19 Wrzesień 2020, 19:42:50

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Pytania o komiksowe uniwersum Batmana

Zaczęty przez Q, 19 Styczeń 2008, 23:13:12

LelekPL

23 Sierpień 2014, 10:44:31 #660 Ostatnia edycja: 23 Sierpień 2014, 12:09:43 by LelekPL
1) Nie wiem, nie czyta?em... by? mo?e dlatego, ?e ?ó?ty pier?cie? nap?dzany jest strachem i to troch? bardziej pasuje do Batmana... Technicznie rzecz bior?c, osoba posiadaj?ca na sobie ?ó?ty pier?cie? nie musi by? z?a. Ale mo?e kto? inny wyja?ni.
2) Prawda... wyci?? mu j? Dollmaker w pierwszym numerze Detective Comics. Nast?pnie Joker nosi? swoj? skór? przypi?t? do twarzy, ale ostatecznie straci? j? po konfrontacji z Batmanem. Obecnie jego twarz posiada "córka Jokera", dziewczyna, która zainspirowa?a si? Jokerem i znalaz?a jego twarz.
3) w Robin Rises - Omega (taki dodatek do Batman i Robina)
4) pochodzi z innego wszech?wiata, wszech?wiata antymaterii.
5) Harper jest dziewczyn? z trudnej dzielnicy Gotham, która dzi?ki zdolno?ciom komputerowym, zaczyna pomaga? Batmanowi. Robi to na tyle skutecznie, ?e pó?niej do??cza do bat-rodziny jako Bluebird (je?li chodzi o wygl?d to taka troch? kobieca wersja Nightwinga, który ju? nie istnieje)
6) Obecn? Batwoman jest Kate Kane, jest dalsz? rodzin? Bruce'a Wayne'a, jednak nie nale?y do bat-rodziny! Dzia?a solo, czasami ??cz?c si?y z cz?onkami rodziny. Pochodzi z rodziny wojskowej i sama te? sp?dzi?a tam swój czas dopóki nie zosta?a wyrzucona. Uratowanie przez Batmana przy zwyk?ym napadzie, zainspirowa?o j? do dalszej walki, tym razem na ulicach Gotham. Ojciec zabiera j? na dodatkowe szkolenia po ca?ym ?wiecie, a potem Kate ubiera kostium Batwoman. Batman w New 52 zna jej to?samo??, ale Batwoman nie zna to?samo?ci Batmana. Do?? powiedzie?, ?e nie ?yj? w najlepszych relacjach, ze wzgl?du na jej powi?zania z organizacj? rz?dow? USA.

Poprzedni? Batwoman by?a Kathy Kane, sprzed kryzysu, która by?a bogat? kobiet?, która postanowi?a pomaga? ludziom jako Batwoman. Jej inspiracj? równie? by? Batman, ale ró?ni si? to tak z now? Batwoman, ?e ??czy? ich w?tek romantyczny. Kathy Kane w New 52 jednak ma inne pochodzenie. Nale?y do tajnej szpiegowskiej organizacji Spyral. Mia?a na celu odkry? to?samo?? Bruce'a i to robi, ubieraj?c kobiec? wersj? kostiumu Batmana, aby przyci?gn?? jego uwag?. Jednak zakochuje si? w nim i jej nie zdradza.

Johnny Napalm

1. Żółty pierścień przecież zdobył nawet Guy Gardner, a nie jest to postać zła, najwyżej głupia.  ;)
THE EARTH WITHOUT ART IS JUST EHh...

Nietoperz

23 Sierpień 2014, 11:18:08 #662 Ostatnia edycja: 23 Sierpień 2014, 12:00:25 by Nietoperz
Cytat: LelekPL w 23 Sierpień  2014, 10:44:31
zanim nie została wyrzucona
To albo "zanim została wyrzucona", albo "dopóki nie została wyrzucona". ;)

