12 czerwiec 2021, 14:01:06

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Komentarze: Sondy typu vs na BatCave

Zaczęty przez Leon Kennedy, 25 styczeń 2010, 16:42:08

Juby

Cytat: Deuce w 21 styczeń  2013, 15:45:57
3. Talia Al Ghul - tu mia?em najwi?kszy problem. To, ?e mnie tak nabra?a ze swoj? to?samo?ci?, jednak przewa?y?o szal?. Ogl?daj?c j? jako Mirand?, w ogóle nie podejrzewa?em, ?e jest tym kim jest. My?l?, ?e jest to bardzo wa?na umiej?nto?? aktorska, aby nie da? pozna? widzowi swoich prawdziwych zamiarów, a? do ich oficjalnego ujawnienia. Z tego wzgl?du daj? j? na trzecim miejscu. G?upia ?mier?, ale nie mia?a na to wp?ywu, tak samo jak Bane.

Jak to czyta?em to nie mog?em uwierzy? w?asnym oczom. Po pierwsze dlatego, ?e kto? w ogóle zag?osowa? na Tali? (chyba najgorszy czarny charakter z trylogii, który jest faktycznie czarnym charakterem przez 10 minut, nic nie robi i umiera), a po drugie bo kto? si? nabra? na jej to?samo?? Mirandy. ::) Z Ra'sem w BB to zagranie bo bardzo szokuj?ce (bo dla Liama Neesona wymy?lono inn? posta? - Ducarda) ale o to?samo?ci Mirandy domy?li?em si? ju? gdy Doggett przyszed? z wyrzutami do Bane'a, ?e nie przej?? firmy Wayne'a tylko Miranda, a ten mu odpar?, ?e wszystko idzie zgodnie z planem (czyli jaka? godzina filmu).

PS: Czy tylko ja uwa?am, ?e Catwoman... Tfu... Selina Kyle (bo "Catwoman" w trylogii Nolana si? nie pojawia) nie by?a czarnym charakterem i nie powinna trafi? do sondy?


"Did you see BATMAN BEGINS? I don't think you can beat that."
- Morgan Freeman

jakura

1) Bane - bo gdy si? pojawia na ekranie to zaczynam si? pocic ze strachu:)
2) Joker i Ras - obaj byli ?wietni i trudno powiedzie?, którego bym wola?. Jokerjest dla mnie jaki? taki typowy, za to Ras mia? w sobie jak?? dziwn? tajemnice... A mo?eto z sentymentu do Liama którego uwielbiam:D

Post Merge: 21 styczeń  2013, 18:21:38

Juby, zainwestuj w okulary, bo kto?, kto nie jest super obryty w uniwersum to bardzo ?atwo ?yka? Mirand?. Znam naprawd? sporo takich osób. Co do rozmowy Dagetta z bane'm to faktycznie jest to wskazówka, chocia? sam nie zwóci?em na to uwagi na pocz?tku. Podobnie jak na to, ?e Bruce my?la?, ?e dzieckiem Rasa jest Bane, mimo, ?e ten sam mówi?, ze ?wiat?o ujrza? ju? jako doros?y. Swoj? drog? go?? musia? mie? pewnie z 50 lat lekko:) Niez?y koks jak na takiego dziadka:D
Powiedzieli mi, że nie da się tego zrobić. Odpowiedziałem maniakalnym śmiechem.

Funky

Z dwójką przeciwników wybór był oczywisty, jedynie z trzecim miałem problem.

1. Joker - Za wygląd (genialny makijaż i płaszcz) oraz to że był totalnym psychopatą. No i to że w całej swojej chorej osobowości umiał rozbawić. (przebranie pielęgniarki, sztuczka z ołówkiem)

2. Bane - O włos przegrywa z Jokerem, wspaniały głos, rewelacyjny wygląd i wielka inteligencja. Umiał mnie bardziej przeraźić niż klaun ale ten ostatni wygrywa dzięki swojemu wyglądowi. No zaimponował mi i że był całkowicie oddany swojej idei (motyw rewolucjonisty).

3. Ras`s Al Ghul - Z trzecim przeciwnikiem miałem największy problem. Typowałem między Strachem a dowódcą Ligi Cieni. I wygrywa Ra`s, za to że jest tak wspaniałym mentorem, za spokój (facet nie okazywał zbędnych emocji) i to że całkowicie poświęcił się dla swojej sprawy.

U Nolana bardzo wysoko oceniam wszystkich złoczyńców. I nawet do tych których nie umieściłem na podium nie mam większych zastrzeżeń (no może jedynie to że Dent powinnien funkcjonować na cholernie silnych "pejnkilerach" :P)

Nightrain

Cytat: Deuce w 21 styczeń  2013, 15:45:57Talia Al Ghul - tu miałem największy problem. To, że mnie tak nabrała ze swoją tożsamością, jednak przeważyło szalę. Oglądając ją jako Mirandę, w ogóle nie podejrzewałem, że jest tym kim jest. Myślę, że jest to bardzo ważna umiejęntość aktorska, aby nie dać poznać widzowi swoich prawdziwych zamiarów, aż do ich oficjalnego ujawnienia.
Może nie wiedziała?

