24 listopad 2020, 04:33:59

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Ogólna dyskusja

Zaczęty przez Huntersky, 07 sierpień 2008, 00:23:17

TheBeatles

Ale jak rozmawiasz przyjmując zadanie to bieda jest straszna. A Assasin ma już kompleks Call od Duty, co roku nowa gra która nie wnosi nic do serii.

Krzysztof116

Dawno się nie logowałem na tym forum ale patrząc jak kolega wypisuje takie rzeczy o AC to batrang się w kieszeni otwiera. I aż chce się powtórzyć kwestie Ledgera z TDK: "I thought that my jokes are bad".
No AC to jest masakra odkąd zrobili dwójeczke to teraz nie wymyślają nic innego to jest dokładnie ta sama gra jąk nam zaserwowali 1,5 roku temu. Dlaczego nie tworzą pełnoprawnej trójki? A jaki jest sens się przemieszczać dorzucimy jakąś fabułę i gra. A jak ludzie się zachwycają tą grą to naprawdę jest kiepsko.
Oczywiście AC II było grą świetną naprzód iść dalej. A strasznie nie lubie robienia czegokolwiek dla pieniędzy jeśli naprawdę nie jest to ich warte.

Jeśli mówimy o grach które pretendują do samego wierzchołka elity to oczywiście z E3 możemy zaliczyć: Arkham City, Uncharted, GoW 3, MW3, BF 3, Far Cry 3. Obiecująco zapowiada się Tomb Rider oraz cały świat czeka na to co pokaże nowy Hitman.

Mihcim nie wiesz czego się spodziewać po nowym AC? Hmmm może niczego nowego?

Mihcim

Cytat: TheBeatles w 09 czerwiec  2011, 16:04:32
Ale jak rozmawiasz przyjmując zadanie to bieda jest straszna. A Assasin ma już kompleks Call od Duty, co roku nowa gra która nie wnosi nic do serii.
Poszalałeś ; )
Czego się spodziewam po nowym AC. Po prostu z Historii Ezia zrobili coś na prawdę dobrego. Chyba nie chciałbyś żeby to po prostu zostawili tak jak to zrobili z Altairem przy tej mapie :)
Moim zdaniem mogli już historie zakończyć w Brotherhood ale dobra jestem za żeby to pociągnąć i dostać odpowiedzi na te pytania. Revelations niestety jest grą dla ludzi co już grali w AC więc ciężko to będzie złapać przez nowych graczy.
Assassins Creed ma jedną z najlepszych historii w grach komputerowych do dziś. Wiele gier nie ma tak ciekawej historii jak AC.

TheBeatles

Przesadziłeś trochę. Czytałem kiedyś (albo słyszałem) o tym że Assasin ma tak mało płynną fabułę ponieważ po misji trzeba iść do kolejnego punktu i czas mija a człowiek nie ma uczucia wejścia w historię jak w np. Mass Effecie.

Mihcim

Hmm. Wiesz grałem w Mass Effect i nie podobała mi się ta gra.
Myślę że w Assassins Creed 2 zaczynasz przywiązywać się do Ezia. W końcu śledzisz jego życie od kiedy był młodym człowiekiem do czasów w których jest 52 letnim dziadkiem. Nie ma za dużo takich gier gdzie można tak bardzo się przywiązać do bohatera.

hmmm...HAIL TO THE KING ! muszę zagrać w Duke Nukema. Specjalnie nie grałem w demo żeby sobie zachować wszystkie smaczki na pełną wersję :D

