za ma?o przekonywuj?ca.
CytujDalej nie pad?o (chyba ?e ja przegapi?em) imi? "Two Face".

Pad?o, Harvey wcze?niej mia? tak? ksyw?. W szpitalu kaza? to wykrzycze? Gordonowi.
Jestem Jen. Najpierw chciałabym założyć panu te rękawiczki. Sondaże mówią, że wyborcy lubią palce.

Drawski

No, to po ludzku zapomniałem o tym. Tak czy siak, jeżeli stoimy przy porównaniu Dwóch-Twarzy, to wersja z Batman Forever i The Dark Knight poziomem wiele nie różni. Co innego Dent - ale o tym już mówiłem. Mam nadzieję że Nolan nie da mi tej satysfakcji, i po premierze TDKR nie założę wątku o takim charakterze dla Catwoman...

XIII

Jak to się wiele nie różni u Nolana Two Face nie błaznował. A Denta to wogóle nie było w Batman Forever

Juby

A? szkoda mi si? wypowiada? w tym temacie, skoro jego autor uwa?a, ?e...
Cytat: Drawski w 09 Sierpień  2011, 11:18:18
wersja z Batman Forever i The Dark Knight poziomem wiele nie ró?ni.

Tak samo bawi porównanie z ?a?osnym Venomem. ::)


Two Face to absolutnie mój ulubiony czarny charakter z DC i postawi?em Nolanowi wysoko poprzeczk? aby go przedstawi?, jak si? okaza?o wysz?o ?wietnie. Eckhart zagra? Denta bardzo dobrze, a Two Face'a jeszcze lepiej (zmia?d?y? w TDK Bale'a) - a finalna konfrontacja "TF vs. Gordon vs. Batman" jest moj? ulubion? scen? w filmie.

Przemiana nie by?a za krótka, wr?cz przeciwnie by?a pokazana du?o lepiej od np. przemiany Anakina w Vadera. Znam t? posta? z jego pierwszego pojawienia si? w komiksach z 1942 roku, z "The Long Halloween" i z TASu - s?dz?, ?e nie przebi? tylko tej ?rodkowej wersji.

Rozdwojenia ja?ni i problemów z psychik? nie ma, bo to by nie paskowa?o do "w miar? realnego" prokuratora okr?gowego, w dodatku by?by to zb?dny w?tek w filmie. Zamiast tego otrzymali?my Denta, który tak bardzo chce zwalczy? przest?pczo??, ?e po zamachu na swoje ?ycie i ?mierci ukochanej po prostu p?ka (jak pokazuje scena z Schiffem, ju? wcze?niej zdarza?y mu si? wybuchy). Zmanipulowany przez Jokera sam staje si? przest?pc?, który za jedyne prawo uznaje swoj? monet?.

W jeden dzie? zabija kilka osób i sprawia, ?e Batman ?amie swoj? jedyn? zasad?, co pokazuje, ?e jego rola zosta?a ?wietnie spe?niona (?adnego zmarnowania potencja?u nie ma). TF ginie co wielu przeszkadza, ale dla mnie te kilka scen z jego udzia?em s? znakomite i kontynuowanie tej postaci w kolejnej cz??ci nie pasowa?oby do historii, któr? opowiadaj? filmy.

Jedyne co w wersji Nolanowej mi si? nie podoba to jego oko. Wygl?d chciano zrobi? mocno przerysowany, komiksowy i na chwil? chyba chcieli zapomnie? o realno?ci, przez co Nolan nie dostrzeg?, ?e oko bez powieki by mu po prostu wysch?o (zreszt? fajniej by wtedy wygl?da?o). Ale i tak w porównaniu z "równ?" po?ow? twarzy Tommy Lee Jonesa, który pajacowa? przez dwie godziny jak debil wygl?da bosko (chodzi mi o genialny efekt CGI spalonej tkanki i wszelkie deformacje, na plus licz? tak?e pó?-?ysin?).

Podsumowuj?c, Two Face z TDK nie wiele ust?puje ju? legendarnemu Jokerowi Ledgera i niemal w pe?ni mnie zadowoli?. A skoro pad?o porównanie do wersji z 1995 roku, to powtórz? (bo ju? kiedy? o tym na forum pisa?em) wersja Schumacherowa jest dla mnie najgorzej przedstawionym przeciwnikiem Batmana na ekranie!!!"Did you see BATMAN BEGINS? I don't think you can beat that."
- Morgan Freeman

XIII

Bane był jednak gorzej ukazany.