Cytat: Martin Fries w 23 Sierpień  2014, 01:33:50
Coś czuje że na tym forum dowiem się wszystkiego co mnie męczyło od jakiegoś czasu :D
Możliwe, że tak, ale próbuj też szukać w sieci. :) Uwaga tyczy się każdego z pytań. Chociaż podejrzewam, że część osób może mieć wiedzę popartą lekturą masy komiksów, więc pewnie warto pytać i tu.
1. Tylko uwaga: Sinestro, nie Sinastro. Zobacz tutaj: http://en.wikipedia.org/wiki/Sinestro_Corps i znajdziesz info o Batmanie.
2. Tak. Nie mogę się doczekać, żeby dorwać komiksy z nim i przeczytać.
3-6 (zwłaszcza 4-6). Polecam angielską Wikipedię. Zwykle wystarczy wpisać poprawną nazwę postaci po angielsku i wyszukać (ew. po polsku i zmienić język na angielski lub taki, w którym się dobrze czujesz).
Pozdrawiam! :)
PS. LelekPL mnie ładnie i na bogato uprzedził (obsługiwałem Klientów w pracy, zanim walnąłem "Wyślij"), ale i ja coś dodaję - p. punkt 1. :)

kelen

23 Sierpień 2014, 11:51:40 #663 Ostatnia edycja: 23 Sierpień 2014, 11:58:39 by kelen
To nie jest tak, ?e ?ó?ty Korpus jest z?y. To troch? "skomplikowane". Wszystko zale?y, jakie intencje ma posiadacz pier?cienia. Pr?dzej mo?na by by?o Czerwony nazwa? tymi z?ymi - nap?dza ich gniew. Ale tak jak mówi?em, wszystko zale?y od w?a?ciciela.

Post Merge: 23 Sierpień  2014, 11:58:39

Cytuj
5. Kto? móg?by pomóc mi w kupnie komiksów z Batmanem w taki sposób ?ebym przeczyta? wszystko od ,,pocz?tku'' i zobaczy? wszystkie wa?ne wydarzenia?


Wklej? po raz kolejny przewodnik po chronologii pocz?tku sprzed New 52 na podstawie dost?pnych wyda? zbiorczych/albumów:

1. "Batman: Rok Pierwszy"/"Batman: Year One" - tytu? mówi sam za siebie. 1 rok dzia?alno?ci Batmana.
a) "Batman and the Monster Men"
b) "Batman and the Mad Monk"
c) "Batman: Prey" - ta pozycja oraz powy?sze dwie opowiadaj? o innych dzia?aniach Mrocznego Rycerza z pierwszego roku dzia?alno?ci, Prey to pierwsze spotkanie z Hugo Strangem
2. "Batman: The Man Who Laughs" - tutaj jest pokazane pierwsze starcie z Jokerem.
3. "Batman: D?ugie Halloween"/"Batman: The Long Halloween" - mo?na go nazwa? drugim rokiem dzia?alno?ci Batmana, w tym masz te? origin Two-Face'a
4. "Batgirl/Robin: Year One" - niedawno wyszed? zbiorek, który ma w sobie dwie miniserie pokazuj?cy pocz?tki zarówno Batgirl oraz pierwszego Robina
5. "Batman: Mroczne zwyci?stwo"/"Batman: Dark Victory" - kontynuacja "The Long Halloween", znajdziemy tu Two-Face'a oraz wczesn? dzia?alno?? Batmana z pierwszym Robinem
a) "Batman: A Death in the Family" - nowe wydanie tej historii nie tylko zawiera opowie?? o ?mierci drugiego Robina - Jasona Todda, ale tak?e "A Lonely Place of Dying", czyli wprowadzenie trzeciego - Tima Drake'a
6. "Batman: Zabójczy ?art"/"Batman: The Killing Joke" - bardzo wa?ny komiks przedstawiaj?cy relacj? Batmana z Jokerem

LelekPL

Cytat: kelen w 23 Sierpień  2014, 11:51:40
To nie jest tak, że Żółty Korpus jest zły. To trochę "skomplikowane". Wszystko zależy, jakie intencje ma posiadacz pierścienia. Prędzej można by było Czerwony nazwać tymi złymi - napędza ich gniew. Ale tak jak mówiłem, wszystko zależy od właściciela.


