01 Kwiecień 2020, 05:49:24

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Gotham - serial TV

Zaczęty przez Q, 25 Wrzesień 2013, 14:37:22

Doctus

Skoro w świecie Gotham sąd akceptuje licencję lokalnego gangstera na popełnianie przestępstw, a Pioson Ivy po wypiciu jakichś chemikaliów zmieni w tym sezonie 2 raz twarz, to jestem w stanie uwierzyć w kuloodporny lateks.

Night_Wing

"Born on Monday... Solomon Grundy". Te w nie?adzie z?o?one s?owa, zreszt? odpowiednie dla postaci Solomona Grundy'ego -  zosta?y wypowiedziane w ?wietny przez Drew Powella sposób. Nie powiem, oprócz wystaj?cego brzuszyska, co lekko przeszkadza?o mi w odbiorze postaci, aktor dobrze zrealizowa? powierzone mu zadanie. ,,Cmentarny mi??niak" na razie jest potulny, lekko g?upkowaty. Niby s?ucha Nygmy i potakuje na wszystko co powie lub powiedz? inni tym swoim basowym g?osem. Do kogo Grundy ostatecznie si? przy??czy? Co w zwi?zku z tym nast?pi w epizodzie "Stop Hitting yourself" - 8-mym odcinku 4-ego sezonu Gotham? Jak  na widok ,,odmienionego" Gilzeana zareaguje Tabitha?  W komiksach czy w animacjach Solomon Grundy nie by? truche?kiem i a? tak g?upim przeciwnikiem "Ligi Sprawiedliwo?ci" czy Batmana, chyba ?e nie widzia?em wszystkiego.

Bruce zaszala?. Zaci?ni?te kajdany poluzowa?y. Swoboda, impreza. Nawet zakupienie lokalu dyskotekowego.   
Atmosfera jak w "Batman - Beyond" z Terrym  McGinnisem.

Night_Wing

Bruce Wayne to król Gotham, jego obro?ca, m?ciciel, lider. Tak przewa?nie by?o w komiksowym pierwowzorze oraz w wielu kinowych i animowanych pe?nometra?owych adaptacjach. W wielosezonowym serialu od Foxa, opowiadaj?cym o grupie detektywów na czele, których stoi James Gordon, i która walczy z upadaj?cym, pe?nym zuchwalstwa i bezprawo?ci Gotham, m?ody Bruce Wayne nie jest symbolem sprawiedliwo?ci. Niestety, na przekroju ca?ych 4-ech sezonów, miasto to jest wprost rozrywane przez nieustaj?ce konflikty o w?adz?. Chaos, zamieszanie- od tego si? wszystko zaczyna. Metropolia przysz?ego Batmana zamyka si? w kokonie anarchii. W?asno?? jest kradzie??, co w niniejszym obrazie od FOX-a jest a? nadto widoczne, a moim zdaniem ten punkt bez odwrotu serial osi?gn?? w 10-tym odcinku 4-ej serii. Znikni?cie Bruce'a na ten jeden epizod by?o nawet nie odczuwalne, a mog?oby tak by? do ko?ca sezonu. Zastanawia mnie jedna rzecz; kto przejmie w?adz? nad podziemiem i ,,powierzchni?" Gotham? W tym jednym wielkim tyglu najlepszym kandydatem jest Oswald, który przy pomocy swojego ulubie?ca: Martina zdo?a? upozorowa? jego ?mier?, co zaowocowa?o genialnym Cliffhangerem, i oszuka? wszystkich, nawet córk? Falcone.

Cobblepot powiedzia? do niej ,, chcia?a? wojn?, to j? masz". "Gotham" to mówi?c krótko: genialne ustawienie kamery, alternatywne k?ty podkre?laj?ce odpowiednio dostosowane naturalne ?wiat?o. Jak to bardzo kontrastuje z mroczn? otoczk? serialu, to tego po prostu nie da si? opisa?. Zniewalaj?ce!!!


Night_Wing

Najlepszy, ze względu na wierność komiksowej atmosferze i postaciom, serial od DC, niebawem powraca. Mrok, występek, kwitnący półświatek zbrodni. Dodajmy do tego szaleństwo, szatę półcienia i dobrze dostosowanego światła, a klimat niczym w Detroit z lat 70-tych i 80-tych gotowy. Premiera 12-ego epizodu, po gigantycznej przerwie, odbędzie się bodajże  1 marca 2018 roku - czyli już dziś. To będzie wyjątkowy odcinek, gdyż nastawi nas na zmiany w układzie sił w Gotham i odrodzenie jeszcze bardziej spaczonego, agresywnie psychotycznego umysłu Jerome Valeski. A sojusz Nygmy z Cobblepotem, czy będzie on realny?


