26 Luty 2020, 04:48:20

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Analiza The Dark Knight Rises

Zaczęty przez LelekPL, 29 Marzec 2016, 21:22:36

LelekPL

Swego czasu napisa?em ma?y artyku? do ksi??ki, która jest dost?pna na Amazonie lub u wydawcy, cambridge Publishing, je?li kto? jest ni? zainteresowany:
1) http://www.amazon.com/Reflections-Dickens-Anna-Krawczyk-laskarzewska/dp/1443860085
2) http://www.cambridgescholars.com/reflections-on-of-dickens

Tak czy siak, min?? ponad rok od jej wydania, ja wszystkie punkty za jej napisanie ju? zdoby?em, wi?c my?l?, ?e przysz?a pora, aby podzieli? si? z wami moj? analiz? filmu 'Mroczny Rycerz powstaje'

Dotyczy ona wp?ywu powie?ci Dickensa na struktur? i przes?anie samego filmu. Analiza w swojej surowej formie (i w j?zyku angielskim) dost?pna jest pod tym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/0B9eG6e3aPiktTmktdmtQd2dkZEk/view

Je?li ktokolwiek si? za ni? zabierze, to ?ycz? przyjemnej lektury, i prosz? o komentarze, ewentualnie jakie? pytania.