No właśnie skomplikowane... ja pisałem w telegraficznym skrócie ;) No i właściciel ma decydującą rolę, Batman nawet w New 52 miał na sobie żółty pierścień i nic się nie zmienił w Forever Evil

Cytat: Nietoperz w 23 Sierpień  2014, 11:18:08
To albo "zanim została wyrzucona", albo "dopóki nie została wyrzucona". ;)


oj tam, oj tam ;)

Martin Fries

23 Sierpień 2014, 15:18:27 #665 Ostatnia edycja: 23 Sierpień 2014, 15:30:58 by Martin Fries
1. Nightwing ju? nie istnieje? :o
2. Prosz? mnie poprawi? je?li ?le u?o?y?em chronologi? komiksów do kupienia
Mam Trybuna? Sów wi?c nast?pn? mam kupi? ,,Miasto Sów'' kontynnuacj? miasta sów jest ,,Death in the Family'' a potem ,,Zero Year'' które dopiero wychodzi?
3. Skoro Jokerowi twarz zosta?a zdarta w pierwszym komiksie Detective comics to w serii ,,Batman'' w ,,Miasto Sów'' pojawia si? ju? on oszpecony (je?li w ogóle si? w tym komiksie pojawia)?
4. Jak to jest z tymi bliznami Jokera? Jedni mówi? ?e to przez chemikalia (wi?kszo??) a jedni  ?e Joker zosta? postrzleony w twarz. Wyt?umaczy kto??
5. Czy Jason Todd ?yje i dzia?a pod pseudonimem Red Hood?
6. Gdzie mo?na kupi? po polsku takie rzadkie komiksy jak Year One, Knightfall i Hush?

Dzi?kuj? wszystkim za tyle odpowiedzi :D

LelekPL

23 Sierpień 2014, 16:09:46 #666 Ostatnia edycja: 23 Sierpień 2014, 16:17:38 by LelekPL
1) Nie istnieje i oficjalnie "nie ?yje". Zosta? pokonany i zdemaskowany w Forever Evil. Dick Grayson jest teraz "agentem" Spyral na polecenie Batmana.
2) Je?li czytasz tylko komiks "Batman" to owszem, to jest odpowiednia kolejno??, tak jak zosta?y one wydane. Nie jest to chronologiczna kolejno??, bo Zero Year dzieje si? naturalnie przed Sowami i ?mierci? Rodziny, ale tak powinno si? to czyta?.
3) Joker nie ma nic do czynienia z Sowami i si? tam nie pojawia. Natomiast gdyby si? pojawi? to owszem, jego skóra by?aby ju? zdarta i przyczepiona do twarzy, tak jak to ma miejsce pó?niej. Jak jego wygl?d b?dzie wygl?da? teraz kiedy straci? swoj? skór? z twarzy, tego nie wie nikt.
4) Chemikalia, pierwsze s?ysz? o postrzeleniu, a tym bardziej, ?eby komu? si? od tego bia?a skóra zrobi?a...
5) ?yje, zosta? wskrzeszony przez Jam? ?azarza (udzia? Superboy-prime'a ju? jest nieaktualny). Jest teraz anty-bohaterem, ale z akcentem na bohaterem. Nale?y do cz?onków bat-rodziny, a jego relacje z Bruce'm s? lepsze ni? przed restartem... chocia? po ostatnim wspólnym numerze (Batman and Red Hood) nie wiadomo jak to dalej b?dzie bo si? nie?le pok?ócili (btw. jak tak t?umacz? te jego relacje z bat-rodzin? to naprawd? zaczyna to brzmie? jak telenowela... ci si? pok?ócili, tamci si? kochaj?, a potem nie... stanowczo za du?o ich jest)
6) Niektóre z nich nie zosta?y wydane po polsku. Ja mam je w oryginale. Poszukaj na Multiversum, na Ceneo albo ró?nych ksi?garniach. Jak tam nie b?dzie to pewnie nigdzie nie kupisz.

Nie ma za co... ale naprawd?, na sporo z tych pyta? wystarczy samemu poczyta? na wikipedii czy spyta? google'a. Je?li b?dziesz mia? w?tpliwo?ci to mo?esz nadal ?mia?o pyta? tutaj czy dobrze wszystko rozumiesz. Mo?emy Ci te? pomóc z jakimi? relacjami postaci czy ró?nymi szczegó?ami, ale to kim jest Anti-Monitor albo Superboy-prime, lub jak si? teraz ma Nightwing spokojnie mo?na znale?? samemu.

Martin Fries

1. Czyli seria Detective Comics dzieje si? przed Trybuna?em Sów?
2. Jakie by?o najbardziej szokuj?ce wydarzenie w ca?ym uniwersum wed?ug was?
3. Jaki komiks wed?ug was ka?dy fan Batmana MUSI przeczyta??
4. Posta? której nienawidzicie?
5. Co si? sta?o z Jokerem po tym jak policjant przebrany za Batmana strzeli? mu w twarz?
6. Co czytacie ?eby ,,by? na bie??co'' z tymi wszystkimi informacjami?

