11 Lipiec 2020, 20:38:40

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


PGR Online - betataesty

Zaczęty przez FrozenShade, 20 Wrzesień 2013, 00:41:12

FrozenShade

Witam,

PGR Online to niezale?na produkcja, tzw 'indie game' - gra tworzona przez ma?y zespó? nie zwi?zany z ?adn? firm?. Sami projektujemy, piszemy, robimy grafik?. Sami to wydamy.

Prace nad gr? trwaj? ju? prawie rok, w tym momencie praktycznie wszystkie planowane funkcje dzia?aj?, nasz zespó? koncentruje si? na wprowadzaniu poprawek, elementów urozmaicaj?cych gr? i usprawnie?. Pojedyncze szkice czekaj? na zast?pienie ich docelowymi grafikami.

Jaki? czas temu rozpocz?li?my beta testy, teraz chcieli by?my je rozszerzy? do wi?kszej grupy osób.
W testach chodzi g?ównie o zbalansowanie rozgrywki, wi?c g?ównym zadaniem jest próba grania razem z innymi testerami. My obserwujemy rynek, post?py graczy i w razie potrzeby dostosowujemy poziom trudno?ci gry, zmieniamy parametry itp.
Oczywi?cie trzeba te? zwraca? uwag? na ewentualne b??dy i zg?asza? nam swoje w?tpliwo?ci. Mo?na (a nawet trzeba) próbowa? co? zepsu? ;)
Nie trzeba siedzie? ca?ymi wieczorami, wystarczy kilka(na?cie) minut dziennie Waszego cennego czasu.

Tematem gry jest prowadzenie w?asnego Prywatnego Gospodarstwa Rolnego. Sianie, zbieranie, handel, rozbudowa gospodarstwa i rywalizacja w rankingach (indywidualnych oraz klubowych) to najwa?niejsze elementy rozgrywki.

Kilka screenów:

http://s14.postimg.org/5rirkcvup/screen1_2.png
http://s21.postimg.org/qi5yyry6v/screen2_1.png
http://s11.postimg.org/p5n9ou2o3/screen3_1.png
http://s9.postimg.org/nzp78ni7j/screen4_1.png

Aktualne informacje o post?pie prac mo?na zawsze znale?? na naszym fanpage.

Osoby zainteresowane udzia?em w betatestach proszone s? o odpowied? w tym temacie, prywatn? wiadomo?? na forum lub kontakt na email: game.pgr(at)gmail.com

Pozdrawiam.