22 Wrzesień 2020, 10:54:20

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - blackout

1
Inne komiksy / Odp: Wasze zdobycze komiksowe.
03 Wrzesień 2016, 09:32:37
Nikt już się nie chwali tym co kupił?:( Może jakiś update paru użytkowników?
2
Uniwersum Batmana / Odp: Loza Kontestatorów
03 Wrzesień 2016, 09:28:19
Szczerze zakończenie Convergence jest dla mnie zamotane i sam nie potrafię ci wyjaśnić jak to się stało. Czemu akurat znależli się w new52 a nie w Post Crisis earth tak jak pozostali z tego okresu. Jak chcesz to mogę ci na pocztę wysłać skan ostatniego 8-ego numeru byś sam to rozkminił...
A mnie wciąż zastanawia jak to możliwe, że PO Convergence wszyscy wrócili skąd przybyli (zapewne z wymazanymi wspomnieniami) włącznie z tymi co zgineli podczas Convergence np. Catwoman czy Vampire Batman????? Tak obie te postacie zgineły. Zatem wskrzeszono je, wymazano pamięć i spowrotem dano z miastami (wymazana pamięć rocznego pobytu) na swoje miejsce????? Ten wątek chyba nigdy nie został poruszony w mini serii....
3
Ok :D To sprowadzam to do paru kolejnych pytań:P

Co mam rozumieć jako odp 2. "leczył się swoim lekiem"- dionesium? Można się wyleczyć po tym gdy dostanie się śmiertelny strzał i tuż po tym podać sobie to jako lekarstwo?

Skąd zatem te efekty specjalne? Wszystko ustawił by wyglądało, że ma "moce"?

Skoro Joker dostał się do Batcave NIM PO RAZ PIERWSZY spotkał się z dionesium (przynajmniej tak myśli Batman) to jak tego dokonał? Doczepił się do łodzi i dokonał tego czego nawet Batman nie byłby w stanie jak to stwierdzono w DoTF?:p Na to wygląda bo w Endgame robi to samo pokonując tą samą drogę wpław:)

No to Talon kłamał czy nie?:P
4
Czytaj?c Death of The Family jak i Endgame mia?em wiele pyta?. By?em jednak pewien, ?e wszystko si? wyja?ni w ostatnim numerze Endgame. Tak jednak si? nie sta?o a moim zdaniem Snyder sam pogubi? si? w tym co wcze?niej napisa?. Tutaj napisz? dlaczego.


1. Zatem Joker by? nie?miertelny i by? tutaj od pocz?tku Gotham czy nie?

2. Czy Joker posiada? dodatkowe specjalne moce np. gdy podpali? pokój Gordon'a? czy mo?liwo?? dostania si? pod czyje? ?ó?ko i przebywanie pod nim bez wiedzy ?pi?cego?

3. Sk?d te muchy na pocz?tku Endgame? Czy?by sugestia, ?e Joker jest czym? wi?cej ni? cz?owiekiem? Mucha to symbol Beelzebuba.

4 Sk?d Joker wiedzia? co robi? Bullock w czasie gdy on masakrowa? komisariat? Sk?d Joker wie gdzie Gordon chowa swoje papierosy (mimo, ?e nawet Barbara tego nie wie)?

5. Jak Joker pozna? to?samo?? Batman'a? Czy?by gdy dosta? si? do jaskini i podrzuci? kart??

6. Jak uda?o mu si? SAMEMU wydoby? z batcave wielkiego dinozaura i inne rzeczy??????

7. "Talons are trained to tell the truth. When Boone tried to convine me that Joker had been operating in his time, I knew He was Lying"-co??????????????????? Zatem skoro s? wytrenowani by mówi? prawd? i Batman wie o tym to dlaczego twierdzi, ?e k?ama??????

8. Batman jak wida? gdy odkrywa dionesium mówi "Joker must have discovered it after I dropped him off that cliff"- co znaczy, ?e wci?? nie wierzy, ?e Joker to rzeczywi?cie Pale Man? Skoro Batman my?li, ?e Joker odkry? dionesium po DoTF to jak uda?o mu si? wcze?niej dokonywa? rzeczy niemo?liwych np. dostanie si? do Batcave i zostawienie karty?

