23 Sierpień 2019, 15:52:58

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Gotham - serial TV

Zaczęty przez Q, 25 Wrzesień 2013, 14:37:22

Leon Kennedy

Dalej jestem z niesmaczony ilością odcinków w finałowym sezonie... Mimo wszystko na koniec czekam bardzo mocno! Lider mutantów wygląda świetnie, do tego Bane chyba zawita! Tylko, kurczę czy finał nas nie rozczaruje z powodu tej skromnej ilości epizodów, czas pokaże...

Night_Wing

Twórcy "Gotham" zapowiadaj? 12-13 epizodów w pi?tym sezonie produkcji, czyli ilo??, która w przypadku wielu seriali stanowi standard. Jednak, je?li wydarzenia, które b?d? rozgrywa?y si? w metropolii przysz?ego Batmana, kontynuuj? mroczn?, apokaliptyczn? tonacj? "No Man's Land", to b?dzie to chyba godny samego serialu jego fina?owy sezon. Tajemnica, relacje pomi?dzy danymi postaciami, które nabior? tempa oraz nowe wrogie miastu Gotham i Bruce'ow,i sylwetki - to wszystko b?dzie bardzo intensywnie przedstawione, niczym ?ci?ni?te w ,,imadle akcji"; ilo?? epizodów 5 sezonu mówi sama za siebie.

Mówi?c o liderze mutantów mia?e? na my?li "Man-Bata", czy kogo? przypominaj?cego konkretnego lidera mutantów z "Batman - powrót Mrocznego Rycerza"? Je?li mia?by pojawi? si? Bane, to jako fan oczekiwa?bym wizerunku tej osobisto?ci scalaj?cego si? z wizerunkiem typowego ,,napompowanego" Bane'a!  ;D

Leon Kennedy

Nie pamiętam jak się gościu nazywał (mutant?), ale dostał lanie od Gacka za drugim razem w "Powrocie Mrocznego Rycerza", zaś jeden z odcinków jest zatytułowany Bane, ciekawe co to może oznaczać.

LelekPL

Nie nazywał się... po prostu Mutant Leader.

A ten serial na zwiastunach wygląda tylko gorzej i gorzej z każdym kolejnym rokiem. Dobrze, że się kończy

Night_Wing

Mo?na tylko pozazdro?ci? zagranicznym fanom zami?owania, wype?niaj?cej ich  umys?y, a? do ,,przesycenia" pasji, którzy to wk?adaj? w swoj? hobby ca?e serce i przelewaj? je m.in. na youtube'owy kana?, gdzie chocia?by inni mi?o?nicy komiksowych Uniwersów, i ca?ej owini?tej wokó? nich tematyki mog? dowiedzie? si? co w tej materii aktualnie w naszym popkulturowym ?wiecie ma miejsce. Jeden z videoblogerów, co w konsekwencji by?o jego teori? wynikaj?c? z us?yszanych plotek i wycieków informacji z Planu Zdj?ciowego do
5-ego sezonu "Gotham", na jednym ze swoich filmików wymieni? kilka postaci o charakterze ,,Villains", które pojawi?yby si? w ostatnim sezonie "Gotham". Wed?ug niego by?yby to, jak wida? na zdj?ciu poni?ej:Pierwszy i drugi jegomo?? od lewej s? mi bardzo dobrze znani: niektóre komiksy, a przede wszystkim animacje. "Ventriloquist" pojawia? si? w drugiej cz??ci ponad 100 epizodów serialu animowanego: "Batman TAS (1992-95)" i by? o tyle ciekaw? postaci?, ?e rodz?ca si? w nim druga osobowo?? zacz??a przejmowa? nad ludzk? jej cz??ci?, kontrol?, do tego stopnia, ?e scali?a si? z gangstersko wygl?daj?c? kuk?? brzuchomówcy, tworz?c pora?aj?cy, lecz niestabilny duet. Kirka Langstroma aka Man-Bata, natomiast przedstawia? nie trzeba; eksperymenty genetyczne, szybkie mutacje i maszkara pokroju Morbiusa z Marvela gotowa. Reszta z powy?szej czwórki ?otrów nie jest mi znana. Ani Lady Shiva ani Mother nie przebrn??y przez moje, jak na "Uniwersum DC" przysta?o, skromne komiksowe do?wiadczenia, dlatego mog? przypuszcza?, ?e mog?yby one mie? co? wspólnego: pierwsza - z Tabith? Galavan lub z kim? wspó?pracuj?cym dla Barbary Kean, a druga - z osob? pracuj?c? w "Sieroci?cu" ufondowanym przez Sofi? Falcone, albo co najlepsze z sam? Sofi?, która ,,jakim? cudem", w ,,mega-cudowny" sposób zosta?a przywrócona do ?ycia. Jak wida? s? to tylko moje + innych fanów, teorie. A kto jeszcze móg?by pojawi? si? w ostatniej serii niezwykle preceyzyjnie odwzorowuj?cego klimat pierwowzoru, serialu "Gotham"? "Lider Mutantów" to by?oby co?, a ch?opiec, którym opiekowa? si? Oswald - to niewinne wygl?daj?ce, porozumiewaj?ce si? za pomoc? rysunków kre?lonych w skromnym bia?ym notesiku, dziecko; czy zmieni swój charakter i odwróci si? od Oswalda?"Powrót Mrocznego Rycerza" jest czym? tak kultowym w komiksowym ?wiecie, i to w dodatku napisanym przez F. Millera, ?e zapisuj? go sobie na list? obowi?zkowych pozycji historii obrazkowych od "DC Comics", w które musz? si? zaopatrzy?, i które potem koniecznie skonfrontuj? z dwucz??ciow?, pe?nometra?ow? animacj? od "WB/DC" srzed 6 lat.
Johnny Napalm

