13 kwiecień 2021, 07:28:23

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


Joker - Gdzie waszym zdaniem on jest?

Zaczęty przez Mikidraw, 20 sierpień 2012, 09:40:55

RemiRose

Tyger! Tyger! Burnining bright
In the forest of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearfull symmetry?
--------------
Country Stories. Od komiksu, aż po film.
http://remirozanski.tumblr.com/

Doctus

Cytuj?mier? Batmana raczej go nie uszcz??liwi?a, ale nowy Batman zapewne przykuje jego uwag?. Swoj? drog? to by?by ciekawy fanfilm - Joker zabija nowego Batmana, który nie jest tak do?wiadczony, tak wyszkolony i wywo?uje Bruce'a z powrotem do Gotham... Oby Hollywood tego nie czyta?o, bo jeszcze kolejny film zw?sz? :P

Z tak? niezale?n? kontynuacj? to ca?kiem niez?y pomys?, ale widzia?bym to troch? inaczej. Nie s?dz? ?eby John od razu mia? biega? w stroju Batmana. Nie mówi? ?e Gotham nie potrzebowa?oby nowego stró?a prawa - po anarchii zaprowadzonej przez Bane'a gdzie? mogli zosta? ukryci jacy? przest?pcy, psychopaci. Pod znakiem zapytania mo?e zosta? równie? gospodarka miasta, która na pewno jest w kompletnej ruinie po owym akcie terrorystycznym. Gdyby Joker dowiedzia? si? o ?mierci Batmana, tak jak mówicie straci?by pewnie sens swojej egzystencji. Joker jest niekwestionowanym psychopat?, wi?c my?l? ?e najlepszym wyj?ciem by?oby stworzenie sobie sensu ?ycia, i samemu przybranie to?samo?ci Batmana. Clown jest szale?cem, i jego szale?stwo mo?na przecie? pokazywa? na ró?ne sposoby - im oryginalniej, tym lepiej. W?a?nie nowa szalona wersja Batmana mog?aby dopiero sprowokowa? Blake'a do wyj?cia z ukrycia, co ostatecznie przywróci?oby sens egzystowania klasycznego Jokera.

Funky

http://www.reddit.com/r/FanTheories/comments/1jizec/the_jokers_execution_and_the_dark_knight_rises/

Co prawda jest to tylko fanowska interpretacja ale jak dla mnie bardzo przekonująca i rzeczowo napisana.