Drawski

CytujRozdwojenia jaźni i problemów z psychiką nie ma, bo to by nie paskowało do "w miarę realnego" prokuratora okręgowego


Ach, racja. Rozdwojenie jaźni jest takie nierealne. Tak samo nierealne są problemy ludzi z psychiką.

Juby

Wierzysz, ?e kogo? z problemami emocjonalnymi i kto chodzi?by do psychiatry albo co? w tym stylu wybraliby na prokuratora okr?gowego? :P W ka?dych wyborach by to wywlekli przeciwnicy Denta i dupa z posad? prokuratora. Problemu ludzi z psychik? i rozdwojenia ja?ni owszem s? mo?liwe, ale u kogo? takiego w tym filmie by?oby to po prostu g?upie. Ale co ja ci b?d? t?umaczy?, skoro Tommy Lee Jones to dla ciebie ten sam poziom. ::)

Cytat: XIII w 09 Sierpień  2011, 14:42:52
Bane by? jednak gorzej ukazany.


Nie wiem, bo Bane'a ma?o znam i szczególnie nie lubi?, a TF jest moim ulubie?cem, co ma wp?yw na moj? ocen?...


"Did you see BATMAN BEGINS? I don't think you can beat that."
- Morgan Freeman

Drawski

CytujWierzysz, ?e kogo? z problemami emocjonalnymi i kto chodzi?by do psychiatry albo co? w tym stylu wybraliby na prokuratora okr?gowego? :P  W ka?dych wyborach by to wywlekli przeciwnicy Denta i dupa z posad? prokuratora. Problemu ludzi z psychik? i rozdwojenia ja?ni owszem s? mo?liwe, ale u kogo? takiego w tym filmie by?oby to po prostu g?upie. Ale co ja ci b?d? t?umaczy?, skoro Tommy Lee Jones to dla ciebie ten sam poziom. ::)


Zrozum, ?e w?a?nie ten (pomini?ty przez Nolana) element by? mocnym i dla mnie niezwykle wa?nym aspektem Two Face. To on kszta?tuje te posta?, a zniszczenie po?ówki twarzy to tylko kolejna kropla w morzu przemiany Harvey'a.

(A)nonim

09 Sierpień 2011, 15:27:46 #12 Ostatnia edycja: 09 Sierpień 2011, 15:38:37 by (A)nonim
CytujWierzysz, ?e kogo? z problemami emocjonalnymi i kto chodzi?by do psychiatry albo co? w tym stylu wybraliby na prokuratora okr?gowego?

Osob? z problemami emocjonalnymi jak najbardziej. ;)
CytujZrozum, ?e w?a?nie ten (pomini?ty przez Nolana) element by? mocnym i dla mnie niezwykle wa?nym aspektem Two Face. To on kszta?tuje te posta?, a zniszczenie po?ówki twarzy to tylko kolejna kropla w morzu przemiany Harvey'a.

Ale by? zb?dny w kontek?cie TDK. Podobnie zb?dna by?a Lasarus Pit i gaz roz?mieszaj?cy Jokera.
Jestem Jen. Najpierw chciałabym założyć panu te rękawiczki. Sondaże mówią, że wyborcy lubią palce.

Drawski

Porównanie gazu Jokera do rozdwojenia ja?ni Denta jest absurdalne. To tak jakby porównywa? ?mier? rodziców Bruce'a do przezi?bienia Robina. Chcia?bym te? podkre?li?, ?e Two Face Nolana le?y w kontek?cie wersji komiksowej. Jako osobna posta? filmowa, nie patrz?c na pierwowzór, jest niczego sobie.

(A)nonim

CytujPorównanie gazu Jokera do rozdwojenia jaźni Denta jest absurdalne.

Gaz rozśmieszający, czy trwałe wybielenie skóry są jednak jakimiś atrybutami Jokera.
CytujChciałbym też podkreślić, że Two Face Nolana leży w kontekście wersji komiksowej.

Jednak nie leży, jest moneta, jest zniszczona połowa twarzy, jest chora psychika. Ale też nie jest zgodne w pełni z komiksową wersją bo takie nie musiało być. Najważniejsze że Nolan pokazał nam ciekawą postać, a nie spieprzył to tak jak Schumacher.
Jestem Jen. Najpierw chciałabym założyć panu te rękawiczki. Sondaże mówią, że wyborcy lubią palce.