Night_Wing

Spośród obecnie emitowanych serial adaptujących świat historii obrazkowych DC, zdecydowanie najbardziej wierny założeniom, klimatyczny i oddający cel, który miał za główne założenie, co wielokrotnie podkreślałem wyżej, jest "Gotham". 17-ty odcinek 4-ego sezonu zbił mnie z tropu, przeszedł najśmielsze oczekiwania i poraził szalonym zaskoczeniem.
Spoiler
Jeremiah Valeska przejął dziedzictwo klasycznie ginącego, jak Joker, brata, którego określało tylko pierwotne szaleństwo i szeroki, szaleńczy uśmiech. Inteligentny, wrażliwy Jeremiah pooddychał niestety zatrutym toksyną ,,śmiecholu" powietrzem - ostatnim prezentem od brata, dzięki któremu idea obsesyjnego wariactwa i szaleństwa przetrwa w rodzinie "Valeska". Z poczciwego inteligenta narodzi się... Joker :o :o :o :o :o :o[Zamknij]

Leon Kennedy

Czwarty sezon jest chyba jeszcze lepszy od poprzedniego. Serial potrafi zaskoczyć, a i postacie są ciekawe zwłaszcza taki Tech czy Valeska to klasa sama w sobie, oby tak dalej!

Night_Wing

,,Born on Monday... Solomon Grundy". No w?a?nie, cmentarny mi??niak pojawi? si? na zaledwie w kilku odcinkach czwartego sezonu "Gotham". Posta? ciekawie zaaran?owana, ale do pewnego momentu, do przypomnienia sobie przez Butcha Glizeana, którego ?wiadomo?? zosta?a zepchni?ta w niesko?czone g??biny swojego umys?u przez narodziny nowej osobowo?ci: Grundy'ego, ?e jest tym kim by? od zawsze: Butchem. Nie wiem co scenarzy?ci w zwi?zku z tym szykuj?, co zamierzaj? dalej dzia?a? z sylwetk? Grundy'ego/Glizeana. Mo?liwe, ?e przed?u?y si? to na nast?pny sezon.

Cytat: Leon Kennedy w 21 Kwiecień  2018, 01:19:23
Czwarty sezon jest chyba jeszcze lepszy od poprzedniego. Serial potrafi zaskoczy?, a i postacie s? ciekawe zw?aszcza taki Tech czy Valeska to klasa sama w sobie, oby tak dalej!


Pójd?my jeszcze dalej i za?o?my, ?e Jeremiah Valeska, który wszystko na to wskazuje stanie si? Jokerem - a ten aktor go graj?cy powinien wcieli? si? w filmowego ob??ka?czo u?miechni?tego psychopat?, a nie jaki? DiCaprio - stanie si? g?ównym ?otrem pi?tego sezonu "Gotham", o ile pi?ty sezon b?dzie... to by zmiot?o wszystkie seriale adaptuj?ce ?wiat DC pod dywan! Bang! :P :P

Leon Kennedy

W sumie dałby radę na dużym ekranie! W Gotham widać, że ta rola sprawia mu masę, ale to masę frajdy! Szkoda, że raczej jest bez szans, aby i na dużym ekranie zabłysnąć jak Mr. J.

Night_Wing

Nie rozumiem czemu "Warner Bros" nie widzi w Cameronie Monaghanie, graj?cego do niedawna Jerome'a Valesk?, 
Spoiler
który zgin?? ?wietnie zaaran?owan? ?mierci? - chodzi mi o sposób w jaki uj?li to scenarzy?ci i re?yserzy
[Zamknij]
, oraz graj?cego brata bli?nika Jerome'a: Jeremiaha, ogromnego potencja?u, który w cudowny sposób mo?na by wykorzysta?? Na drugim z rodze?stwa Valesków aktor ju? teraz skupi sw? uwag? - a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj?, ?e rodz?c? si? powoli w Jeremiahu ide? Jokera jeszcze ujrzymy, i to nie raz. Oby pi?ty sezon szerzej wprowadzi? t? sylwetk?, a ,,bia?e ko?nierzyki" z "Warner Brosa" niech odczuwaj? potem p?acz i zgrzytanie z?bów, ?e nie wykorzystali takiego potencja?u Monaghana w kreacji kinowego Jokera.  ???

Leon Kennedy

Oby 5 sezon powsta?, bo jak na razie nie jest to pewne... A ko?cówka tego sezonu ma by? jak "No M'ans Land!

Night_Wing

"No Man's Land"- a? wstyd przyzna? - to ta komiksowa opowie??, której niestety... nie czyta?em. Dlatego te? nie wiem np. jakie ma to znaczenie dla wizerunku "Mrocznego Rycerza", a ró?ne ods?ony, w tym "The New 52" pokazywa?o go z nieco innej perspektywy, z nieco innym ubarwieniem. Mog? tylko zgadywa? czy "No Man's Land" by?o miniseri?, d?u?szym eventem czy pojedyncz? histori?, co w konsekwencji daje mi tak? sytuacj?, ?e sam ju? za ,,Chiny Ludowe" nie wiem, czy jego nieznajomo?? obni?y nieco progi zrozumienia ostatnich trzech fina?owych epizodów czwartego sezonu "Gotham", które maj? by? oparte, a w tym najbardziej ostatni o "No Man's Land". Mówi si? równie?, ?e sama produkcja, która jest ?wietnym prequelem do postaci Batmana, Jima Gordona i metropolii "Gotham City" ma by? zrebootowana, co oznacza dla serialu nie typow? dla rebootu zmian? kierunku, w którym dana produkcja idzie, lecz zmian?, w której g?ówne postacie pozostan? te same, wraz z nowymi sylwetkami, a ostateczny odbiór serialu i warto?ci które ze sob? serial niesie maj? by? inne. Czyli mówi?c krótko i ,,?opatologicznie": Pi?ty sezon "Gotham" je?li powstanie oczywi?cie, to b?dzie to odmieniony sezon, do czego przyczyni si? prorocze, prawie ?e apokaliptyczne wydarzenie w jego strukturze: "No Man's Land". Nowe widowisko od Foxa, nowe widowisko od "Gotham", czyli nowy prequel i jeszcze wi?ksze przesycenie mrokiem. Jakby tak by?o to by by?o dobrze.


