02 Lipiec 2020, 23:39:22

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Batman Forever

Zaczęty przez Maik, 23 Styczeń 2008, 23:57:46

Leon Kennedy

Gdyby tylko Two - Face był poważniejszy...

HUDY

A ja powiem tyle ,że mam sentyment do BF ,był to mój pierwszy gacek na który poszedłem do kina więc wrzenie wywołał ogromne. Obecnie stawiam ten film jako dobra rozrywkę i taka odskocznia on Nolana i Burtona, no i jest to film który śmiało konkurować możne z obecnymi produkcjami od konkurencyjnego marvelsa

franekShow Must Go On!!!

Leon Kennedy

Myślę, że ze sporą częścią ich filmów faktycznie może konkurować. Nawet niektóre produkcje pokroju F4, Ghost Rider czy chodź by War Zone uważam nawet za gorsze.

Johnny Napalm

CytujNawet niektóre produkcje pokroju F4, Ghost Rider czy chodź by War Zone uważam nawet za gorsze.

Pod warunkiem, że uznamy, iż Schumacher kręcił ten film z myślą zrobienia pastiszu, kawału przebijającego balon powagi pierwszych Batmanów Burtona, wtedy tak, bo wymienione przez ciebie filmy chyba jednak były robione na serio, a i tak wyszła komedia.
THE EARTH WITHOUT ART IS JUST EHh...

franek

Żadna komedia. To jest po prostu dobry film klasy B.


Show Must Go On!!!

Johnny Napalm

Dobry film klasy B. Ta opinia przejdzie do historii. ;)
THE EARTH WITHOUT ART IS JUST EHh...

lady_ozzy

Widzę franek trzyma poziom...
<br /><br />[glow=red,2,300]Dom to organizm... żywiący się szaleństwem...<br />To labirynt, który śni...<br /><br />...a ja się zgubiłam...[/glow]

Leon Kennedy

CytujPod warunkiem, ?e uznamy, i? Schumacher kr?ci? ten film z my?l? zrobienia pastiszu, kawa?u przebijaj?cego balon powagi pierwszych Batmanów Burtona, wtedy tak, bo wymienione przez ciebie filmy chyba jednak by?y robione na serio, a i tak wysz?a komedia.


Schumacher nigdy nie twierdzi?, ?e robi? ten film na powa?nie. Mia?a to by? swoista komiksowa przygoda, bardziej efektowna ni? poprzednie Batmany, do?? kolorowa, ale i z nutk? zerkaj?c? na umys? Bruce'a. St?d jeszcze wi?kszy plus przy produkcjach Marvela.

PS: Wersja re?yserska mog?aby kiedy? wyj?? :D

kelen

Trzeba też pamiętać, że studio też sporo dyktowało jeśli chodzi o ten oraz szczególnie następny film.

franek

Johhny, lady_ozzy co znaczą te komenty?


Show Must Go On!!!

lady_ozzy

<br /><br />[glow=red,2,300]Dom to organizm... żywiący się szaleństwem...<br />To labirynt, który śni...<br /><br />...a ja się zgubiłam...[/glow]

Kadaver

Ta definicja jest niewiele warta.

franek

Wikipedia? Czemu wszyscy myślą że tam jest prawda? Podobno zagadnienia są pisane przez normalnych ludzi, anie geniuszy i znawców. BF po prostu najniższą ocenę na jaką zasługuje jest 6/10 to jest film przy którym można sie dobrze bawić jeśli nie podchodzi się do tego względem Burtona i Nolana (Hatters gonna hate).


Show Must Go On!!!