9.Na ko?cu Batman drwi sobie z niego twierdz?c, ?e mu wierzy i ?e Joker to rzeczywi?cie Pale Man. Joker robi wszystko by dosta? si? do jeziorka z dionesium bo wie, ?e bez tego nie prze?yje (!!!!!)
Zatem WTF???? Joker zdo?a? dosta? si? do Batcave pod wod? a? 2 razy bez tlenu, prze?y? ?miertelne postrzelenie przez Gordon'a a teraz potrzebuje dionesum by prze?y?????  Czy Crazy Quilt nie wykaza?, ?e jest inaczej????

10. Joker na zdj?ciu sprzed dziesi?tków lat. Zdj?cia sfabrykowane? No raczej to nie wygl?da na sfabrykowane...

11. W jaki sposób pomimo próbki dionesium uda?o si? cofn?? to co zrobi? Joker? Jak podano tysi?com zainfekowanym antidotum?

Ok. Niech kto? mi to wszystko postara si? wyt?umaczy?:]
5
Tak. Od kwietnia ruszaj? 2 miesi?ce wielkiego wydarzenia czyli CONVERGENCE.
Marvel ma SECRET WARS zer?ni?te z CRISIS ON INFINITE EARTHS a Dc ma CONVERGENCE zer?ni?te z SECRET WARS- fajnie nie? :D
No ale przejd?my do DC. Czy rzeczywi?cie tego potrzebujemy? Ka?dy tutaj zapewne zna mniej wi?cej plot tej historii. Braniac (new 52?) maj?c jak na razie z niewiadomego powodu dost?p do wszystkich linii czasowych i rzeczywisto?ci tworzy poza czasem i przestrzeni? (czy jako? tak) planet? gdzie pod kopu?ami gromadzi wybrane przez siebie miasta z bohaterami. Potem opuszcza kopu?y i nie wiadomo z jakiego powodu bohaterowie ze sob? walcz?. Super, nie?
Nie.
Mam ogromne obawy co do tej historii. Boj? si?, ?e jak ona si? sko?czy to mo?e powsta? totalna klapa. Znowu nowa rzeczywisto?????? NIE tylko nie to!!!!!!!!!!!!!
Szczerze to mam ogromn? nadziej?, ?e historia ta sko?czy si? tak, ?e WSZYSCY bohaterowie ze wszystkich rzeczywisto?ci wróc? na swoje ziemie. W magiczny sposób wspomnienia wszystkich mieszka?ców zostan? wymazane i wszystko dalej b?dzie si? toczy?o jak wcze?niej. Tutaj podam 2 przyk?ady, które jakby nie patrze? musz? mie? sens i powinny si? wydarzy?.

Jako jedna z postaci, która si? pojawia w historii jest SUPERMAN RED SON (z t? postaci? jest nieco problem ale o tym potem). Zak?adamy, ?e zostaje on wzi?ty ze swojej ziemi w latach 70tych historii 'Red Son'. Bierze udzia? w Convergence a nast?pnie spowrotem wraca na swoj? ziemi?. Zatem z punktu widzenia chronologii Convergence mo?e si? dzia? pomi?dzy (tak na ?lepo) stron? 16 a 17 Superman: Red Son #2.

Kolejn? postaci? jest Supergirl (pre crisis). Musi ona wróci? by zgin?? w mini serii Crisis On Infinite Earths. Zatem Convergence dzieje si? zapewne przed Crisis.

Ok a tutaj problemy, które znalaz?em czytaj?c opisy zapowiadanych komiksów czyli solicitations.

1. CONVERGENCE ACTION COMICS #1
STARRING HEROES FROM CRISIS ON INFINITE EARTHS! Superman teams up with Power Girl, but can they stop a nuclear strike by LEX LUTHOR and STALIN of Red Son Moscow?
What??????????? Luthor i Stalin????? Stalin zgin?? d?ugo przed tym nim w historii pojawi?a si? w swoim oficjalnym stroju Wonder Woman. W zapowiedzi drugiego numeru mamy na ok?adce Power Girl walcz?c? z Wonder Woman. Do tego Luthor i Stalin razem????? WTF?


Ok dalej.

CONVERGENCE: DETECTIVE COMICS #2
STARRING HEROES FROM CRISIS ON INFINITE EARTHS! Helena Wayne and Dick Grayson attempt to keep Bruce Wayne's memory alive as they come to blows with the powerful Superman Red Son characters!

Co tutaj nie pasuje? Mowa tutaj napewno o tej samej postaci co wcze?niej pojawia si? w Action Comics?
Kto czyta? RED SON wie, ?e Stalin zgin?? dzie? po tym jak rodzice yyyyy... Bruce'a zostali zabici. Zatem Batman musia? pojawi? si? lata pó?niej. Zatem jak to si? ma do Action Comics #1 (gdzie Stalin ?yje). Stalin i Batman razem nie mog? by? na planecie i pod kopu?? jak? stworzy? Brainiac!!!!!! Zreszt? patrz wcze?niejsza sprawa Wonder Woman.

