17 styczeń 2021, 13:51:19

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - Guyver87pl

1
Offtopic / Czy komiksy są seksistowskie?
29 wrzesień 2011, 13:56:48
W związku z kontrowersjami, jakie wywołały "Catwoman #01", oraz "Red Hood, and the Outlaws" w anglojęzycznej części internetu od kilku dobrych dni toczy się gorąca dyskusja, na temat ukazywania kobiet, w dzisiejszych komiksach. Do dialogu włączyły się różnego rodzaju strony branżowe, autorzy komiksów, oraz legion anonimowych internautów. Dlatego też, postanowiłem przenieść ten dyskurs na nasze małe, krajowe podwórko i przekonać się co o problemie myślą polscy fani.

Materiały pomocnicze.

Ogólne artykuły o tej tematyce:

http://www.bleedingcool.com/2011/09/22/no-more-mutants-52-problems-by-andrew-wheeler/

http://www.comicsalliance.com/2011/09/22/starfire-catwoman-sex-superheroine/

Opinie autorów komiksów:

http://www.newsarama.com/comics/the-q-are-comics-sexist-110928.html

Co o problemie myślą kobiety czytające komiksy:

http://michelelee.net/2011/09/24/dear-dc-comics/comment-page-1/

http://mssnarky.wordpress.com/2011/09/24/a-response-from-a-female-comic-book-fan/

http://www.newsarama.com/comics/hey-thats-my-cape-catwoman-starfire-110928.html


Więc, jakie jest Wasze zdanie?
2
Inne komiksy / Komiksy warte polecenia.
21 sierpień 2011, 17:39:27
W w?tku tym chcia?em da? wszystkim u?ytkownikom forum mo?liwo?? podzielenia si? tytu?ami komiksów, które ich zdaniem warto przeczyta?. Tak wiec, bez zb?dnej zw?oki kilka moich propozycji:

1. Rising StarsZamykaj?ca si? w 24 numerach epicka opowie?? o superbohaterach, autorstwa J. Michael'a Straczynskiego, wydawana w latach 1999-2005, przez Top Cow. Fabu?a jest dosy? prosta: Nad ma?ym miasteczkiem o nazwie Pederson eksploduje dziwny meteoryt. 113 dzieci pocz?tych wkrótce po tym wydarzeniu rodzi si? z nadludzkimi zdolno?ciami, których nie potrafi wyt?umaczy? wspó?czesna nauka. Rz?d USA nadaje im kryptonim "Specials", utajnia ich personalia i tworzy specjaln? grup? badawcz?, pod przewodnictwem doktora Williama Wellesa, maj?c? zaj?? si? monitorowaniem niezwyk?ych dzieci i przystosowa? je, do ?ycia w spo?ecze?stwie. Wkrótce okazuje si?, ?e "Specjalnych" mo?na podzieli? na dwie grupy, czyli tzw. High Powers i Low Powers. Ci pierwsi maj? po kilka pot??nych  zdolno?ci, czyni?cych  z nich nieomal pó?bogów, jak nadludzka si?a, niezniszczalno??, czy zdolno?? miotania energi?, podczas gdy drudzy maj? dosy? ograniczone moce, jak generowanie ?wiat?a, czy lewitacja. Lata mijaj?, a dzieci dorastaj?, wp?ywaj?c na otaczaj?cy ich ?wiat: Jako superbohaterowie, superprzest?pcy, gwiazdy mediów itp. Jednak nagle dzieje si? co?, co burzy dotychczasowy porz?dek ?wiata: Nieznany sprawca morduje Low Powers, wykazuj?c si? znajomo?ci? nie tylko ich to?samo?ci, ale te? s?abo?ci. Doktor Welles podejrzewa, ?e sprawc? jest jeden z jego wychowanków, dlatego te? zleca ?ledztwo Low Powerowi nazwiskiem John Simon, znanemu pod pseudonimem Poet. Wkrótce odkrywa on, ?e za pozornie przypadkowymi morderstwami kryje si? co? znacznie  wi?kszego... Historia która zainspirowa?a takie telewizyjne hity, jak "4400" i "Heroes" i która pomimo up?ywu czasu nadal pozostaje interesuj?ca. W?a?ciwie jedyn? zauwa?aln? wad? tej serii s? cz?ste zmiany rysowników, spowodowane problemami Straczy?skiego z wydawnictwem, co sprawia, ?e w niektórych przypadkach wygl?d bohaterów zmienia si? z numeru na numer... Jednak mimo tej wady "Rising Stars" to nadal doskona?y komiks.