Dalej mam nadziej?, ?e ta stylizacja Bane'a z Gotham jest jedynie nie?mieszn? prób? ?artu studia.
THE EARTH WITHOUT ART IS JUST EHh...

Leon Kennedy

No niestety, ale tak nie b?dzie... Sam wygl?d ocenie w pe?ni dopiero po zobaczeniu go w akcji, ale có? ma?o mi tego Bane'a co z?ama? Gackowi kr?gos?up przypomina.

Night_Wing

Na wszystkie wizerunki Bane'a tego ?wiata! Bane, jako jeden z antagonistów, a nie wiadomo czy nie g?ówny przeciwnik Bruce'aWayne'a, ,,Jimbo" Gordona i w ogóle ca?ego zapadaj?cego si? od anarchii "GothamCity" w pi?tym sezonie "Gotham"! Pozostaje jedynie pytanie, czy Shane West, który wcieli si? w s?ynnego Bane'a, wraz z jego charakteryzacj? na Metallo ani?eli klasycznego pe?nego mi??ni i napompowanych ,,steroidowych" ?y? agresora Batmana, to ostatecznie dobry,przynosz?cy odpowiedni wyd?wi?k pomys??Lider mutantów. A z kolei, co z nim?

Funky

O ile maska daję radę ale ta zbroja to jakiś żałosny żart, wygląda jak z jakiegoś taniego filmu scifi z lat 60. Ja rozumiem że to tylko serial ale Salomon Grundy/Butch i teraz Bane wyglądają jak biedni kosplejerzy. Niech ten serial już się skończy bo żal oglądać tych żałosnych przebierańców.

Night_Wing

Prezentacja Bane'a w ogólnym uj?ciu postaci nie wró?y dla niej nic dobrego. Jeden z najzacieklejszych wrogów Batmana, który w "Batman: Knightfall" potrafi? i psychicznie i fizycznie z?ama? nietoperzastego bohatera, w serialu "Gotham"- w kolejnej swej komiksowej adaptacji - wygl?da na to, ?e mo?e nie spe?ni? oczekiwa? fanów produkcji, jak i trafienia we w?a?ciw? kreacj? postaci samego Bane'a. A fani z kolei, zapewne niektórzy, b?d? tym zdegustowani jak koto?k? poni?ej:   ;D ;D ;D ;D ;DFizyczno?? serialowego Bane'a mo?e przyj?? si? jako wynaturzenie, fatalistyczny b??d, którego nie mo?na by cofn??: korpus z klatk? piersiow? ods?oni?ty, gdzie przód sk?ada si? z metalicznych komponentów poprzecinanych u?o?onymi w geometryczne wzory grubymi przewodami; twarz z ,,kaga?cem", który dos?ownie w ni? wrasta, przy czym ów kaganiec jest jedyn? ,,ozdob?" Bane'a, która mi si? w jego serialowym wygl?dzie podoba, ba, b?dzie podoba?. Jednak?e mi?o?nicy widowiska od "Foxa" dostali zaledwie jedn?, dwie fotografie tego ?otra. Mówi?c krótko, po?yjemy zobaczymy; serial zweryfikuje. 

Night_Wing

Jak tu nie czeka? na tak zachwycaj?cy swym mrocznym, anarchicznym klimatem serial, zw?aszcza w stosunku do jego ostatnich kilkunastu odcinków, gdy zdeprawowanie pó??wiatka przest?pczego si?gn??o absurdalnych rozmiarów, a? po granice szale?stwa. A przede wszystkim zawdzi?czamy to narodzinom serialowego Jokera, który dla "Gotham" okaza? si? czym? niezaprzeczalnym, podkre?laj?cym warto?? serialu w ka?dym calu. I tak idea szale?stwa Jerome Valeski przetrwa?a, rodz?c si? na nowo. Joker w 4-tym sezonie produkcji by?, a w 5-tym b?dzie uwielbieniem obsesyjnego psychodelizmu i szale?stwa; b?dzie... stanem umys?u. Po tym co sta?o si? w fina?owym Epizodzie 4-ego sezonu "Gotham", w "No Man's Land", trudno b?dzie oczekiwa? zwyci?stwa której? ze stron. Mutanci, Man-Bat, postacie z ca?kiem nowym obliczem - dobrze si? stanie, gdy "Gotham" zako?czy si? w neutralnym tonie.