Ok jedziemy dalej.
CONVERGENCE: WONDER WOMAN #2
STARRING HEROES FROM CRISIS ON INFINITE EARTHS! Diana Prince gets blood on her jumpsuit as she takes on vampire versions of The Joker and the rest of the Red Rain ghouls!


What???????????? Joker zosta? zabity w BLOODSTORM. Batman rozpru? mu gard?o. Nie zosta? on wampirem. Jego wampiry zosta?y tak samo rozwalone w tej historii. No chyba, ?e sta?o si? to OFF PANEL i czytaj?c CRIMSON MIST Joker gdzie? tam sobie istnieje?

Do tego wszystkiego jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie g?ównie pojawiaj? si? w convergence wersje bohaterów z:
- CRISIS ON INIFINITE EARTHS (Pre crisis)
- Post Crisis/Zero Hour
- Pre Flashpoint (ja bym to nazwa? POST FLASHPOINT czyli kontynuacja starego DC)

Za bardzo nie rozumiem ró?nicy pomi?dzy ZERO HOUR a PRE FLASHPOINT. Przecie? to wci?? ta sama rzeczywisto??!!!!!!! No i tu dochodzi do paradoksu gdzie np.CONVERGENCE: HARLEY QUINN #2
STARRING HEROES FROM THE PRE-FLASHPOINT DCU! Harley Quinn, Catwoman and Poison Ivy fight Captain Carrot and his Amazing Zoo Crew - to the death!


CONVERGENCE: CATWOMAN #2
STARRING HEROES FROM ZERO HOUR! Witness the shocking conclusion to Catwoman's altercation with the Kingdom Come Batman!

Zatem to tak jakby Catwoman z POST CRISIS earth zosta?a do tej historii a? DWA razy wzi?ta. Bo przecie? ZERO HOUR by?o zdarzeniem, które nie stworzy?o nowej ziemi ani nic. Zatem postacie sprzed i z ZERO HOUR s? tymi samymi postaciami co przed FLASHPOINT. Shit.... To samo tyczy si? WSZYSTKICH postaci z serii "zero hour hero".

Ma kto? jakie? pomys?y lub spróbuje utwierdzi? mnie, ?e jestem w b??dzie? Zamierza?em sobie zrobi? pre order i zamówi? a? 17 serii z CONVERGENCE ale po analizowaniu tego wszystkiego mam mega ogromne w?tpliwo?ci czy to zrobi? :(
6
Inne komiksy / Odp: Co w Marvelu piszczy?
22 Grudzień 2014, 07:49:03
Miałem sobie to kiedyś kupić ale... nie mogłem przeżyć tego co Millar zrobił z Hawkeye.
Ta postać jest mega bezsensownie pisana. Jest on ślepy i Logan jest mu potrzebny do podróży, tak?
Skoro jest ślepy to JAK jest on w stanie załatwić szczałami (chyba tak to było bo dawno skany czytałem) paru kolesi.
JAK jest w stanie kopnąć i rozwalić zamknięte drzwi skoro ich nie widzi?
JAK na samym końcu po wysiądnięciu z auta PROWADZI Logana (a ten za nim podąża) do budynku do kolesi z którymi miał się spotkać?
To Hawkeye ma teraz zdolności jak DD???? Jeśli tak się świetnie orientuje w otoczeniu to po co mu Logan????
A może po prostu Millar spaprał tą kwestię i momentami zapomniał, że Hawkeye miał być ślepy?
Eh...
7
Cytat: MR.JACK w 02 Maj  2014, 22:13:33


Prawie 50 zł. za te "figurki", toż to prawie darmo ;)
 


MARVEL :D:D:D:D:D:D:D:D
8
:D Knightfall mia? miejsce? A ja s?ysza?em, ?e co do "z?amania" Batmana to w zeszytówkach wkrad? si? b??d i napisano, ?e zosta? z?amany ale w wydaniu zbiorczym to poprawiono i usuni?to ten fragment :] Co do samego wydarzenia Knightfall bez z?amania to nie wypowiadam si? bo nie jestem w temacie :]
Jak dla mnie fakt, ?e wi?kszo?? postaci ma zmieniony origin, zmienione kluczowe wydarzenia itp. to jest oczywiste,  ?e jest to inne universum. Tak samo jak ju? pisa?em DEATH OF SUPERMAN mia? miejsce ale MUSIA? odby? si? zupe?nie inaczej ni? orgina? chocia?by z powodu, ?e Superman mia? inny ubiór czyli gacie na spodniach itp. a nowy Superman ma zupe?nie inny strój. Zatem nie mo?na czyta? tej historii jako kanonicznej z ka?dym elementem :)