Altair

Cytuj
Przesadzi?e? troch?. Czyta?em kiedy? (albo s?ysza?em) o tym ?e Assasin ma tak ma?o p?ynn? fabu?? poniewa? po misji trzeba i?? do kolejnego punktu i czas mija a cz?owiek nie ma uczucia wej?cia w histori? jak w np. Mass Effecie.
No widzisz, ró?nice mi?dzy nami s? dwie i to zasadnicze...
Po 1) u Ciebie na lekarza ju? za pó?no,
po 2) tym postem tylko pokaza?e?, ?e w AC nawet nie gra?e?, a jak gra?e? (na co wskazywa?by Twój gamer Tag, ale w takim wypadku dlaczego tylko "s?ysza?e?"?) to tylko przez chwil?. Po prostu nie wiem jak mo?na zagra? w t? gr? i zarzuca? jej ma?o p?ynn? fabu??. Mo?e w dzisiejszych czasach produkcje, które wymagaj? jakiego? my?lenia s? ju? zbyt ma?o dynamiczne? (Vide CoD)
W Mass Efekcie? Mówisz o 1 cz??ci, która mnie zanudzi?a na ?mier?? (Je?d?enie windami - WTF?) Zreszt? dlatego wyrzuci?em j? z dysku po zadaniu z t? wieszczk?.
Nie kpij sobie... (Tak, tak, wiecie co chc? teraz zrobi?? ;) Wywo?a? flame'a, gdzie TB odpowie jakie to ME nie jest epickie i ciekawe i ?e b??dy cz??ci pierwszej wyelminowano w 2 ods?onie. A wiecie co mu wtedy powiem? Identycznie jest z AC...)
Cytuj
No AC to jest masakra odk?d zrobili dwójeczke to teraz nie wymy?laj? nic innego to jest dok?adnie ta sama gra j?k nam zaserwowali 1,5 roku temu. Dlaczego nie tworz? pe?noprawnej trójki? A jaki jest sens si? przemieszcza? dorzucimy jak?? fabu?? i gra. A jak ludzie si? zachwycaj? t? gr? to naprawd? jest kiepsko.
Oczywi?cie AC II by?o gr? ?wietn? naprzód i?? dalej. A strasznie nie lubie robienia czegokolwiek dla pieni?dzy je?li naprawd? nie jest to ich warte.
eeee? ok,ok, ale dla mnie wprowadzenie ciekawej fabu?y, nowych elementów, postaci, lokacji i funkcji to krok na przód godny pe?noprawnej kolejnej cz??ci. Nie chcesz to w Brotherhooda i Revelations nie graj - nikt Ci? nie zmusza bo to nie jest potrzebne do zagrania w AC III i to wg Ciebie nabijanie pieni?dzy? jak wolisz...
To tak samo jak z GTA... Wypu?cili 3 to po co dali Vice City i San Andreas, a nie 4? Ewidentnie odcinali kupony na nowych postaciach, lokacji,fabule i mechanice! teraz ju? widzisz jak g?upio to brzmi?
Aha, a sk?d wiesz, ?e nie tworz?? Ubisoft to nie CDP gdzie pracuje ok. 100 ludzi...  W ca?ej firmie jest ich przynajmniej z 10x wi?cej... I mog? Ci? zapewni?, ?e prace nad fabu?? (bo to od niej zaczyna si? developing) trwaj? ju? na pewno od jakiego? czasu, zreszt? mówili to sami przedstawiciele Ubi, twierdz?c, ?e bohater i realia 3 ods?ony s? ju? wybrane.
Cytuj
Ale jak rozmawiasz przyjmuj?c zadanie to bieda jest straszna. A Assasin ma ju? kompleks Call od Duty, co roku nowa gra która nie wnosi nic do serii.
Ty gra?e? w ogóle w Brotherhooda czy w?a?nie nie za bardzo i dlatego je?dzisz po tej grze jak po ?ysej kobyle...
- Rekrutacja Asasynów (?wietny element imo, bardzo si? ciesz? z tego, ?e si? rozwinie w kolejnej cz??ci)
- Rzym
- Poznawanie historii Desmonda (kawa? cz??ci gry to eksploracja ?wiata w?a?nie nim)
- tryb multiplayer
- nowe zabawki, intryga i postacie w ?wiecie gry
Taaa, wiem... Malutko.
http://www.metacritic.com/search/all/Assassasin%27s+Creed+/results
prosz? bardzo, tu macie ?rednie ocen ka?dej gry z serii... Powielane tej samej gry uzyskiwa?yby takie noty? Dlaczego Brothehood jest najlepiej oceniany?
W revelations dostajemy ulepszenie poprzedniej cz??ci, nowy klimat, nowe realia, now? fabu?? (w?tek z Altairem, super) i kilka nowych featureów, których spisu nie chce mi si? ?ci?ga? z gry-online... Chocia?:

Cytat: AC II wzgl?dem AC I
Do gry wprowadzono kilka innych ciekawych modyfikacji, odró?niaj?cych j? od cz??ci pierwszej. Podstawow? nowo?ci? jest p?ywanie, które otwiera dodatkowe mo?liwo?ci eksploracji ?wiata. Oczywi?cie g?ówny zabójca nadal mo?e wspina? si? na najwy?sze budowle, co zreszt? jest wa?nym elementem rozgrywki. Powi?kszono wachlarz sposobów eliminowania wrogów â€" mo?na ich atakowa? chocia?by z dachów, zastrzeli? z ukrytego w r?kawie pistoletu oraz wyrywa? im bro? z r?k. Ka?dym typem or??a bohater walczy w nieco inny sposób. Sednem systemu walki pozostaje nadal system kontrowania i odbijania ciosów.