No to teraz mo?e troch? o sobie opowiecie :D

LelekPL

1. Niekoniecznie. W większości wypadków one dzieją się mniej więcej w tym samym czasie. Ale ciężko jest na świat komiksowy narzucić nasze ramy czasowe. Wydarzenia z Detective Comics i Batmana na siebie nie wpływają poza wielkimi wydarzeniami (jak np. sprawa Jokera), ale jeśli nie nie widzimy Jokera w Sowach to ciężko jest cokolwiek stwierdzić. Ogólnie jest to kompletnie nieistotne czy Sowy dzieją się przed czy po serii z Dollmakerem bo te nie mają ze sobą nic wspólnego fabularnie, poza tym, że dzieją się w tym samym świecie. Ale dla ułatwienia wyobraź sobie po prostu, że Miasto Sów dzieje się w tym tygodniu, a Oblicza Śmierci w kolejnym, albo poprzednim.
2. Uniwersum Batmana? Prawdopodobnie Knightfall i złamanie Batmana... ale komiksy już zepsuły śmierć i paraliż bohaterów, że obecnie jakakolwiek śmierć nie robi żadnego wrażenia (a było ich ostatnio dosyć sporo). Szczerze to nie wiem, czy wydarzyło się coś absolutnie szokującego... zwłaszcza obecnie, skoro DC reklamuje wcześniej każdy potencjalnie szokujący moment - tak było z Nightwingiem, Damianem czy Brucem. Jeśli wiemy, że to się wydarzy, ciężko nazwać to szokującym momentem.
3. O tym już pisaliśmy Ci wcześniej, ale jeśli sami mamy podać jeden to według mnie koniecznie Long Halloween! Jest to zdecydowanie mój ulubiony komiks z uniwersum Batmana. Świetny Two-Face, upiorny nastrój, dużo mroku i dosyć stonowana historia. Bez kosmitów i siłaczy. Po prostu walka z mafią i ściganie seryjnego mordercy.
4. Robinowie (z paroma wyjątkami), Terry McGinnis oraz nie zawsze, ale w większości swoich wydań - Harley Quinn
5. Nie wiem. Nie czytałem ostatnich komiksów przed restartem.
6. Wszystkie obecne serie związane z Batmanem: Batman, Detective Comics, Batman and Robin, Batman Eternal, Batman/Superman, Justice League i Batgirl, a wcześniej Batman Incorporated (który już się skończył). Pozostałe tytuły z bat-rodziny zacząłem czytać, ale w różnych momentach przerwałem... były po prostu za słabe.

Kazak

Witam, mam pytanie odnośnie okładki w polskiej wersji "Death of the Family". Czy w naszym wydaniu również pod właściwą okładką jest twarz Jokera bez skóry? Nie mogę nigdzie znaleźć tej konkretnej informacji, wszędzie są napisane ogólniki, że jest świetnie wykonana, itd.

Pozdrawiam.

RedHood

Tak, w wydaniu w twardej oprawie a u nas tylko takie się ukazało :)

Rado

Cytuj2. Jakie by?o najbardziej szokuj?ce wydarzenie w ca?ym uniwersum wed?ug was?


One-face.

Cytuj3. Jaki komiks wed?ug was ka?dy fan Batmana MUSI przeczyta??


"The Dark Knight Returns".

Cytuj4. Posta? której nienawidzicie?


One-face.

Cytuj5. Co si? sta?o z Jokerem po tym jak policjant przebrany za Batmana strzeli? mu w twarz?


Z tego co mi wiadomo, to nic. Doszed? po prostu do siebie, ot tak.

Cytuj6. Co czytacie ?eby ,,by? na bie??co'' z tymi wszystkimi informacjami?


Po prostu komiksy. Ewentualnie streszczenia, które pojawiaj? si? na BatCave. Jeszcze ewentualnie tak? tutaj oto stronk?, która zdaje si? streszcza i opisuje wi?kszo?? bat-tytu?ów http://www.gothamspoilers.com/

Kazak

Świetnie, dzięki, w takim razie zamawiam po polsku :D

LelekPL


LelekPL

hehe One-face dobre... wyleciało mi to z głowy. I rzeczywiście robiło dużo bardziej szokujące wrażenie niż to co się potem stało z Harveyem w "Batman i Robin" (tak jak wspomniałem, komiksy niestety już na dobre straciły ten element dramatyzmu).