27 listopad 2020, 06:37:55

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - nighty

1
Fan-Filmy / batgirl: spoiled
18 październik 2012, 14:54:26
widz?, ?e o dziwo ten fanowski serial nie doczeka? si? jeszcze tematu na forum, a ?e od jakiego? czasu na sieci mo?na ju? obejrze? jego pierwszy odcinek pomy?la?am, ?e przyda si? miejsce do dyskusji na jego temat :)

ja osobi?cie wi?za?am z t? produkcj? naprawd? du?e nadzieje - fakt, wci?? jest to twórczo?? fanowska, a wi?c ograniczony bud?et i mo?liwo?ci, ale materia?y udost?pniane przez twórców od d?u?szego czasu na facebookowym fanpage'u narobi?y mi smaka. marisha wygl?da naprawd? fajnie jako steph, reszta postaci te? sprawia?a wra?enie dopasowanych z rozmys?em, kostiumy super, niestety odcinek faktyczny przyniós? ze sob? du?e rozczarowanie, przynajmniej w moim wypadku.

pierwsz? rzecz?, która sprowadzi?a mnie na ziemi? by?a marna gra aktorska. oracle czy nawet durni dziesi?toplanowi przest?pcy s? okej, ale sama batgirl to dla mnie jaka? pora?ka. ju? pomijaj?c fakt, ?e wydaje si? o charakterze steph nie mie? zielonego poj?cia. jakby tego by?o ma?o sam jej sposób wypowiadania si? jest tak sztucznie teatralny, ?e irytuje do bólu. kto? mi zaraz powie, ?e to produkcja amatorska, tak, ale osoba wcielaj?ca si? w stephanie jest rzekomo profesjonaln? aktork? - niestety podejrzewam, ?e przypadkowa osoba zgarni?ta z ulicy potrafi?aby zagra? naturalniej :/

druga i chyba wa?niejsza (a przynajmniej wywo?uj?ca wi?ksze ogólne oburzenie) jest os?awiona ju? scena sugeruj?ca prób? gwa?tu na naszej g?ównej bohaterce.. prawd? mówi?c nie by?am a? tak zszokowana tym, jak niektórzy ludzie chocia? przyznam, ?e dowalanie czym? takim w pierwszym odcinku i to postaci, która przesz?a w komiksach to, co przesz?a jest ciosem poni?ej pasa. mnie jednak bardziej zdziwi?o to, ?e stephanie, w komiksach silna i zaradna dziewczyna, która po wielu dniach tortur, t?uczenia, ci?cia i bóg wie czego jeszcze i do tego z ran? postrza?ow? zdo?a?a poradzi? sobie i nawia? black mask'owi tutaj zosta?a przedstawiona jako bezbronna panienka czekaj?ca na bohatera, który wyci?gnie j? z r?k bandy podrz?dnych oprychów. ja tego nie kupuj?.

nie skre?lam tej serii i naprawd? mam nadziej?, ?e kolejne odcinki pozytywnie mnie zaskocz?. mog?abym przecierpie? wszystko gdyby nie to, ?e twórcy serii skupiaj?cej si? na konkretnej bohaterce zdaj? si? w ogóle jej nie zna?, przedstawiaj? zachowania, które nie maj? praktycznie nic wspólnego ze steph oraz stawiaj? w sytuacjach, w których stephanie z komiksu nigdy by si? nie znalaz?a przez to, jaka jest i jak radzi sobie z otaczaj?cym j? okrucie?stwem gotham. je?li ludzie od batgirl: spoiled chc? spe?nia? swoje zamierzenie oddania ho?du tej postaci to mam nadziej?, ?e przed produkcj? kolejnych odcinków i rozwini?ciem g?ównych w?tków fabularnych doedukuj? si? w jej kwestii D:

uh, troch? mi to d?ugie wysz?o, mam nadziej?, ?e kto? jeszcze ogl?da/zdecyduje si? zapozna? z t? produkcj? i wypowie tutaj :)
2
Seriale animowane i TV / Nightwing
02 sierpień 2012, 15:25:28
nie znalaz?am na forum nic na ten temat, a pomy?la?am, ?e mo?e kogo? to zainteresuje w ramach ciekawostki :) otó? zanim dc i wb zdecydowali si? na to, ?e nowym serialem animowanym z uniwersum dc b?dzie young justice, pan ryu kihyun (pracuj?cy wcze?niej nad avatarem: tla, a teraz tak?e nad legend of korra) przygotowywa? materia?y do serialu, którego g?ównym bohaterem mia? by? nikt inny, jak sam nightwing :) niestety kiedy pojawi? si? pomys? na yj twórcy podj?li decyzj? o porzuceniu projektu. kihyun wymiguje si? od odpowiedzi na pytania w stylu, czy pomys? serialu o dicku zosta? ostatecznie odrzucony czy jest szansa, ?e wytwórnia jeszcze kiedy? do niego wróci. ca?kiem niedawno opublikowa? natomiast swoje designy g?ównego bohatera (w wersji cywilnej i "s?u?bowej") oraz jego wspó?towarzyszki, któr? chyba wszyscy doskonale znamy :D projekty poni?ej:


Lito?ci :'( Ost nic nie nauczy??