Oprócz tego do naszej dyspozycji oddano kilka wynalazków samego Leonarda Da Vinci, w tym mi?dzy innymi maszyn? lataj?c? oraz zupe?nie nowe ostrza (wspomniany pistolet, ostrza z pojemnikami na trucizn?). W lokacjach poukrywanych jest te? wiele dodatkowych przedmiotów â€" sto piórek i ponad trzysta skrzy? ze skarbami. Za ich znalezienie otrzymujemy rozmaite bonusy â€" w tym chocia?by peleryn? rodu Auditore a nawet zbroj? Altaira, czyli bohatera pierwszej ods?ony serii.

Niejednokrotnie g?ówny bohater nara?a si? lokalnym w?adzom, ale na szcz??cie mo?e on zmniejszy? ich zainteresowanie swoj? osob?. Aby tego dokona? mo?emy mi?dzy innymi zrywa? plakaty z podobizn? Ezio, eliminowa? ?wiadków naocznych zbrodni lub przekupywa? mówców. Przerywniki filmowe zast?piono natomiast widowiskowymi scenami, w których uczestniczymy wciskaj?c odpowiednio szybko wskazane przyciski (quick time events). Oprawa wizualna tytu?u stoi na bardzo wysokim poziomie, wi?c poszczególne lokacje mog? zapiera? dech w piersiach.
Gry-Online
Cytat: AC Brotherhood wzgl?dem AC II
Assassin’s Creed: Brotherhood (czyli Bractwo) to bezpo?rednia kontynuacja przygód Ezio Auditore da Firenze. Fabu?a zosta?a tym razem osadzona niemal w ca?o?ci w Rzymie â€" Wiecznym Mie?cie, znanym z intryg, uk?adów i rywalizuj?cych rodów, a zarazem g?ównej siedziby Templariuszy.

W produkcji studia Ubisoft Montreal gracz przejmuje kontrol? nie tylko nad Ezio, ale równie? nad zakonem zabójców, wspieraj?cym go w walce z Templariuszami. Kontrola nad organizacj? obejmuje szeroki zakres zaj??. Pocz?wszy od rekrutacji i trenowania m?odych asasynów, poprzez wzywanie ich na pomoc podczas misji. Podw?adnych mo?na równie? wysy?a? na kontrakty â€" w ten sposób zyskujemy dodatkowe fundusze, które mo?na wyda? na ulepszenia, nowe bronie i przedmioty.

Gracz realizuje ca?o?? zada? w obr?bie t?tni?cego ?yciem Rzymu, który znajduje si? pod rz?dami z?ego rodu Borgia. Aby wyzwoli? poszczególne dzielnice spod panowania tyrana trzeba wyeliminowa? wie?e sprawuj?ce nad nimi kontrol?. Pozyskiwanie poparcia mieszka?ców doprowadza do odblokowywania dodatkowych frakcji, a co za tym idzie â€" kolejnych misji. W czasie wykonywania zada? spotykamy znane postacie historyczne, jak Leonardo da Vinci, Niccolo Machiavelliego, czy Caterin? Sforz?.

W Bractwie do dyspozycji graczy oddanych zosta?o wiele broni, w tym topór, wachlarz, strzykawka, szpony oraz tzw. Switch Blade, czyli ukryte ostrze u?ywane przez Templariuszy. W grze pojawiaj? si? ponadto kolejne machiny Leonardo da Vinci â€" m.in. spadochron oraz usprawniona maszyna lataj?ca. Bohater otrzyma? równie? kilka nowych ciosów â€" teraz Ezio nie patyczkuje si? tak z wrogami i mo?e wyprowadza? brutalne sekwencje uderze?.

Zdecydowanie jedn? z najmocniejszych stron trzeciej ods?ony serii s? tzw. znajd?ki oraz zadania poboczne. Tym razem twórcy bardzo przy?o?yli do tego fragmentu gry, oferuj?c olbrzymi? ilo?? atrakcji. Oprócz standardowych dla serii piórek oraz flag, Ezio mo?e odnale?? na ulicach Rzymu magiczne glify, wej?cia do tajemniczych Legowisk Romulusa czy wykona? zadania dla ró?nych frakcji, takich jak gildie z?odziejów czy kurtyzan. Ich odnalezienie lub wykonanie nie tylko odblokuje nowe przedmioty, ale równie? specjalne zadania, dzi?ki którym lepiej poznamy histori? naszego bohatera.