Doctus

CytujPod warunkiem, ?e uznamy, i? Schumacher kr?ci? ten film z my?l? zrobienia pastiszu, kawa?u przebijaj?cego balon powagi pierwszych Batmanów Burtona

Ja tak uwa?am, i dzi?ki temu potrafi? ?wietnie si? bawi? na Forever, podobnie mam z Adamem Westem jako Batmanem. Dawno nie ogl?da?em B&R, wi?c b?d? musia? sobie od?wie?y?. Problem polega na tym ?e wszyscy oceniaj? je z perspektywy powa?nego filmu z Gackiem, a nie pastiszu i bardziej komediowego podej?cia. Nie wiem, jakie Schumacher mia? wtedy intencj?, ale umieszczenie w kostiumach Batmana i Robina sutek automatycznie skre?la filmy z postrzegania ich jak powa?n? histori?. Uwa?am jednak ?e idzie to na plus, bo patrz?c na nie przez nieco kolorowe i zdystansowane okulary to ca?kiem dobra rozrywka. Zw?aszcza ?e lubi? lekko parodiuj?ce podej?cie do Batmana, za co kocham Brave and the Bold. Oczywi?cie, nie mo?e to by? fundamentem tak mrocznego bohatera, bo pami?tajmy ?e mimo Silver Age to pierwsze komiksy z Nietoperzem by?y bardzo mroczne i w?a?nie takim stworzy? go Kane.

I tak btw. od zawsze postrzega?em Batmany Burtona i Schumachera jako dwa ró?ne ?wiaty, które ??czyli tylko odtwórcy ról Alfeda i Komisarza Gordona. Wiem ?e film mo?e by? kontynuacj? innego, ale nic nie stoi na przeszkodzie ?eby to by?a inna historia by? mo?e dziej?ca si? w innym ?wiecie i chcia?bym dalej tak to postrzega?. Zastanawia mnie jednak dlaczego nikt nie czepia si? nie?cis?o?ci mi?dzy tymi filmami, jak np Harvey Dent którego u Burtona gra? Billy Dee Wiliams a w BF Tommy Lee Jones? pomijam inne zmiany obsady, bo przecie? nic nie stoi na przeszkodzie ?eby w posta? wciela?o si? wielu aktorów, ale my?l? ?e ?eby uzna? to jako jedn? posta? wszyscy powinni mie? jeden kolor skóry. Wybieli? si? mi?dzy filmami zanim oblano go kwasem?

CytujBF po prostu najni?sz? ocen? na jak? zas?uguje jest 6/10 to jest film przy którym mo?na sie dobrze bawi? je?li nie podchodzi si? do tego wzgl?dem Burtona i Nolana

Masz racj? ?e patrzenie na BF w ten sam sposób jak na Batmany Nolana czy Burtona to g?upota, ale ka?dy ma prawo ocenia? jak chce. Filmy Burtona te? powinno si? ocenia? w innej skali ni? Nolana, patrze? na nie z innej perspektywy. To mimo wszystko jest ba?niowa groteska, nie kryminalne filmy Nolana które ka?d? kwestie poruszaj? pseudo-filozoficznie. U Burtona mamy armi? pingwinów zmierzaj?c? do Gotham, u Nolana armi? terrorystów Bane'a.

Nolan pokazuje nam Jokera anarchist?, socjopat? z do?? konkretnie nakre?lonym schorzeniem który pali gór? pieni?dzy (co oczywi?cie ma super symboliczne i ambitne znaczenie ;)) Joker Nicholsona po prostu zrzuca dolary z nieba oraz zachowuje si? w klasyczny i teatralny dla siebie sposób. Batman w TDK wyg?asza Jokerowi ?zaw? mow? o dobrych ludziach i sprawiedliwo?ci, a Bruce zapytany przez Vicky dlaczego robi to co robi, odpowiada ?e nie ma nikogo innego kto by to robi?. Bale w tym czasie pewnie by pocharcza? co? o przeznaczeniu, sprawiedliwo?ci, i swoim pasie. Czy co? takiego. Dobrym porównaniem ich stylów jest ta scena. Meh, z porównywania konwencji znowu z mojego posta zrobi?o si? faworyzowanie Keatona kosztem Bale'a.