2. Supreme Power.Kolejne dzie?o JMS-a, tym razem stworzone dla Marvel Comics, b?d?ce dosy? lu?nym rebootem serii "Squadron Supreme" z lat 80-tych. Fabu?a wygl?da bardzo znajomo dla fanów Supermana: Na Ziemi, a konkretnie na terenie USA rozbija si? statek kosmiczny niewiadomego pochodzenia, na pok?adzie którego przeje?d?aj?ce w pobli?u m?ode ma??e?stwo znajduje noworodka... I tu ko?cz? si? podobie?stwa do historii najwi?kszego herosa uniwersum DC. Kilka godzin pó?niej do domu pary, która znalaz?a ma?ego kosmit? wpadaj? uzbrojeni komandosi i zabieraj? im ch?opca. Naukowcy odkrywaj?, ?e obcy pomimo swojego wieku wykazuje si? ogromn? si?? i odporno?ci?, wi?c wojsko postanawia wychowa? go na tajn? bro? rz?du. W ramach projektu "Hyperion" ma?y kosmita otrzymuje imi? Mark Milton i zostaje wychowany w odizolowanym ?rodowisku, przez par? agentów CIA, od najm?odszych lat indoktrynowany i karmiony pro-ameryka?sk? propagand?. Mark dorasta, a jego moce zwi?kszaj? si? do nieprawdopodobnego poziomu, czyni?c z niego perfekcyjn? ?yw? bro?, ca?ym sercem oddan? idea?om Ameryki. Tyle, ?e wojsko nie wzi??o pod uwag? faktu, ?e w przeciwie?stwie do zwyk?ej broni Mark potrafi samodzielnie my?le?... Dosy? ponura i krwawa historia dla doros?ego czytelnika (Wydana w imprincie Marvel MAX, gdzie autorów nie obowi?zuje cenzura), jednak przy okazji doskonale napisana. Warto zerkn??, cho?by po to, aby zobaczy? jak mog?oby wygl?da? "realistyczne" spojrzenie na Supermana i Justice League.


3. InvincibleFlagowy tytu? Image Comics, autorstwa Roberta Kirkmana i Ryana Ottleya, "skromnie" okre?lany jako "Najlepszy Komiks Wszech?wiata". Tytu?owym bohaterem serii jest nastolatek nazwiskiem Mark Grayson: Niczym nie wyró?niaj?cy si? ameryka?ski dzieciak. Ot, chodzi do szko?y, spotyka si? z kumplami, dorabia w barze z hamburgerami etc. Jego matka Debbie, to przeci?tna gospodyni domowa, natomiast jego ojciec Nolan to popularny autor ksi??ek podró?niczych, oraz... najpot??niejszy superbohater na Ziemi, znany jako Omni-Man - Obro?ca Demokracji. Mark od wczesnego dzieci?stwa marzy o odziedziczeniu supermocy swojego ojca, jednak przez lata nie dzieje si? z nim nic niezwyk?ego. W ko?cu, kiedy nasz bohater zaczyna godzi? si? z faktem, ?e jest tylko zwyk?ym cz?owiekiem, w reszcie uaktywnia si? jego moc. Tylko czy nastolatek podo?a legendzie ojca i zdo?a kontynuowa? "rodzinny interes"? Do tego maj?c jeszcze na g?owie szko?? i pozosta?e problemy okresu dojrzewania? ?wietna seria ??cz?ca ze sob? klimat "Supermana" z elementami wczesnych numerów "Spider-Mana", du?? ilo?ci? humoru, walk, interesuj?cymi bohaterami i ciekaw?, czasami zaskakuj?c? fabu??. Gor?co polecam wszystkim fanom nieco oldskulowych komiksów, cho? i czytelnicy bez "do?wiadczenia" b?d? si? ?wietnie bawi?.   