Produkcja jako pierwsza ods?ona w historii cyklu Assassin’s Creed oferuje kilka trybów rozgrywki wieloosobowej â€" Alliance i Wanted. W ramach jednego z nich gracze wcielaj? si? w kilka klas postaci (od mnicha, poprzez kowala a? po prostytutk?), z których ka?da cechuje si? charakterystycznym zestawem broni i zabójczych ciosów. Rozgrywka toczy si? na specjalnie do tego celu zaprojektowanych mapach (m.in. w Castel Gandolfo, Wenecji, Sienie i Florencji), oferuj?c ró?ne formy zabawy. Istotne jest to, ?e w multiplayerze gracz mo?e wesprze? nawet samych Templariuszy.

Gry-Online
Cytat:  "AC Brotherhood wzgl?dem Revelations"
Akcja Assassin's Creed: Revelations rozgrywa si? w XVI wieku, cho? miejscami fabu?a przenosi si? tak?e o cztery stulecia wcze?niej. G?ówn? postaci? gry jest Ezio Auditore da Firenze, czyli bohater Assassin's Creed II oraz Assassin's Creed: Brotherhood. Wyrusza on w pe?n? niebezpiecze?stw podró? ?ladami swego przodka i jednocze?nie mistrza â€" Altaira. Trop wiedzie go do Konstantynopola, serca imperium Ottoma?skiego, gdzie rosn?ca armia Templariuszy grozi destabilizacj? regionu.

Fabu?a Assassin's Creed: Revelations obfituje w retrospekcje oraz w?tki poboczne. Deweloperzy zadbali o niepowtarzalno?? ka?dorazowej rozgrywki, implementuj?c m.in. mechanizm misji b?d?cych wynikiem przypadkowych zdarze? lub zlecanych przez losowo napotkane postaci niezale?ne.

Nowo?ci w grze to m.in. specjalny hak, umo?liwiaj?cy pokonywanie odleg?o?ci na zasadzie trawersu linowego (tzw. zjazd tyrolski). Rozwi?zanie to wyra?nie skraca czas potrzebny na przemieszczenie si? do wybranej lokacji, jednak obarczone jest pewnym ograniczeniami. Tradycyjnie ju? wcielaj?c si? w asasynów gracze maj? dost?p do szeregu zabójczych broni. Ciekawostk? stanowi system konstruowania bomb. ??cz?c ró?nego rodzaju sk?adniki przygotowa? mo?na 300 ró?nego rodzaju ?adunków przydanych w trakcie wykonywania zada?.

Twórcy gry zdecydowali si? tak?e rozbudowa? takie elementy rozgrywki jak chocia?by funkcja „eagle eye”, któr? przemianowano na „eagle sense”. Pozwala ona g?ównemu bohaterowi przewidzie? kierunek, w jakim porusza si? wskazany przeciwnik lub posta? niezale?na. Rozszerzono równie? opcje budowy wie? Borgiów, które mog? powsta? w miejscu ka?dego zniszczonego budynku. Bezpiecze?stwo tego rodzaju kryjówek zale?y jednak od rozg?osu, im baczniejsz? uwag? wzbudzaj? poczynania zabójców, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo ataku Templariuszy.

W porównaniu do wcze?niejszych ods?on serii, w Assassin's Creed: Revelations wi?kszy nacisk po?o?ono na aspekty zabawy wymagaj?ce umiej?tno?ci przewidywania i logicznego my?lenia. Przyk?adem tego jest chocia?by tryb „Black Room”. Dzi?ki niemu korzystaj?cy z Animusa, Desmond mo?e uzyska? dost?p do wspomnie? swoich przodków. Te przedstawione s? w formie ?amig?ówek wymagaj?cych umiej?tno?ci manipulowania przestrzeni?.

Gra korzysta ze sprawdzonego silnika graficznego Anvil. Zosta? on jednak wzbogacony o technologi? animowania mimiki postaci „Mocam”, ??cz?c? tradycyjn? animacj? z motion-capture.

Poza mo?liwo?ci? zabawy solowej, twórcy Assassin;s Creed: Revelations zadbali o rozbudowany tryb multiplayer. Rozgrywka wieloosobowa mocno zwi?zana jest z w?tkami fabularnymi gry, a gracze maj? mo?liwo?? m.in. tworzenia w?asnych awatarów oraz zak?adania gildii.

Gry-Online

Cytuj
To nadal ta sama gra z nadal ?adnymi widokami ale z teksturami z poprzedniej generacji. Gra roku to Battlefield 3 Arkham city albo (tylko w Polsce) Wied?min 2
Ej, ale Batman to ta sama gra na Unreal Engine 3 z 2006 roku... :P
Wied?mina chcia?bym na gr? roku, ale niestety to ma?o prawdopodobne...
Gra roku to niewiadoma, za du?o dobrych tytu?ów z Uncharted 3 na czele.