Night_Wing

Czy Jeremiah Valeska to wyuczone, inteligentne i ukrywane pod mask? zwyczajno?ci szale?stwo, okryte w ludzk? pow?ok??. Czy aby na pewno? Czy brat zrodzonego z okrucie?stwa i maniakalno?ci prawie pod ka?dym wzgl?dem Jerome'a jest tak samo zdeprawowany jak sam Jerome? Po odcinku 21-ym czwartego sezonu nie jestem do ko?ca pewien czy ,,ostatnie po?egnanie", które Jerome zgotowa? swojemu bli?niakowi, a chodzi o toksyn? szale?stwa, któr? wci?gn?? do p?uc Jeremiah, spowodowa?o, ?e sta? on si? tym zimnym, kalkuluj?cym i inteligentnym socjopat?, którym jest obecnie?  A mo?e gaz przyspieszy? tylko proces, który planowa? ten inteligentny Valeska od dawna. To co wydarzy?o si? w ostatnim przed "No Man's Land" epizodzie,
Spoiler
przerazi?o i porz?dnie mn? potrz?s?o, g?ównie od eskalacji inteligentnej przemocy Jeremiaha, i zmrozi?o równie? momentami tortur, gdzie g?ówn? rol? ofiary gra? Alfred i ,,pseudo-Alfred", jak w filmach z serii "Pi?a". Nie wspomn? o ko?cu, czyli na to wygl?da: ?mierci Seliny - tym razem drugiej - i porozumieniu Jeremiah z R'as al Ghulem - a to si? nied?ugo oka?e, czy wyjdzie, gdy? ca?y odcinek by? poza jak?kolwiek skal? oceny, bez górnej i dolnej granicy. Ten epizod by? fenomenalny! Czekajmy zatem na przemian? Gotham w "No Man's Land".
[Zamknij]

Leon Kennedy

Świetny finał to fakt, kilka zaskoczeń również było. Widać, że twórcy faktycznie wywrócili wszystko do góry nogami! Aż żal, że 5 sezon ma być ostatnim i to jeszcze 13 odcinkowym.

PS: Czy oni tam na końcu pokazali Man - Bata, czy co to miało być?

Night_Wing

"No Man's Land" to ostatni epizod z czwartego sezonu "Gotham". Nie obejrzawszy tego odcinka mog? stwierdzi? na starcie, ?e b?dzie to na pewno szokuj?cy, surowo mroczny, z ,,katastrofalnym" skutkiem dla rzeczywisto?ci Gotham, epizod, w tym sensie, ?e w wi?kszym stopniu zmieni to natur? serialu. Pi?ta seria, mimo ?e ostatnia i tak krótka b?dzie czym? innym, lekko zrebootowanym, przesi?kni?tym reperkusjami "No Man's Land"!

A? nie mog? si? doczeka?, jak zasi?d? do fina?owego epizodu czwartego sezonu "Gotham". Aj?! :o :o :o

Night_Wing

Co? tu....g?ucho....i pusto! No dalej moi mili. Od?wie?amy "Gotham"!

Mo?e by?o to ju? dawno, ale z racji tego, jak ?wietnie i naturalnie realizowanym serialem jest "Gotham" - zachowanie atmosfery i ukierunkowania na klimat komiksowego i znanego z kreskówki "Batman (TAS 1992-95)" miasta Wayne'a, warto wspomnie? co nieco o finale 4-ej serii niniejszej produkcji i jej mo?liwo?ciach w kierunku przysz?ego sezonu.

?ciana z?a i niesamowito?ci stan??a w "Gotham" w ostatnim epizodzie jego 4 serii. Postrzelenie Seliny przeze Jeremiaha aka ,,Joker Junior", i zatrwa?aj?cy widok upadaj?cego, z?eranego przez p?omienie i totalne ,,zniszczenie" miasta, w którym wychowa? si? Bruce, i w które wierzy? by?o tym czego po tym ?wietnym widowisku nie mog?em si? spodziewa?. A kogo chcia?bym ujrze? w kolejnym sezonie "Gotham", je?li chodzi o ?otrów, mówi?c delikatnie, depcz?cych m?odemu Wayne'owi po pi?tach? Odpowied? jest prosta: ??dam Man-Bata i klasycznego Red Hooda!