Valar Morghulis

Deuce

Nie wiedziała, ale w jakim sensie ? Aktorka Marion Cotillard musiała wcześniej wiedzieć, że zagra Talię Al Ghul pod przykrywką Mirandy Tate. Żaden aktor nie przyjmuje roli bez dokładnego zapoznania się wcześniej ze scenariuszem. Ponadto to, że Cotillard zagra Talię, było jedną z pierwszych rzeczy, jakie ujawniono o filmie, a następnie się wycofano. Już sam ten fakt powinien mi dać do myślenia, a jednak dałem się tak łatwo podejść i nie wpadłem na jej drugą tożsamość.
"To już nowa gra -- Nie ma czasu na miękkie rękawiczki !"
~ Jean Paul Valley - Batman

nighty

scarecrow, ra's i z trzecim mia?am problem, zag?osowa?am na jokera, chocia? ?rednio przepadam za kreacj? tej postaci w filmach nolana :/

Rafalinda

22 styczeń 2013, 02:03:58 #516 Ostatnia edycja: 22 styczeń 2013, 15:12:55 by Rafalinda
Ja tak si? tylko zastanawia?em w jakiej kategorii mam ocenia? te postaci. Pod wzgl?dem charakteryzacji, gry aktorskiej, fajnych tekstów, czy mo?e tego co zrobili by ubarwi? ?ycie Batmana. Wszystko wszystkim wybra?em na podstawie emocji jakie te postaci wywo?a?y oraz tego jak bardzo zrani?y g?ównego bohatera.

1. Miranda/Talia - jako jedyna ze wszystkich antagonistów mia?a pe?n? kontrol? nad Brucem/Batmanem. Zmanipulowa?a go i zada?a mu jeden z najgorszych bólów, z?ama?a mu serce. Odebra?a mu równie? fortun?, ale co najbardziej epickie, odebra?a mu ca?e jego ukochane miasto.A na deser, go uwi?zi?a. Zmanipulowa?a równie? widzów (w tym mnie) i gdy dosz?o do sceny ujawnienia, wywo?a?a takie emocje, ?e a? zabrak?o tchu. Moje dwie kole?anki si? nawet pop?aka?y. Jedna zakry?a usta r?k?, wytrzeszczy?a oczy i nie mog?a uwierzy?. Dla mnie ten twist by? tak samo mocny jak ko?cówka filmu "Siedem" z Bradem P. Ci co ?ledzili informacje przed premier?, sami sobie zrobili kuku i nie wywo?a?o to u nich takiej reakcji jak? zaplanowa? Nolan. Natomiast ludzie, którzy poszli nie wiedz?c kompletnie czego si? spodziewa? reagowali odpowiednio. Wyraz twarzy Bruca by? najwi?ksz? oznak? pokonania. Cz?owiek, który zawsze mia? kontrol? nad sytuacj?, musia? poczu? si? cholernie podle kiedy si? dowiedzia? co si? wokó? niego ca?y czas dzia?o.

2. Bane - by? po prostu przera?aj?cy i bezkompromisowy. Prawdziwy pan sytuacji. Lider i rewolucjonista. Sia? groz? samym swoim widokiem. Wystarczy ?e na kogo? skierowa? swój wzrok, ten natychmiast stawa? si? malutki i bezbronny jak szczeniaczek. Bane równie? zrani? Batmana jak nikt nigdy wcze?niej. Fizycznie. Do tego mia? bardzo fajne backstory i by? po cz??ci postaci? tragiczn?. Musi by? na drugim miejscu, gdy? tworzy z Tali? nierozerwany duet. I Talia bez Bane, swojego planu raczej by nie osi?gn??a.

3. Joker - niesamowicie fascynuj?ca posta?. Przewrotny gadu?a i m?ciwoda, który umia? sobie zjedna? nawet najgorszego wroga. Mistrz gry s?ownej i psychologicznej. Psychopata i geniusz w swym diabelskim fachu. O ile Bane przera?a?, o tyle gdy Joker zaczyna? si? nakr?ca? i gada? to nie sposób by?o mu przerwa?, by?  interesuj?cy, ciekawy, a rzeczy jakie mówi? naprawd? sk?ania?y do refleksji nad kondycj? cz?owiecze?stwa. Równie? za?atwi? Batmana odbieraj?c mu Denta (jego sposób na powrót do normalnego ?ycia). Do tego odebra? mu wybrank? jego serca. Sprawi?, ?e Batman go znienawidzi? i o ma?o nie doprowadzi? do tego by z?ama? sw? koronn? zasad?. U?miechni?ty ?wir l?duje na trzeciej pozycji.