TheBeatles

10 czerwiec 2011, 14:11:41 #501 Ostatnia edycja: 10 czerwiec 2011, 14:43:42 by TheBeatles
Dobrze to wci?? rozwijane gry ale dlaczego nie mo?na po prostu wrzuci? tych elementów do Assasin's Creed 3 a nie robi? nieko?cz?cej si? sagi Ezia. W Revelations Ezio ma mie? 50 lat a w takim wieku to w?tpi? aby wiele osób nadal skaka?o po murach i wspina?o si? na najwy?sze budynki Konstantynopola. W Brotherhooda gra?em przez godzin? i nie mia?em motywacji dalej. Gra?em po raz kolejny w t? sam? skradanke w której nie ma nawet tak podstawowej funkcji jak klejenie si? do os?on.
Mass Effecta 1 te? nie sko?czy?em(s?aby piec) a dwójk? przeszed?em 8 razy.
Cytat: Mihcim w 09 czerwiec  2011, 23:33:02
Hmm. Wiesz gra?em w Mass Effect i nie podoba?a mi si? ta gra.
Cytat: Mihcim w 04 wrzesień  2010, 19:11:25
Powiem wam jedno ?e mass effect 2 to jest ?wietny rpg
Zaprzeczasz sobie

Mihcim

Wow długo to musiałeś szukać : )
Tak jedynka mi się nie podobała, 2 była świetna ale jak tak grałem ostatnio to już nie miałem różowych okularów stary : )
A co do 50 lat i robić takich rzeczy. Wiesz. Praktycznie pomyśl sobie że przez ponad 30 lat Ezio praktycznie robi te akrobacje, mięśnie się budują, kondycja się buduje.

Altair

Hahaha, bo w ka?dej grze chodzi o to ?eby klei? si? do os?on... W Pasjansie te? powinna by?...
Do cholery, a co ma wspólnego wiek Ezia z przyjemno?ci? p?yn?c? z gry? W Mass Efecie za to wyst?puj? obcy [mo?esz tu sobie te? wstawi? dowolny futurystyczny przedmiot z gry], których nigdy w ?yciu nie widzia?em, czy to przekre?la nowe cz??ci? 
No w?a?nie, Mihcim dobrze prawi... Jak by? nic w ?yciu nie robi? tylko gra? na gitarze to by?by? wirtuozem, jakby? nic w ?yciu nie robi? tylko gra? w kosza to by?by? wirtuozem kosza... A co robi Ezio od 17 roku ?ycia? Zabija i biega po dachach. Zreszt? sam znam kilku 50-cio latków, a jeden nawet na co dzie? biega przed moim domem po 15 km w t? i z powrotem. Da si?? Da.
Co do Assassin's Creed 3... Przecie? te elementy tak czy siak b?d? wstawione do pe?noprawnej kontynuacji, a nawet dojd? nowe. Produkcja Revelations i Brotherhooda nie wp?yn??a na AC3, bo pododdzia?y Ubi ci?gle co? przy niej majstruj?, a w R i B nie musisz gra?.

Mihcim

A skoro mowa już o Mass Effect to 3 część graficznie się nie zmieniła, no ale może tylko ja to tak widzę :)

franek

Grą roku może zostać każda z wymienionych wyżej, ale duże szanse ma jeszcze BulletStorm i Książe Duke Nukem Forever (Czekaliśmy 14 lat).


Show Must Go On!!!

TheBeatles

Bieganie bieganiem ale salta skoki wiary i wspinanie si? na budynki to inna para kaloszy. W Duke'a gra si? tylko dla Duke'a gra jest s?aba.

Altair

Salt w AC nie ma :P Człowiek-Pająk, który naprawdę wspina się na najwyższe budowle świata też do młodych nie należy...
Skok wiary to skok wiary, lądujesz na sianie, więc bardzo dużo wigoru do tego raczej nie jest potrzebne...

franek

Poprawka. Jeżeli tak mówisz to znaczy że się nie znasz albo nie grałeś w Duke`a. Książe Duke powrócił. Ludzie czekali tyle czasu. Wreszcie Duke zostaje wydany po tylu latach, wszyscy szaleją z podniecenia a ty "gra jest słąba". WTF???


Show Must Go On!!!

TheBeatles

Duke to Duke- ma fajny klimat ale w Forever kuleje wszystko; Sam fakt wydania gry nie powinien wpłynąć na ocene. Gdyby robili Wilczy szaniec grę która wszędzie zgarnia oceny poniżej 4 wydawano przez 12 lat co chwilę zmieniając datę wydania to znaczyło by że gra jest lepsza