Tytu? ostatniego sezonu "Gotham", wie?cz?cego cudowne, momentami z ob??ka?czo mrocznym oddaniem, typowym dla postaci Batmana i nieco starszych komiksów "DC" tego bohatera oraz kwadrologii filmowej Batmana "1989-1997" lata serialu, wygl?da nast?puj?co:
No i co o tym s?dzicie?

Q

Ostatnie sezony w moim przypadku sprawi?y, ?e "Gotham" przesta?o mnie wci?ga?. Pomys? na ostatni sezon jest intryguj?cy tylko czy w 12 odcinkach naprawd? jest miejsce by wprowadzi? tyle nowych postaci w tym s?ynnego Bane'a?
What was the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log?

Si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare for war)

LelekPL

Czasu jest, aż nadto... tylko osoba odpowiedzialna za serial jest totalnie niekompetentna. Nawet nie wiem czy jakość dialogów i fabuły się poprawiła, bo przestałem oglądać po pierwszym sezonie, ale jak patrzę na zdjęcia i zwiastuny to wizualnie wygląda to absolutnie koszmarnie. Kostiumów już nawet nie chcę porównywać do cosplayerów, bo Ci są już klasę wyżej. Bardziej to wygląda jak kostiumy na Halloween... o zdjęciach, blokowaniu i oświetleniu nawet nie ma co mówić.

Night_Wing

"Gotham" powstał w mrocznej tonacji, lecz jako kończący swój bieg, serial, ukaże nam dużo więcej chaosu, anarchii i wszystkiego co można powiązać z ,,mrokiem", niż można by przypuszczać. Taka natura serialu; na kostiumy postaci nie zwracam uwagi, bo one muszą tak eklektycznie się prezentować, wręcz porażać swą innością - konsekwencja tego, jaką drogę obrała fabuła serialu. Ostatnie kilkanaście odcinków "Gotham" ma ponoć kipieć społecznym rozkładem, bezprawiem, wręcz istną apokalipsą. Gra cienia i światła są tu bardzo specyficzne. Ostatnio wykorzystuje się więcej naturalnego światła i specyficzne ustawienia kamer, a to - przynajmniej dla mnie jest wciągające i dostosowane do przeznaczenia serialu - nie wszystkim może pasować.

Darkness! ;D 

Night_Wing

Pełna beznadziei rozpacz całego miasta! Tak, taki oto mroczny, ciężki, jak gula siedząca na przełyku, klimat, prezentuje się w pierwszych dwóch odcinkach piątego sezonu "Gotham"! Tego się nie spodziewałem, by serial w ostatnim swym mrocznym sezonie łączył podgatunki dzieła detektywistycznego, horroru, niczym zimnego, przytłaczającego gotyku (scena w jednej z opuszczonych dzielnic, gdzie Bullock i Jimbo natrafiają na obłąkaną, zdeprawowaną "Matkę") i fantastyczno-baśniowej otuliny - tu kreacja "Poison Ivy" się kłania. Aż mnie przeraża, i rozpala fanowskie zmysły do czerwoności, gdy pomyślę sobie, że w rzeczywistości serialu, za niedługo spotkają się  ze sobą Jeremiah Valeska i Bruce; swoje małe co nieco dorzuci zapewne "Bane".

Ujęły mnie pierwsze minuty 5-ego sezonu "Gotham". Otóż akcja
Spoiler: ShowHide
 przenosi się nad wysokie niszczejące mury, ni to barykadę, ni to zdegradowane wrota, na których stoją razem, ramię w ramię: Oswald, Nygma, Jimbo i cała śmietanka postaci, które raczej nie potrafiłyby ze sobą współpracować, i ostrzeliwują zbliżającą się do nich armię najemników. Po tym krótkim początku akcja przenosi się o wiele miesięcy przed, od tego momentu do okresu bodajże 3 miesięcy - poprawcie mnie, jeśli się mylę. Dlatego też wynika z tego, że większość epizodów 5-ego sezonu "Gotham" doprowadzą nas do tego szturmu na ,,bramy Gotham" - niczym "Ostatni Bastion" miasta. Finałowy odcinek być może rozegra się równolegle z, lub po akcji z "Bastionem".