Ra's al Ghula nawet nie bra?em pod uwag?, jedynie co uda?o mu si? zrobi?, to wytrenowa? Batmana i spali? mu dom :P No i w przeciwie?stwie du Juby, ja Ra's al Ghula przewidzia?em bez ?adnej wskazówki ju? w ?wi?tyni. Jako? nie potrafi?em uwierzy?, ?e jaki? Azjata z tybetu jest przej?ty jakim? miastem w USA. Poza tym Ducard od pocz?tku zachowywa? si? jak wódz i mentor. Tak?e kiedy na ko?cu ujawniono jego to?samo??, to tylko ziewn??em. No i Ken Watanabe by? fajniejszy jako przykrywka ni? Liam jako ten prawdziwy Ra's. Mnie zawsze rozbawia scena, w której Watanebe wypowiada s?owo Gotham :) (so Cute)

Rado

Cytat: Rafalinda w 22 styczeń  2013, 02:03:58
Ra's al Ghula nawet nie bra?em pod uwag?, jedynie co uda?o mu si? zrobi?, to wytrenowa? Batmana i spali? mu dom :P

Heh, nie no, mo?e jeszcze wod? z kranów ludziom zabra?.


Z t? Tali? to w sumie racja. Nie my?la?em o niej w ten sposób. Faktycznie kogo? mog?o to zszokowa? jak piszecie.

kelen

CytujHeh, nie no, może jeszcze wodę z kranów ludziom zabrał.

Od dziś oglądanie Batman Begins nie będzie już nigdy takie samo :D

Nightrain

Miał niezły plan, tak samo jak Bane wykorzystał to co dział nauk stosowanych dał.

Valar Morghulis

jakura

Fakt, wytrenowanie Batmana to taki pikuś, każdy mógł to zrobić;)
Powiedzieli mi, że nie da się tego zrobić. Odpowiedziałem maniakalnym śmiechem.

Rafalinda

No, za umiejętność wytrenowania sobie wroga, bardziej nadaje się do "Nagród Darwina" ;)

Juby

Cytat: Rafalinda w 22 styczeń  2013, 02:03:58
1. Miranda/Talia - jako jedyna ze wszystkich antagonistów mia?a pe?n? kontrol? nad Brucem/Batmanem. Zmanipulowa?a go i zada?a mu jeden z najgorszych bólów, z?ama?a mu serce. Odebra?a mu równie? fortun?, ale co najbardziej epickie, odebra?a mu ca?e jego ukochane miasto.A na deser, go uwi?zi?a. Zmanipulowa?a równie? widzów (w tym mnie) i gdy dosz?o do sceny ujawnienia, wywo?a?a takie emocje, ?e a? zabrak?o tchu. Moje dwie kole?anki si? nawet pop?aka?y. Jedna zakry?a usta r?k?, wytrzeszczy?a oczy i nie mog?a uwierzy?. Dla mnie ten twist by? tak samo mocny jak ko?cówka filmu "Siedem" z Bradem P. Ci co ?ledzili informacje przed premier?, sami sobie zrobili kuku i nie wywo?a?o to u nich takiej reakcji jak? zaplanowa? Nolan. Natomiast ludzie, którzy poszli nie wiedz?c kompletnie czego si? spodziewa? reagowali odpowiednio. Wyraz twarzy Bruca by? najwi?ksz? oznak? pokonania. Cz?owiek, który zawsze mia? kontrol? nad sytuacj?, musia? poczu? si? cholernie podle kiedy si? dowiedzia? co si? wokó? niego ca?y czas dzia?o.
Cytat: Rafalinda w 22 styczeń  2013, 02:03:58
Ra's al Ghula nawet nie bra?em pod uwag?, jedynie co uda?o mu si? zrobi?, to wytrenowa? Batmana i spali? mu dom :P No i w przeciwie?stwie du Juby, ja Ra's al Ghula przewidzia?em bez ?adnej wskazówki ju? w ?wi?tyni. Jako? nie potrafi?em uwierzy?, ?e jaki? Azjata z tybetu jest przej?ty jakim? miastem w USA. Poza tym Ducard od pocz?tku zachowywa? si? jak wódz i mentor. Tak?e kiedy na ko?cu ujawniono jego to?samo??, to tylko ziewn??em."Did you see BATMAN BEGINS? I don't think you can beat that."
- Morgan Freeman

Leon Kennedy

Joker za czysty chaos.

Bane za z?amanie Gacka, ?wietny wygl?d i plan.

Ra's al Ghul... bo uwielbiam t? posta? i Liam spisa? si? na medal.

Adriann

mój głos na Batmana(mam na myśli że chodzi o tę grę: http://wac.450f.edgecastcdn.net/80450F/wgrd.com/files/2011/06/Batman_NES_ScreenShot1.gif) Wg mnie jest najlepsza..Arkham Asylum\City sa super ale ta zawsze pozostanie w mojej pamięci