A no i znowu mam pytanie :D DAMIAN: SON OF BATMAN #2
Sk?d si? w WayneManor wzie?a ta piel?gniarka, która odpowiedzialna by?a za porwanie ledwo ?ywego Bruce'a i dostarczenie go Joker'owi (fake)???? Sk?d wiedzia?a, ?e Bruce to Batman a Damian to jego syn???? Sk?d fake Joker to wiedzia??
9
W sumie chyba nic o tym nie było mówione zatem możliwe, że Helena już dawno się urodziła a krótko po tych wydarzeniach Batman i Superman "zgineli" w Earth 2#1... to by wtedy miało sens :)
10
Jako, ?e na moje poprzednie pytanie z 8 listopada nikt nie odpowiedzia? to mam nowe pytanko :P
Ma kto? poj?cie o chronologii Earth-2? Mianowicie tak si? zastanawiam jak wygl?da up?ywanie czasu na jednej i na drugiej ziemi. Bo jak wiadomo pierwsze 4 numery komiksu BATMAN/SUPERMAN (Grek Pak) dziej? si? za?ó?my gdzie? tu? po 'Year Zero' kiedy Batman jest jeszcze ?ó?todziobem takim samym jak Superman. Ok.
W tej historii trafiaj? oni do Earth-2 gdzie spotykaj? swoje alternatywne wersje, które s? bardziej do?wiadczone czyli nie s? na pocz?tku swojej kariery bohaterskiej. Super. Ale...
Batman (earth-2) i Catwoman mimo, ?e s? ju? ma??e?stwem nie maj? jeszcze córki (Helena Wayne- Huntress) zatem tu jakby powstawa? problem. Ile lat mija pomi?dzy tym nim si? rodzi Helena, dorasta, Batman ginie, Ona trafia wraz z Power Girl na Earth-1? Minimum 17- chyba wi?cej?
A ile lat musi min?? pomi?dzy tymi zdarzeniami na Earth-1? W którym zatem roku dzia?alno?ci musi by? Batman i Superman???? Nie znam szczerze dok?adnie chronologii ale a? tyle lat do chwili obecnej nie mog?o chyba up?yn?? od tamtego spotkania?????
11
Ogólnie o Batmanie / Odp: The Batmobile
28 Grudzień 2013, 20:34:43
Poni?sza wersja z lat 40tych (chyba konkretnie ten 'design' si? wtedy pojawi?) jest absolutnie moj? ulubion?. Nie chodzi o to, ?e rysuje Kelley Jones (chocia? wszystko co on zrobi jest niesamowite) ale sam kszta?t pojazdu... niesamowite wra?enie :)


12
Ogólnie o Batmanie / Odp: Wasze bat-kolekcje
15 Grudzień 2013, 19:23:45
Osobiście posiadam "Through the Looking Glass" i żałuję strasznie. Teraz za darmo bym go chyba nie wziął a wtedy dałem coś 70 zł :( Prucz rysunków, które da się w ostateczności przeżyć mimo, że są w większości fatalne (Sam Kieth BYŁ kiedyś moim ulubionym artystą) to historia jest tak totalnie GŁUPIA i ma tyle dziur jak i momentów typu WHA???????,  że nie warto jej czytać :( Może kiedyś napiszę recenzję.

13
A jaki to numer? :P
14
Ogólnie o Batmanie / Odp: Wasze bat-kolekcje
25 Listopad 2013, 06:37:26
103,95 zł na mvm plus wysyłka 5 zł...
Ja wciąż się zastanawiam i pewnie zajmie mi to minimum tydzień :P
15
Ogólnie o Batmanie / Odp: Wasze bat-kolekcje
24 Listopad 2013, 20:58:17
Dzięki :) W sumie nie wpadłem (znowu), że na yt może być review komiksu. Fajny komiks, fajny :) Ale denerwują mnie takie wydania gdzie trzeba się tak trudzić by w pełni zobaczyć całość :P Może dlatego wolę zeszytówki... ale ciągle myślę czy go nie wziąść... :)