4. Top Ten/Top 10Jedna z wielu nagradzanych serii  Alana Moore'a , tym razem opowiadaj?ca o pracy policji w mie?cie Neopolis. Mamy tu wi?c m?od?, niedo?wiadczon? policjantk? Robyn "Toybox" Slinger i jej ponurego, cynicznego partnera Jeffa Smaxa zajmuj?cych si? typow? policyjn? robot? jak sprawy przemocy domowej, wojen gangów, narkomanii, zamieszek w getcie czy kradzie?y. Jednak jest jeden detal który odró?nia Neopolis od innych miast: wszyscy jego mieszka?cy od ?mieciarza do burmistrza maj? supermoce. Tak wi?c Smax to b??kitnoskóry gigant o nadludzkiej sile, "przemoc domowa" to ostra sprzeczka pomi?dzy kobiet? zmieniaj?c? si? w piasek a cz?owiekiem-gum?, do gangów nale?? humanoidalne jaszczurki, we wspomnianym getcie mieszkaj? obdarzone ?wiadomo?ci? roboty (Alias "Ferro-Amerykanie") natomiast narkotyki sprzedawane w zau?kach pozwalaj? wznie?? si? na wy?szy poziom egzystencji itp. Mi?ym dodatkiem s? te? wszechobecne ?arty z komiksowej konwencji np. sklep z ubraniami nazywa si? "Budka Telefoniczna",a na jednym z bilbordów jest reklama "niezniszczalnych fioletowych spodni" noszonych przez Hulka, a na innym reklama nowego singla zespo?u "Sidekix" w?ród cz?onków którego jest chocia?by Robin. Bardzo dobra, niesztampowa seria, cho? przeznaczona raczej dla czytelników z nieco wi?kszym sta?em, jako, ?e tylko oni wy?api? wszystkie "smaczki". 


5. MiraclemanSeria-legenda autorstwa Alana Moore'a, któr? ka?dy fan komiksów o superbohaterach powinien zna?. Mroczny, postmodernistyczny remake klasycznego brytyjskiego komiksu "Marvelman". Jego bohaterem by? nastoletni Mickey Moran - zwyk?y ch?opak, który otrzyma? zdolno?? zmieniania si? w doros?ego superbohatera o pseudonimie "Marvelman" (Pó?niej zmieniony na Miracleman, na skutek protestów Marvel Comics) po wypowiedzeniu s?owa "Kimota". Seria "Miracleman" opowiada histori? starzej?cego si?, wypalonego dziennikarza nazwiskiem Michael Moran, gn?bionego przez nieustanne migreny, impotencj?, oraz niepokoj?ce sny o lataniu. Podczas ataku terrorystycznego na poblisk? elektrowni? atomow? Moran przypomina sobie "magiczne s?owo" i odzyskuje swoj? moc, jako Miracleman. Jednak jego powracaj?ce wspomnienia wydaj? si? dziwnie niespójne i nielogiczne, wi?c postanawia on pozna? prawd? o swoim pochodzeniu. Tyle, ?e kto? bardzo chc? tego unikn??... Pomimo faktu, ?e pierwszy numer "Miraclemana" wydano w 1982 roku, historia nadal jest ?wie?a i robi wra?enie na czytelniku, cho? zdecydowanie odradza?bym j? m?odszym czytelnikom ze wzgl?du na spor? brutalno?? i "doros??" tematyk?.


No, to na razie tyle z mojej strony, czekam na Wasze propozycje  ;D