21 kwiecień 2021, 16:27:41

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Martin Fries

1
Okej pozna?em okoliczno?ci ?mierci Supergirl (ta ca?a akcja z obron? supermana wow :o) i Flasha ale mam pytanie. Patrz?c na wiki i na dzia? ,,Deaths during Crisis'' widz? tam co? takiego jak ,,Green Arrow of Earth 2''
ale je?li dobrze pami?tam kryzys mia? zako?czy? si? tym ?e zosta?a jedna ziemia i ?adnych kopii tych samych bohaterów. Skoro jest tu wzmianka o Green Arrow to czy kopie postaci z innych planet nie umar?y tylko gdzie? dalej istniej??
2
1. Czyli seria Detective Comics dzieje si? przed Trybuna?em Sów?
2. Jakie by?o najbardziej szokuj?ce wydarzenie w ca?ym uniwersum wed?ug was?
3. Jaki komiks wed?ug was ka?dy fan Batmana MUSI przeczyta??
4. Posta? której nienawidzicie?
5. Co si? sta?o z Jokerem po tym jak policjant przebrany za Batmana strzeli? mu w twarz?
6. Co czytacie ?eby ,,by? na bie??co'' z tymi wszystkimi informacjami?

No to teraz mo?e troch? o sobie opowiecie :D
3
1. Nightwing ju? nie istnieje? :o
2. Prosz? mnie poprawi? je?li ?le u?o?y?em chronologi? komiksów do kupienia
Mam Trybuna? Sów wi?c nast?pn? mam kupi? ,,Miasto Sów'' kontynnuacj? miasta sów jest ,,Death in the Family'' a potem ,,Zero Year'' które dopiero wychodzi?
3. Skoro Jokerowi twarz zosta?a zdarta w pierwszym komiksie Detective comics to w serii ,,Batman'' w ,,Miasto Sów'' pojawia si? ju? on oszpecony (je?li w ogóle si? w tym komiksie pojawia)?
4. Jak to jest z tymi bliznami Jokera? Jedni mówi? ?e to przez chemikalia (wi?kszo??) a jedni  ?e Joker zosta? postrzleony w twarz. Wyt?umaczy kto??
5. Czy Jason Todd ?yje i dzia?a pod pseudonimem Red Hood?
6. Gdzie mo?na kupi? po polsku takie rzadkie komiksy jak Year One, Knightfall i Hush?

Dzi?kuj? wszystkim za tyle odpowiedzi :D
4
1. Skoro korpus Zielonej Latarnii jest dobrym teamem to dlaczego Batman by? w korpusie Sinastro?
2. To prawda ?e Joker ma teraz zdart? twarz?
3. W którym komiksie Ra's spad? w przepa???
4. Sk?d wzi?? si? Anty - Monitor?
5. Kim jest Harper?
6. Kim jest obecna Batwoman i ile ich by?o?

Co? czuje ?e na tym forum dowiem si? wszystkiego co mnie m?czy?o od jakiego? czasu :D
5
No to lecimy z nast?pnymi :D

1. Gdzie najlepiej kupowa? komiksy?
2. O co chodzi z korpusem Sinastro i korpusem Zielonej Latarnii?
3. Czy Ra's al Ghul ?yje?
4. Damian Wayne - jak spotka? si? z Batmanem?
5. Czyli wszystkie postacie b?d? dalej si? pojawia?y w tej zrestartowanej serii?
6. Czy wszystkie filmy animowane np. Assault on Arkham s? w ca?o?ci oparte na wydarzeniach z komiksu?
6
O bo?e przepraszam nie chodzi?o mi o Hawkeye'a tylko o Hawkmana :o Co za gafa no ale có? dzi?kuj? za odpowiedzi i w zamian mam troch? pyta? w zanadrzu :D.

1. Skoro Supergirl i Flash nie ?yj? to znaczy ?e nie pojawi? si? ju? w ?adnym komiksie?
2. Z wiki wyczyta?em ?e Superboy-Prime wskrzesi? Jasona Todda i odgrywa? du?? rol? w Kryzysie oraz ?e pochodzi z Ziemi-Prime. Kto? wyt?umaczy na czym polega?a ta ,,odmiana ziemi''?
3. Gdzie? wychaczy?em ?e by?o kilku ludzi b?d?cych Clayfacem. Czy to prawda i jak to si? sta?o?
4. Rozumiem ?e DC zacz??o restartowa? ca?e serie wi?c chcia?em si? dowiedzie? czy je?li kupi?em Trybuna? Sów (podobno pierwszy komiks zbiorczy ,,z restartu'') to te wydarzenia które b?d? dalej w serii ,,Batman'' ju? si? odby?y i maj? tylko wizualne od?wie?enie?
5. Kto? móg?by pomóc mi w kupnie komiksów z Batmanem w taki sposób ?ebym przeczyta? wszystko od ,,pocz?tku'' i zobaczy? wszystkie wa?ne wydarzenia?

Z góry dzi?kuj?!
7
Ok mniej wi?cej rozumiem o co chodzi w ca?ym ogóle Kryzysu ale mam kilka pyta? na które mam nadzieje odpowiecie.

1. Czy Kryzys zako?czy? si? tym ?e zosta?a tylko jedna Ziemia?
2. (Je?li odpowied? na pierwsze pytanie to: tak) Które z tych postaci prze?y?y a które nie:
- Riddler
- Clayface
- Joker
- Scarecrow
- Supergirl
- Superman
- Flash
- Wonder Woman
- Hawkeye
3. (Je?li odpowied? na pierwsze pytanie to: nie) Ile pozosta?o planet o nazwie ,,Ziemia'' i czy dalej istniej? po kilka kopii tego samego bohatera np. Green Arrow
4. Kim jest Monitor?
5. Kim jest Superboy?
6. Kim jest Superboy-Prime i jaki mia? wp?yw na ,,Kryzys Niesko?czono?ci'' oraz dlaczego jego nazwa ko?czy si? na ,,-Prime''?

8
Cze??.

,,Jestem tu nowy'' brzmi jako? dziwnie wi?c zaczn? inaczej.
Jestem ?wie?o upieczonym fanem Batmana. Jak wszyscy z was uwielbiam naszego nietoperka i wszystko co z nim zwi?zane. Kupi?em ju? swoje pierwsze komiksy ogl?da?em filmy itp. itd. no po prostu bajka  ;D. Ale od jakiego? czasu m?czy mnie ten termin, ,,Kryzys niesko?czono?ci''. Wykorzystuj?c starego znajomego Wujcia Google kilku rzeczy si? dowiedzia?em ale i tak my?l? ?e to ma?o. Z tego co wyczyta?em Kryzys Niesko?czono?ci to by?o takie ,,od?wie?enie'' uniwersum DC i pozbycie si? zb?dnych rzeczy takich jak kilka wymiarów czy te? kilka planet nazywaj?cych si? tak samo  :( Dalej jednak nie jestem pewien o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego prosi?bym ?eby?cie wy forumowicze jako znawcy tego tematu wyt?umaczyli mi w skrócie co si? wydarzy?o podczas tego ,,Kryzysu'' chodzi mi g?ównie kogo zabito, kto prze?y?, kogo wskrzeszono, co zniszczono itp. Uwa?am ?e taki temat przyda si? du?ej ilo?ci ,,?ó?todziobom'' takim jak ja których m?czy ta ,,niewiedza'' :)